Gå direkt till innehåll

Ämnen: Flykting-, migrationsfrågor

Barnombudsmannen kräver nationell handlingsplan om ensamkommande

Varje år försvinner flera hundra ensamkommande asylsökande barn i Sverige. FN:s barnrättskommitté kritiserade nyligen Sverige för att inte utreda detta ordentligt. Sverige måste bli bättre på att skydda barnen, löd rekommendationen.
Idag har Barnombudsmannen samlat fyra viktiga myndigheter till möte för att diskutera ensamkommande asylsökande barn som försvinner i Sverige. Representanter för p

​Barnombudsmannen kallar myndigheter till möte om situationen för barn till EU-migranter

Barnombudsmannen har på senare tid uppmärksammat att barn till EU-migranter inte tycks få sina rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter respekterade. Det handlar om barn som inte får gå i skolan samt om barn som lever i tillfälliga, osäkra boenden utan tillgång till värme eller vatten.
Alla barn som vistas i Sverige har enligt barnkonventionen rätt till utbildning, god hälsa oc

Visa mer

Om Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är Sveriges barnrättsmyndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen ska bilda opinion för barns rättigheter och bevaka hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Barnombudsmannen
Norr Mälarstrand 6
104 22 Stockholm