Gå direkt till innehåll
Hela 25 år av hållbarhet med BASF

Nyhet -

Hela 25 år av hållbarhet med BASF

BASF införde 1994 ramverket Vision 2010 med riktlinjer för hållbarhet. I dag, 25 år senare, är Vision 2010 en integrerad del av företagets affärsstrategi med uttalade syften och målsättningar – BASF skapar kemi för en hållbar framtid.

Vision 2010 var startskottet för BASF:s hållbarhetsprinciper och medförde bland annat nya analysmetoder för att skapa hållbara processer och produkter. Det var också grunden för företagets engagemang inom globala organisationer och initiativ, exempelvis att vara medgrundare till FN:s Global Compact och nyligen The Alliance to End Plastic Waste.

År 2018 antog BASF en uppdaterad affärsstrategi som grundas i att uppnå lönsam och koldioxidneutral tillväxt. Strategin innebär bland annat att företagets tillväxt ska vara CO2-neutral år 2030 och att försäljningen av produkter som märkbart bidrar till hållbarhet ska uppgå till 22 miljarder euro år 2025.

Se filmen om BASF:s 25 år av hållbarhet här.

Hållbara höjdpunkter 1994 - 2019

1994 – BASF antar ramverket för hållbarhet Vision 2010.

1996 –The Eco-Efficiency Analysis introduceras. Det hjälper både BASF och företagets kunder att bestämma vilka produkter som är det bästa valet ur både en ekonomisk och ekologisk utgångspunkt.

2000 – BASF är med och grundar FN:s Global compact med syftet att skapa internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption riktade till företag.

2002 – BASF introducerar fem hållbarhetsåtaganden som företaget arbetar efter än idag. Syftet är att visa hur BASF tar ansvar för hela värdekedjan, från råvara till färdig produkt. BASF:s åtaganden är att:

  • köpa råvaror på ett ansvarsfullt sätt (to source responsibly)
  • producera säkert för människor och miljö
  • producera effektivt
  • värdesätta människor och behandla dem med respekt
  • driva hållbara produkter och lösningar

2007 – BASF integrerar för första gången företagets globala årsrapport med hållbarhetsrapporten.

2011– BASF reviderar den globala strategin och beslutar att sträva mot att bli ett helt hållbart företag. Samtidigt sjösätts flera olika initiativ och verktyg för att styra mot hållbarhet. Ett av dessa är Together for Sustainability som BASF tillsammans med fem andra kemibolag grundade med syfte att påverka och styra leverantörer att bli hållbara.

2014 – Sustainable Solution Steering börjar användas. Det är ett sätt att klassificera och utvärdera produktportföljen enligt hållbarhetskriterier.

2013 – BASF:s styrelsemedlemmar diskuterar för första gången hållbarhet med experter inom det fristående Stakeholder Advisory Council vars syfte är att engagera aktieägarna.

2018 – BASF antar en ny strategi som bland annat innebär att företaget ska fortsätta växa och samtidigt arbeta för att tillväxten ska vara CO2-neutralt år 2030.

2019 – BASF är med och grundar The Alliance to End Plastic Waste, en ideell organisation med medlemmar som producerar, använder, säljer, behandlar, samlar in och återvänder plast. Företaget har sedan 1990 dessutom fördubblat produktion och samtidigt halverat CO2-utsläppen under samma period.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Relaterat innehåll

Välkommen till BASF AB!

På BASF skapar vi kemi för en hållbar framtid. Vi kombinerar ekonomisk framgång med socialt ansvar och miljöskydd. Våra fler än 110 000 anställda i BASF-gruppen arbetar för att bidra till framgång för våra kunder i nästan alla sektorer och alla världens länder. Vår portfölj består av de sex segmenten; Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care and Agricultural Solutions. Under 2020 omsatte BASF EUR 59 miljarder. Läs mer på www.basf.com

BASF AB
Haraldsgatan 5
402 33 Göteborg
Besök våra andra nyhetsrum