Gå direkt till innehåll

Kategorier: ethercat

Håkan Brandt, VD Beckhoff Automation Sverige

Beckhoffs teknologi är framtiden för automation - artikel från Innovation Sverige

Beckhoffs teknologi är framtiden för automation
Publicerad av wendelinmedia


Beckhoff Automation AB är idag en branschledande partner för högteknologiska produkter och datorbaserade styrsystem för industriell automation. Beckhoffs produkter har levererats via lokala återförsäljare på den svenska markanden sedan 1989 men valde 2002 att starta ett eget marknadsbolag för att stärka det

Bara 12 mm bred och med en kombination av upp till tolv signalgränssnitt gör att EtherCAT-plinten EL8601-8411 går att använda högflexibelt.

Beckhoffs nya EL8601-8411 EtherCAT-plint ger maximal flexibilitet i kompakt design, bara 12 mm bred, som 12-kanals multigränssnitt

Kompakta I/O-multigränssnittet EL8601-8411
12 mm EtherCAT-plint för upp till tolv signalgränssnitt och nio signaltyper
Beckhoffs nya EL8601-8411 EtherCAT-plint ger maximal flexibilitet i kompakt design, bara 12 mm bred, som 12-kanals multigränssnitt. Suverän för såväl applikationer som bara kräver några få komplexa signaler som specialbyggda maskiner där den högflexibla signalkonfigureringen

Ultra-Kompakt-Industri-PC C6027 lämpar sig med ett andra platinnivå (här med sex extra Ethernet-ports) för ett mycket brett användningsområde.

Hög, fläktlös CPU-prestanda med expanderbara gränssnitt och 1-sekunds-UPS

Modulär C6027 kompletterar Ultra-Kompakt-Industri-PC-serien
Hög, fläktlös CPU-prestanda med expanderbara gränssnitt och 1-sekunds-UPS
Beckhoffs Ultra-Kompakt-Industri-PC C6027 är ett fläktlöst system, trots sin ringa storlek och den höga Intel®-Core™-i-CPU-prestandan. I jämförelse med den redan introducerade IPC C6025 har den ytterligare ett kretskort, internt, som gör det möjligt att expand

Med de nya TwinSAFE-styrningarna är det möjligt att implementera distribuerade säkerhetsapplikationer ännu effektivare, dvs. med minskade kostnads- och utvecklingsinsatser

TwinSAFE: Modulanpassa, skala och distribuera säkerhetsapplikationer konsekvent

Minskade kostnader för hårdvara och utveckling tack vare en ny generation av säkerhetsstyrningar
TwinSAFE: Modulanpassa, skala och distribuera säkerhetsapplikationer konsekvent
Den nya generationen säkerhetsstyrningar från Beckhoff fokuserar på ökad modularitet och skalbarhet och möjliggör därmed optimal anpassning till de specifika säkerhetskraven hos individuella maskinkoncept. Intelligens

Den senaste mjukvarugenerationen inom fastighetsautomation: TwinCAT 3 Building Automation. I kombination med TwinCAT HMI, IoT, Analytics och Scope sammanfogas alla de delar som behövs för fastighetsautomation i ett universellt verktyg, vilket öppnar

TwinCAT 3 Building Automation: Senaste generationen inom fastighetsstyrning

TwinCAT 3 Building Automation: Senaste generationen inom fastighetsstyrning
Till Light + Building 2018, som genomfördes i Frankfurt am Main, presenterar Beckhoff sin senaste mjukvarugeneration för fastighetsautomation: TwinCAT 3 Building Automation möjliggör sammankoppling med TwinCAT-3-modulerna för HMI, IoT, Analytics och Scope och kopplar på så sätt samman alla de för fastighetsautomationen

Beckhoff IP 67 I/O system: den kompakta lösningen för komplex signalteknik

Beckhoff IP 67 I/O system: den kompakta lösningen för komplex signalteknik

EtherCAT Box EP5101 är ett gränssnitt för direkt anslutning av inkrementella givare med differensingångar (RS485). Med hjälp av interpolerande mikroinkrement-funktion (tillval) kan EP5101 leverera ännu exaktare axelpositioner för dynamiska axlar. Via de högexakta EtherCAT Distributed Clocks (DC) sker en synkron inläsning av givarens värde, tillsammans med annan ingångsdata, till EtherCAT-systemet.

PC baserade automationslösningar för industri och fastighet

Beckhoff Automation levererar öppna automationsprodukter baserade på beprövad teknik som gör att kunder kan implementera dem i avancerade system snabbare och till en lägre totalkostnad än traditionella PLC och MotionControl-system. Beckhoffs ”New Automation Technology” produktportölj består av:
- Industri PCs, EmbeddedPC och Embedded Controller(PLC)
- PC-Skärmar
- I/O (IP20 och IP67)
- Servoförstärkare & motorer
- TwinCAT, mjukvaruplattform med standarden IEC61131-3
Produkterna kan användas separat eller tillsammans i ”sömlösa” system för alla typer av applikationer. Beckhoffs ”New Automation Technology”-filosofin står för universella och öppna styr- och automationslösningar. De används i hela världen, i en rad olika applikation från CNC-maskiner till intelligent fastighetsautomation. Beckhoff kan idag ge sina kunder ett fullt utbud av produkter inom både hårdvaru- eller mjukvarubaserade styrsystem.
Beckhoff Sverige:
Beckhoff har ett tätt försäljningsnätverk av dotterbolag och distributörer över hela världen. Det svenska dotterbolaget, Beckhoff Automation AB, grundades 2002 och har sitt huvudkontor i Malmö. Verkställande direktör är Håkan Brandt. Förutom försäljning och teknisk support finns även lokalt utbildningscentra i Malmö. Lokala försäljningskontor finns i Göteborg och Stockholm.

Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige