Skip to main content

Taggar

diabetes 13 kroniskt obstruktiv lungsjukdom 13 kol 12 förmaksflimmer 11 blodförtunnande 9 stroke 8 antikoagulantium 8 lungcancer 8 pradaxa 7 hjärtflimmer 6 blodpropp 6 empagliflozin 5 onkologi 5 typ 2-diabetes 5 afatinib 4 antidot 4 empa-reg 4 empa-reg outcome 4 jardiance 4 spirometri 4 praxbind 4 giotrif 3 Boehringer Ingelheim 3 ipf 3 lungsjukdom 3 easd 3 ofev 3 idiopatisk lungfibros 3 asco 3 Spiolto Respimat 3 svullna ben 2 inhalator 2 hjärt-kärlsjukdom 2 exacerbationer 2 new england journal of medicine 2 egfr 2 dabigatran 2 lungfibros 2 stig nyman 2 geotrif 2 idarucizumab 2 hjärtkärlsjukdom 2 rinkeby 2 cancer 2 dag larsson 2 diabetesläkemedel 2 njurpåverkan 2 tunga ben 2 ers 2012 1 nejm 1 nicholas backman 1 strokestop 1 svenska cardiologföreningen 1 ers 2013 1 afatenib 1 reverserande 1 prokoagulanta 1 otemto 1 energito 1 deletion 19 1 Franz Zinsberger 1 Svenska Kardiologföreningen 1 Helga Skúladóttir 1 ESOC 1 icke valvulärt förmaksflimmer 1 GLORIA-AF 1 typ2diabetes 1 dosjustering 1 hjärt kärlsjukdom 1 årsresultat 2019 1 interstitiell lungsjukdom 1 årsredovisning 1 interstitiella lungsjukdomar 1 hjärt-lungfonden 1 kbt 1 hjärtsvikt 1 tlv 1 tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 1 astma 1 högkostnadsskyddet 1 stipendiat 1 kognitiv beteendeterapi 1 cancerläkemedel 1 parkinson 1 karolinska institutet 1 antikolinergika 1 insulin 1 generika 1 skärholmen 1 hälsoekonomi 1 hosta 1 american heart association 1 dpp-4-hämmare 1 icke småcellig lungcancer 1 pharma online 1 tiotropium 1 blodsocker 1 läkemedelsförmånen 1 lungcancerbehandling 1 kjell larsson 1 2015 1 angereds närsjukhus 1 motgift 1 egfr-mutation 1 sömnapne 1 restless legs syndrome 1 blodförtunnande läkemedel 1 symptom 1 european respiratory society 1 rethosta 1 patientundersökning 1 venastax 1 flaven 1 flavonoider 1 trötta ben 1 röda vinblad 1 icke småcellig 1 erbb 1 angiogenes 1 luftrörsvidgare 1 Visa alla taggar

Empagliflozin minskade den totala bördan av kardiovaskulära komplikationer och sjukhusinläggningar hos typ 2-diabetes patienter med aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2020 09:20 CET

​Nya resultat från EMPA-REG Outcome-studien där patienter med typ 2-diabetes och aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom studerats, visade att empagliflozin minskade risken för totala antalet (första plus återkommande) kardiovaskulära händelser och sjukhusinläggning jämfört med placebo. Resultaten publicerades nyligen i The Lancet Diabetes & Endocrinology. (1)

VärldsKOLdagen 2020: Idag lanseras ”Koll på KOL” – en patientutbildning med fokus på egenvård

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2020 08:50 CET

”Koll på KOL” är en utbildningsserie med fokus på egenvård för patienter med KOL. Utbildningen består av ett antal korta filmer och visar exempel på olika aktiviteter som KOL-patienter kan göra för att må bättre i sin sjukdom. Det kan handla om rörelser i vardagen, andningsträning, inhalationsteknik - men även vad patienter kan göra vid perioder då sjukdomen försämras.

Idag lanseras Act4YourHeart - en kampanj som uppmärksammar sambandet mellan typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2020 08:40 CET

En vuxen person med typ 2-diabetes är upp till fyra gånger mer benägen att utveckla hjärt-kärlsjukdom jämfört med en person som inte har diabetes. (2) Nu lanseras Act4YourHeart – en kampanj som syftar till att informera och motivera personer med typ 2-diabetes att tala med sin läkare för att få en bättre förståelse för sin sjukdom och vad man kan göra för att skydda sitt hjärta.

Är den involverade patienten bara en myt?

Pressmeddelanden   •   Nov 02, 2020 09:48 CET

Idag lever drygt 500 000 svenskar med diabetes och av dessa har de flesta (>80 procent) typ 2-diabetes. I Svenska Diabetesförbundets rapport ”Vad hände med den involverade patienten?”, framkommer att det finns ett stort kunskapsbehov hos medlemmarna samt att det finns ett glapp mellan vad vården tycker sig erbjuda och vad medlemmarna tycker sig få för stöd och kunskap.(1)

Idag lanseras Lung Life – en webbplattform där man kan kolla sin lunghälsa

Idag lanseras Lung Life – en webbplattform där man kan kolla sin lunghälsa

Pressmeddelanden   •   Sep 16, 2020 08:44 CEST

Lung Life gör det möjligt både för patienter som diagnostiserats med KOL och personer som inte har sjukdomen att ta reda på mer om sin lunghälsa. Webbplattformen Lung Life består av två delar: LungÅr där personer kan få en uppfattning om sin uppskattade lungålder och LungCheck där KOL-patienten kan göra en egenbedömning utifrån symtom, funktionsstatus, mental status, trötthet och känslor

Nya fullständiga resultat från studie med hjärtsviktspatienter (HFrEF) visar: Empagliflozin minskade den kombinerade risken för kardiovaskulär död och sjukhusinläggningar pga hjärtsvikt med 25 procent

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2020 08:18 CEST

Empagliflozin (Jardiance) minskade risken för kardiovaskulär död eller sjukhusinläggningar på grund av hjärtsvikt med 25 procent jämfört med placebo utöver standardbehandling hos hjärtsviktspatienter med nedsatt vänsterkammarfunktion (HFrEF), med eller utan typ 2-diabetes. Det visar resultaten från EMPEROR-Reduced-studien som publicerades i NEJM i samband med den pågående ESC-kongressen. (1)

Nya studieresultat visar att empagliflozin nådde primär effektvariabel i fas 3-studie vid behandling av hjärtsvikt

Pressmeddelanden   •   Jul 31, 2020 08:28 CEST

​Empagliflozin (Jardiance®) minskade risken för kardiovaskulär död eller sjukhusinläggningar på grund av hjärtsvikt jämfört med placebo utöver standardbehandling hos hjärtsviktspatienter med nedsatt vänsterkammarfunktion. Empagliflozin nådde primär effektvariabel i den internationella EMPEROR-Reduced-studien med drygt 3 700 hjärtsviktspatienter (HFrEF), med eller utan diabetes.

Nintedanib - nu även godkänt för behandling av kronisk fibrotiserande interstitiell lungsjukdom (ILD) med en progressiv fenotyp

Pressmeddelanden   •   Jul 22, 2020 08:25 CEST

Europeiska kommissionen har nyligen godkänt nintedanib vid behandling av kronisk fibrotiserande interstitiell lungsjukdom med en progressiv fenotyp. (1) Läkemedlet är sedan 2015 godkänt för behandling av idiopatisk lungfibros (IPF) och godkändes tidigare i år för behandling av systemisk skleros-associerad interstitiell lungsjukdom (SSc-ILD).

Stipendium för forskning om smartphone-baserad diagnostik av hjärtats rytm

Stipendium för forskning om smartphone-baserad diagnostik av hjärtats rytm

Pressmeddelanden   •   Jul 10, 2020 08:48 CEST

Jonatan Fernstad, läkare vid Danderyds sjukhus, tilldelas 2020-års forskarstipendium på 50 000 kr från Svenska Kardiologföreningen och Boehringer Ingelheim AB för sitt arbete med smartphone-baserad diagnostik av hjärtats rytm. Priset kommer att delas ut i samband med Svenska Kardiologföreningens årsmöte senare i år.

​Förbättrade behandlingsstrategier avgörande för typ 2-diabetespatienter med etablerad hjärt- och kärlsjukdom

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2020 09:18 CEST

Nästan var tredje patient (30 procent) med typ 2-diabetes har etablerad hjärt-kärlsjukdom och denna samsjuklighet ger negativa effekter på överlevnad samt på utnyttjandet av sjukvårdens resurser och sjukvårdskostnaderna. Det visar resultaten i en registerstudie som genomförts vid Linköpings universitet och som nyligen publicerats i Diabetes Therapy. (1)

Positivt CHMP-utlåtande för en tredje nintedanib indikation vid lungfibros (1)

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2020 08:48 CEST

Det positiva utlåtandet meddelades nyligen av den vetenskapliga kommittén för läkemedel (CHMP) vid Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och avser rekommendation av ytterligare en indikation för nintedanib vid behandling av andra kroniska fibrotiserande interstitiella lungsjukdomar (ILD-sjukdomar) med en progressiv fenotyp. (1)

Första läkemedlet mot interstitiell lungsjukdom vid systemisk skleros godkänt i Europa

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2020 15:27 CEST

Den Europeiska läkemedelsmyndigheten har den 17 april godkänt nintedanib för behandling av lungkomplikationen interstitiell lungsjukdom vid systemisk skleros hos vuxna patienter. Läkemedlet är sedan tidigare godkänt i USA som det första och enda läkemedlet för att bromsa en försämring av lungfunktionen hos patienter med ILD och systemisk skleros. Beslutet bygger på resultat från studien Senscis.

Årsresultat 2019: stark grund för att möta de globala effekterna av COVID-19-pandemin

Pressmeddelanden   •   Apr 14, 2020 12:16 CEST

• Föregående års stabila ekonomiska utveckling i bolaget lägger grunden för att möta effekterna av COVID-19-utbrottet, med fortsatt hög produktionstakt. • Stark pipeline under utveckling. Drygt 18% av nettoomsättningen gick till forskning och utveckling. • Ett globalt program med insatser kring COVID-19 omfattar forskning, donationer, frivilligarbete och andra initiativ.

Stöd för att linagliptin inte skadar hjärtat eller njurarna hos äldre med typ 2-diabetes

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2020 09:03 CET

Äldre patienter som får diabetesläkemedlet linagliptin löper inte större risk för kardiovaskulära händelser, hjärtsvikt som kräver sjukhusvård eller skadliga effekter på njurarna, visar analyser av en subgrupp inom ramen för Carmelina-studien. Studien visar dessutom att linagliptin inte ökar risken för hypoglykemi, för den undersökta gruppen jämfört med placebogruppen.

Behandling med empagliflozin hos typ-2 diabetiker med samtidig hjärtkärlsjukdom ger bättre hälsa och är kostnadseffektivt

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2019 06:56 CET

Behandling med SGLT2-hämmaren empagliflozin (Jardiance) bedöms öka överlevnaden och minska sjukvårdskostnaderna hos patienter med typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom, visar en registerstudie vid Linköpings universitet. En stor del av kostnadsbesparingen kunde relateras till minskade kostnader av sjukhusinläggningar på grund av hjärtsvikt.

Amy Arthur ny Sverigechef för Boehringer Ingelheim AB

Amy Arthur ny Sverigechef för Boehringer Ingelheim AB

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2019 14:37 CEST

Amy Arthur har utsetts till ny chef för läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim i Sverige. De senaste sexton åren har hon arbetat inom olika verksamhetsområden inom Boehringer Ingelheim, bland annat på det regionala huvudkontoret med Holland som bas.

Ny studie visar att Ofev bromsar försämring vid flera former av fortskridande lungfibros

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2019 09:42 CEST

För patienter med olika former av progressiv lungfibros kunde lungfunktionens försämring bromsas med 57 procent om de behandlades med Ofev jämfört med placebo, visar en ny studie. Läkemedlet är tidigare godkänt för behandling av idiopatisk lungfibros, den vanligaste varianten av denna svåra obotliga lungsjukdom. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine.

Diabetesläkemedel visade hjärtkärlsäkerhet i studie

Pressmeddelanden   •   Sep 23, 2019 10:36 CEST

Diabetesläkemedlet Trajenta uppvisade kardiovaskulär säkerhet hos vuxna med typ 2-diabetes i ytterligare en stor studie. Hjärtsjukdom är den ledande dödsorsaken för personer med typ 2-diabetes, därför är det viktigt att förebygga hjärt-kärlhändelser. Studien presenterades den 19 september på EASD, Europas största diabeteskongress, och har publicerats i JAMA den 19 september, 2019.

Nytt sätt att behandla lungcancer kan förlänga överlevnad

Pressmeddelanden   •   Sep 16, 2019 06:00 CEST

Ny data från den hittills största studien som i dagsläget utvärderat sekvensbehandling med målinriktade läkemedel vid icke-småcellig lungcancer visar en medianöverlevnad på nästan tre och ett halvt år (41,3 månader) hos patienter med så kallad EGFR-mutation. Patienterna behandlades med Giotrif följt av Tagrisso.

Var fjärde patient med typ 2-diabetes har etablerad hjärt-kärlsjukdom

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2019 09:35 CEST

En nyligen publicerad registerstudie som genomförts av Nationella Diabetes Registret – NDR och Boehringer Ingelheim visar att mer än var fjärde patient med typ 2-diabetes också har en etablerad hjärtkärlsjukdom.