Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Unika resultat i ny hjärtsviktsstudie: Empagliflozin (Jardiance) är den första behandlingen som visat statistiskt signifikant förbättrad prognos hos hjärtsviktspatienter med bevarad vänsterkammarfunktion (HFpEF)

Empagliflozin (Jardiance) visade en 21-procentig relativ riskreduktion för det sammansatta primära utfallsmåttet kardiovaskulär död eller sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt hos patienter med bevarad vänsterkammarfunktion (HFpEF), jämfört med placebo. (1) Nyttan var oberoende av ejektionsfraktion eller diabetesstatus. Det framgår av de fullständiga resultaten från den internationella EMPEROR-Preserved-studien med 5 988 patienter som publicerades i New England Journal of Medicine och samtidigt presenterades på den pågående ESC-kongressen. (1) Empagliflozin minskade även den relativa risken för första och återkommande sjukhusinläggningar på grund av hjärtsvikt med 27 procent samt visade en signifikant långsammare njurfunktionsförsämring. (1)

Resultaten från EMPEROR-Preserved-studien etablerar empagliflozin som den första och i dagsläget enda substansen som signifikant förbättrar utfallet för hela spektrumet av patienter med hjärtsvikt.

-För personer med hjärtsvikt med bevarad vänsterkammarfunktion är verkligheten den att vi hittills inte har några kliniskt beprövade behandlingar att erbjuda som skulle ha en betydande inverkan på deras tillstånd, säger professor Stefan Anker, huvudprövare för EMPEROR-Preserved-studien och hjärtsviktsspecialist vid Charité Berlin, Tyskland. Dessa data ger hopp för miljontals patienter med hjärtsvikt med bevarad vänsterkammarfunktion. Det primära utfallsmåttet förbättrades på liknande sätt i alla patientsubgrupper, hos män och kvinnor, med eller utan diabetes och oavsett ejektionsfraktion och njurfunktion. Detta understryker omfattningen av empagliflozins effekt och dess potentiella övergripande inverkan.

Över 60 miljoner människor i världen har hjärtsvikt och ungefär hälften av dem har HFpEF. (2, 3) HFpEF har beskrivits som det idag enskilt största icke-tillgodosedda behovet inom kardiovaskulär medicin baserat på prevalens, dålig prognos och frånvaron hittills av kliniskt beprövade behandlingar. (4, 5)

-Det här är mycket positiva nyheter för hjärtsviktspatienter, säger Lars Lund, överläkare vid Tema Hjärta, Kärl och Neuro, Karolinska Universitetssjukhuset och professor vid Karolinska Institutet. Ungefär hälften av alla hjärtsviktpatienter i Sverige har hjärtsvikt med bevarad vänsterkammarfunktion och för den patientgruppen har det hittills inte funnits någon evidensbaserad behandling som påverkar morbiditet eller mortalitet. Resultaten från EMPEROR-Preserved är därför välkomna och innebär nya möjligheter till behandling för den här utsatta patientgruppen.

I EMPEROR-Preserved-studien ingick 5 988 patienter med hjärtsvikt. (1) Av dessa hade 4 005 en ejektionsfraktion i hjärtats vänstra kammare (LVEF) på 50 procent eller mer och 1 983 hade LVEF under 50 procent. (1) Deltagarna i undersökningen valdes slumpmässigt till att få 10 mg empagliflozin (n=2 997) eller placebo (n=2 991) en gång om dagen. (1) Säkerhetsprofilen var överlag likvärdig med tidigare visad riskprofil för empagliflozin. (6)

-EMPEROR-Preserved är den hittills största publicerade studien på patienter med hjärtsvikt med bevarad vänsterkammarfunktion och den enda studien som uppnått sitt primära utfallsmått, säger Ola Vedin, kardiolog och internationell medicinsk rådgivare vid Boehringer Ingelheim. Resultaten är unika och utgör ett viktigt genombrott inom kardiologin - men de är framförallt hoppingivande för den stora och utsatta grupp av hjärtsviktspatienter med HFpEF som hittills helt saknat effektiv behandling.

Empagliflozin godkändes nyligen i EU vid behandling av hjärtsvikt med reducerad vänsterkammarfunktion (HFrEF). (7) Godkännandet baseras på de positiva resultaten från EMPEROR-Reduced-studien med 3 730 patienter som visade att empagliflozin minskade risken för kardiovaskulär död eller sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt med 25 procent jämfört med placebo utöver standardbehandling hos hjärtsviktspatienter med nedsatt vänsterkammarfunktion (HFrEF), med eller utan typ 2-diabetes och njurfunktion (eGFR) ≥20ml/min/1,73 m2. (8) Dessutom visades empagliflozin ha en signifikant 30 procents minskad risk för en första och återkommande sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt samt en signifikant långsammare njurfunktionsförsämring jämfört med placebo. (8)

Om EMPEROR-studierna

EMPEROR-studierna är en del av ett internationellt studieprogram där man undersöker empagliflozins effekt och säkerhet vid behandling av hjärtsviktspatienter med eller utan typ 2-diabetes. Studierna är randomiserade, dubbelblinda fas 3-studier som undersöker behandling med empagliflozin jämfört med placebo utöver den standardbehandling som patienterna redan får.

Om empagliflozin och SGLT2-hämmare

Empagliflozin är sedan tidigare även godkänt för behandling av diabetes typ 2 hos vuxna vars sjukdom inte kan kontrolleras med enbart kost och motion - och finns med på rekommendationslistorna i alla Sveriges regioner för denna indikation. Empagliflozin var den första SGLT2-hämmaren som visat en signifkant minskning av risken för att drabbas av hjärt-kärlrelaterad död samt död oavsett orsak jämfört med placebo, baserat på resultaten i EMPA-REG Outcome-studien (9) från 2015 där drygt 7 000 patienter med typ 2-diabetes och etablerad kardiovaskulär sjukdom ingick.

Om hjärtsvikt

Vid hjärtsvikt kan inte hjärtat pumpa ut tillräckligt med blod i kroppen för att tillgodose kroppens behov av syre och näring. Hjärtsvikt utgör en betydande global sjukdomsbörda: Över 60 miljoner patienter världen över har hjärtsvikt och hälften av dem har HFpEF. (2, 3) Hjärtsvikt är en av de främsta orsakerna till sjukhusinläggning och blir allt vanligare i västvärlden på grund av en åldrande befolkning. (2) Risken för dödsfall hos personer med hjärtsvikt ökar vid varje sjukhusinläggning. (10)

Det finns två olika typer av hjärtsvikt; Hjärtsvikt med bevarad vänsterkammarfunktion (HFpEF) och hjärtsvikt med reducerad vänsterkammarfunktion (HFrEF). Vid HFpEF har hjärtat blivit stelt och vänsterkammaren kan därför inte fyllas ordentligt med blod, vilket leder till att en mindre mängd blod blir tillgängligt för att pumpas ut i kroppen. Äldre kvinnor med hypertoni och flimmer är särskilt vanliga i denna grupp, men även personer med diabetes. (11, 12)

Olika tecken på hjärtsvikt kan vara trötthet, andfåddhet vid vila eller ansträngning och bensvullnad. Det finns andra sjukdomar som kan ge liknande symtom och det är därför viktigt att patienten får tidig diagnos så att rätt behandling kan sättas in. På sjukhus är hjärtsvikt den vanligaste inläggningsorsaken för patienter > 65 år. (12)

Referenser:

(1) Anker S, Butler J, Filippatos G, et al. Empagliflozin in Heart Failure with a Preserved Ejection Fraction. N Engl J Med. 2021;10.1056/NEJMoa2107038

(2) Andersen MJ, Borlaug BA. Heart failure with preserved ejection fraction: current understandings and challenges. Curr Cardiol Rep. 2014;16(7):501.

(3) GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet. 2018;392(10159):1789–858.

(4) Butler J, Fonarow G, Zile M, et al. Developing therapies for heart failure with preserved ejection fraction: Current State and Future Directions. JACC Heart Fail. 2014 Apr;2(2):97–112.

(5) Shah SJ, Borlaug B, Kitzman D, et al. Research priorities for heart failure with preserved ejection fraction. Circulation. 2020;141:1001–26.

(6) Boehringer Ingelheim. Data on file.

(7) https://ec.europa.eu/health/do...

(8) Packer M, Anker SD, Butler J, et al. Cardiac and Renal Outcomes With Empagliflozin in Heart Failure With a Reduced Ejection Fraction. N Engl J Med. 2020;10.1056/NEJMoa2022190

(9) Zinman et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Typ 2 Diabetes, New England Journal of Medicine, September 17, 2015.

(10) Solomon S, Dobson J, Pocock S, et al. Influence of Nonfatal Hospitalization for Heart Failure on Subsequent Mortality in Patients With Chronic Heart Failure. Circulation. 2007;116(13):1482–7.

(11) www.hjart-lungfonden.se/sjukdo...

(12) www.lakemedelsboken.se/kapitel...

För vidare information, välkommen att kontakta:

Susanne E Andersson, Kommunikationsansvarig, Boehringer Ingelheim AB

Telefon: 0708-582 110

E-post: susanne.andersson@boehringer-ingelheim.com

Medicinska frågor, välkommen att kontakta:

Mattias Enoksson, Medicinsk rådgivare, Boehringer Ingelheim AB

Telefon: 0708-582 115

E-post: mattias.enoksson@boehringer-ingelheim.com

Lars Lund, Överläkare vid Tema Hjärta, Kärl och Neuro, Karolinska Universitetssjukhuset och professor vid Karolinska Institutet

E-post: lars.lund@ki.se

Ola Vedin, Kardiolog och internationell medicinsk rådgivare vid Boehringer Ingelheim.

Telefon: 0708-420 229

E-post: ola.vedin@boehringer-ingelheim.com

Ämnen

Kategorier


Om Boehringer Ingelheim

I mer än 130 år har läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim forskat fram innovativa mediciner för både människor och djur. Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och det familjeägda företaget har ca 52 000 anställda som arbetar med human- och veterinärmedicin samt biofarmaceutisk kontraktstillverkning. I Sverige har Boehringer Ingelheim c:a 100 medarbetare. Socialt ansvar är viktigt för Boehringer Ingelheim och företaget arbetar med sociala projekt så som ”Making More Health”. Vi arbetar även aktivt med att minimera påverkan på miljön, både i produktionen men även för att våra produkter ska ha en så liten inverkan på miljön som möjligt.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se

Twitter: www.twitter.com/Boehringer

Presskontakt

Staffan Gustavsson

Staffan Gustavsson

Presskontakt Head Market Access & Public Affairs 0708-582 119
Susanne E Andersson

Susanne E Andersson

Presskontakt Communications Manager 0708-582 110

Relaterat innehåll

Boehringer Ingelheim

I mer än 130 år har läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim forskat fram innovativa mediciner för både människor och djur. Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och det familjeägda företaget har ca 52 000 anställda som arbetar med human- och veterinärmedicin samt biofarmaceutisk kontraktstillverkning. I Sverige har Boehringer Ingelheim c:a 100 medarbetare. Socialt ansvar är viktigt för Boehringer Ingelheim och företaget arbetar med sociala projekt så som ”Making More Health”. Vi arbetar även aktivt med att minimera påverkan på miljön, både i produktionen men även för att våra produkter ska ha en så liten inverkan på miljön som möjligt.

Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
120 06 Stockholm