Gå direkt till innehåll

Kategorier: diabetes

Behandling med empagliflozin hos typ-2 diabetiker med samtidig hjärtkärlsjukdom ger bättre hälsa och är kostnadseffektivt

Behandling med SGLT2-hämmaren empagliflozin (Jardiance) bedöms öka överlevnaden och minska sjukvårdskostnaderna hos patienter med typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom, visar en registerstudie vid Linköpings universitet. En stor del av kostnadsbesparingen kunde relateras till minskade kostnader av sjukhusinläggningar på grund av hjärtsvikt.

EU-godkännande – diabetesläkemedel ger minskad dödlighet hos patienter med diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdom

EU-godkännande – diabetesläkemedel ger minskad dödlighet hos patienter med diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdom

Hjärt- kärlsjukdom är upp till fyra gånger vanligare hos personer med diabetes typ 2 än befolkningen i övrigt. Läkemedlet Jardiance sänker blodsockret och minskar risken för att patienter med diabetes typ 2 ska dö i hjärt-kärlsjukdom. EMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten, har nu för första gången beslutat att godkänna data på sänkt dödlighet hos en modern diabetesbehandling.

​Nytt läkemedel mot typ 2-diabetes visade minskad risk att dö i hjärtkärlsjukdom

​Nytt läkemedel mot typ 2-diabetes visade minskad risk att dö i hjärtkärlsjukdom

Patienter med typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdom löper en signifikant minskad risk för att dö i samband med en hjärtkärlhändelse om de behandlas med Jardiance i stället för placebo i tillägg till standardbehandling. Det visar en internationell studie med över 7 000 patienter som presenterades på torsdagen vid den stora europeiska diabeteskonferensen EASD:s möte i Stockholm.

Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim arbetar med banbrytande terapier som förändrar liv - idag och för kommande generationer. Som ett ledande forskningsdrivet bioläkemedelsföretag skapar företaget värde genom innovation inom områden med stora medicinska behov. Boehringer Ingelheim grundades 1885 och har sedan dess varit familjeägt och har ett långsiktigt hållbart perspektiv. Företaget har mer än 53 500 anställda som är verksamma på över 130 marknader i de två affärsenheterna Human Pharma och Animal Health. I Sverige har Boehringer Ingelheim cirka 100 medarbetare som är verksamma inom Human Pharma. Läs mer på www.boehringer-ingelheim.se

Boehringer Ingelheim AB

Hammarby Allé 29, Box 92008
120 06 Stockholm