Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

3-årigt projekt tillsammans med Linköpings Universitet. Hur påverkas elevernas kunskapsutveckling när alla lärare tränas till att utföra evidensbaserad skicklig undervisning i varje klassrum?

3-årigt projekt tillsammans med Linköpings Universitet. Hur påverkas elevernas kunskapsutveckling när alla lärare tränas till att utföra evidensbaserad skicklig undervisning i varje klassrum?

Alla lärare, skolledare och nyckelpersoner i tre kommuner kommer i ett 3-årigt projekt att tillsammans få handledning kring att utveckla och säkerställa evidensbaserad skicklig undervisning i varje klassrum. Med andra ord undervisning som forskning över tid har visat leder till studiero, motivation, lärande och måluppfyllelse.

Sociala medier

Bättre och bättre undervisning - i varje klassrum och online

Det genomförs 100 miljoner lektioner varje läsår på Sveriges skolor. BRAVOLesson är en ledstång för arbetet med kärnan i skolans kvalitetsarbete – systematiskt fokus på undervisningens kvalitet. BRAVOLesson är app-webb-video för lektionsobservationer, kollegialt lärande och feedback till lärare på vetenskaplig grund inom alla skolformer.

BRAVOLesson
Kungsvägen 51
35233 Växjö
Sverige