Gå direkt till innehåll
Vad förväntar sig elever av sina lärare - oavsett skolform?
Vad förväntar sig elever av sina lärare - oavsett skolform?

Nyhet -

Elevernas förväntningar på Sveriges lärare det här läsåret

Forskning kring och intervjuer med elever har visat vad de förväntar sig av sina lärare som stöd för att lära. Det motsvarar den breda och djupa forskning som under de senaste decennierna återkommande visat vad som karaktäriserar skicklig undervisning som leder till lärande i klassrummet.
Efter mer än 1800 systematiskt genomförda lektionsobservationer sedan 2017 finns nu det elever förväntar sig och det forskare kommit fram till beskrivit mer konkret än någonsin tidigare som iakttagbara läraraktiviteter. De är beskrivna på fyra nivåer för tio olika dimensioner i det nya observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken.

Det är ett viktigt material för rektorer och lärare som vill se, prata om och utveckla skicklig undervisning det kommande läsåret. Det hjälper lärare att omsätta vetenskaplig grund i praktisk handling. Många skolor och kommuner har redan under vårterminen börjat använda det tillsammans med sina lärare. Underlagets tydlighet med iakttagbara läraraktiviteter har också lett till intresse i andra länder.

Läs mer och beställ här. Engångskostnad från 5.900 kr per skola.

För rektorer är det ett verktyg för att på riktigt kunna vara pedagogiska ledare. Redskapet är tankeväckande, tydligt och enkelt att använda. Det bidrar till det kollegiala lärandet – vi blir bättre på att undervisa!”
Kajsa Andersson-Lundblad, FoU-chef, UBK Norrköpings kommun

Innovation in Swedish education
Prof. Sir George Berwick, hjärnan bakom Londons skolors turnaround

Ämnen

Bättre och bättre undervisning - i varje klassrum och online

Det genomförs 100 miljoner lektioner varje läsår på Sveriges skolor. BRAVOLesson är en ledstång för arbetet med kärnan i skolans kvalitetsarbete – systematiskt fokus på undervisningens kvalitet. BRAVOLesson är app-webb-video för lektionsobservationer, kollegialt lärande och feedback till lärare på vetenskaplig grund inom alla skolformer.

BRAVOLesson
Väverigatan 1A
29154 Kristianstad
Sverige