Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ät bröd och sänk din klimatbelastning med nära 90 procent

Så många som 7 av 10 svenskar känner idag oro för klimatet (WWF 2015*). I en undersökning, genomförd på uppdrag av Brödinstitutet, framgår det dock att endast 1 procent väljer bröd just för att det är klimatsmart.

– Att så få väljer bröd för att det är klimatsmart handlar om omedvetenhet. Få vet att de gör ett klimatsmart matval när de väljer att äta bröd, säger Catarina Bennetoft på Brödinstitutet.

I samband med den internationella ozondagen vill Brödinstitutet inspirera konsumenter till att välja klimatsmarta livsmedel. En stor och viktig del för ett långsiktigt och hållbart klimat, handlar nämligen om vad vi väljer att stoppa i oss.

Enligt Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) kan vi genom attvälja en matig macka istället för den genomsnittliga lunchmåltiden (i beräkningen en klassisk köttbullemåltid) minska vår klimatpåverkan med 87 procent. Detta enligt nyligen gjorda beräkningar från SP om olika måltiders påverkan på vårt klimat.

Även Livsmedelsverket är tydliga i sina rekommendationer avseende klimatet och menar att våra spannmål är bra för både miljö och människa*

Ulf Sonesson, docent i livsmedelsvetenskap på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, menar att vi kommer behöva äta betydligt mer spannmål för att påverka vårt klimat i en positiv riktning i framtiden. Spannmålen, dit brödet tillhör, har nämligen en mycket liten belastning på vårt klimat.

– Våra livsmedel har idag en stor påverkan på klimatet och det vi till stor del behöver göra för att komma åt problemet, är att ändra vår konsumtion. Brödet fyller en viktig funktion när det kommer till att göra det mer lättillgängligt för människor att äta klimatsmart, säger Ulf Sonesson.

Om undersökningen

United Minds har på uppdrag av Brödinstitutet genomfört en kvantitativ undersökning bland svensk allmänhet i åldrarna 18 till 80 år. 1025 intervjuer genomfördes under perioden 2 till 6 oktober 2014. Svaren insamlades i representativa kvoter med avseende på kön, ålder, och region. Datainsamlingen skedde i digitala enkäter, distribuerade via e-post.

Om Sveriges Tekniska Forskningsinstituts (SP) klimatberäkning

SP:s klimatberäkning av en måltid initierades av Brödinstitutet i samband med Almedalsveckan 2015. Beräkningen gjordes på köttbullar (nötfärs) och potatismos med lingonsylt och brunsås, samt alternativet smörgås med äggröra samt avokado har gjorts med klimattal för respektive ingredienser från SP:s klimatdatabas v 1.0. I databasen modelleras livsmedel med klimattal från livscykelanalyser och andra studier som räknar på livsmedels klimatpåverkan eller carbon footprint. Klimatdatabasen är uppbyggd med bästa tillgängliga klimatdata främst från livscykelanalysstudier. Klimattal finns för ingredienser från hela världen, där klimattal matchats mot produktionssätt och ursprung. I beräkningen framkom att en smörgås med pålägg innehåller 0,33 kg CO2e‐ekvivalenter medan en klassisk nötfärsbullemåltid, innehåller totalt 2,66 CO2e‐ekvivalenter.

Om Ozon-dagen

Den internationella ozondagen (Ozone Day) firas varje år till minne av Montrealprotokollet som undertecknades 1987. Protokollet är ett internationellt traktat som är utformat för att skydda ozonskiktet genom att fasa ut, samt begränsa produktionen av ett antal substanser som tros vara ansvariga för uppkomsten av ozonhål. År 1998 beslutade FN:s generalförsamling att dagen skulle bli en internationell dag för bevarande av ozonlagret.

Övriga källor

Kategorier


Brödinstitutet arbetar för att sprida kunskap om kost och hälsa, med utgångspunkt i brödet.
Brödinstitutet har visionen att bli den naturliga informationskällan i alla frågor som rör bröd och kommer att ta en aktiv roll i den allmänna debatten och bidra med saklig information om bröd, kost och hälsa. Brödinstitutets verksamhet startade 1957 som ett samarbete mellan myndigheter och brödbranschen. Under 1970-talet lanserades den klassiska reklamkampanjen "Socialstyrelsen rekommenderar 6 - 8 skivor bröd om dagen". Det är än idag en av Sverige genom tiderna mest uppmärksammade aktiviteter. Idag finansieras Brödinstitutet av branschorganisationen Sveriges bagare & konditorer. www.brodinstitutet.se

Kontakter

Maria Sitell

Maria Sitell

Presskontakt Kommunikationschef PR, kommunikation, nutrition 070 764 58 84

Brödinstitutet lyfter fram brödets goda smak och det positiva sambandet med god hälsa och klimatsmarta val, med vetenskapen som grund.

Brödinstitutet lyfter fram brödets goda smak och det positiva sambandet med god hälsa och klimatsmarta val, med vetenskapen som grund. Det gör vi genom att kommunicera i medier, i nätverk med personliga tränare, dietister, bagare, skolsköterskor, läkare, nutritionsforskare och många andra i samhället. Med brödet och saklighet som grund skapar vi goda, hälsosamma och klimatsmarta måltidslösningar.

Brödinstitutet
Box 3546, Sveavägen 25
103 69 Stockholm