Gå direkt till innehåll
Calluna-Nytt samlar information till kunder, samarbetspartners och andra intresserade om vad som är på gång hos oss på Calluna och i branschen. Du får tips om aktuella tjänster och händelser, projektresultat, nya publikationer och spännande projekt.
Calluna-Nytt samlar information till kunder, samarbetspartners och andra intresserade om vad som är på gång hos oss på Calluna och i branschen. Du får tips om aktuella tjänster och händelser, projektresultat, nya publikationer och spännande projekt.

Blogginlägg -

Calluna-Nytt 2021:2 – Sommartider

VD Fredrik Ström har ordet

Sol, vind och vatten, höga berg och djupa hav… Ett passande ledmotiv som ramar in verksamheten för oss på Calluna mitt i högsäsong. Vi har aldrig förr hjälpt våra kunder med så många olika, spännande och strategiskt viktiga uppdrag som just nu. Oerhört glädjande! Eftersom vi vill fortsätta att göra skillnad satsar Calluna kraftfullt framåt, bland annat med en förstärkt styrelse.

Jag och mina fantastiska medarbetare vill önska er, våra kunder och samarbetspartners, en härlig sommartid! För oss består den av både lite välförtjänt ledighet och framför allt en härligt intensiv och stimulerande tid i fält för våra uppdragsgivares skull. Läs gärna vidare nedan om några aktuella projekt och intressanta resultat eller följ vårt nyhetsrum för att inte missa kommande nyheter.

/ Fredrik Ström

Aktuellt och i säsong

Vi breddar ständigt vårt erbjudande om olika typer av stöd inom hållbar användning av mark och vatten. Här tipsar vi om några händelser, tjänster och uppdrag som är aktuella för oss och kanske kan vara av intresse att känna till:

FRÖINSAMLING   Intresset i Sverige är stort för färdiga ängsfröblandningar, både hos allmänheten och inom exempelvis vägprojekt och stadsplanering. Utan koll på frönas genetiska ursprung riskerar vi dock att få allvarliga konsekvenser för de naturliga populationerna, varnar Cassandra Karlsson på Calluna. Läs den viktiga nyheten som lyfter problematiken kring landets hantering av frön från vilda växter.

VINDKRAFT   Under 2021 har Calluna dragit igång arbetet med ett antal MKB:er för vindkraftsetableringar. Just nu pågår samråd med bland annat Länsstyrelsen och under hösten kommer uppdragen att mynna ut i MKB-rapporter med konsekvensbedömningar. Dessa uppdrag är en del i det helhetstänk som Calluna arbetar utifrån inom fler områden där MKB behövs. I många av projekten står även Calluna för merparten av underlagsutredningarna. Läs mer om Callunas arbete med MKB.

INSEKTSSTUDIE   Hur påverkas insekternas rörelser i landskapet av bebyggelse? Kan gröna stråk skapa ekologiska samband? Det är några av frågorna som man hoppas få svar på i en studie som Calluna genomför i Norra Djurgårdsstaden och Hjorthagen på uppdrag av Stockholms stad. Resultaten ska användas till att förstärka ekologiska samband och underlätta hållbar stadsplanering. Läs mer om insektsstudien.

STRANDSKYDD   Calluna valde att i början av maj svara på remissen om nytt strandskydd eftersom vi ser allvarligt på att utredningen motverkar möjligheten att lösa kritiska framtidsutmaningar. Läs mer om Callunas remissvar.

EKOLOGISK KOMPENSATION   Calluna fortsätter att driva projekt EcoComp, en handelsplattform för ekologisk kompensation och naturbaserad klimatkompensation, en trovärdig och kostnadseffektiv lösning med verkliga åtgärder som gynnar biologisk mångfald i svensk natur. Läs mer om utvecklingsprojektet EcoComp.

Vad kan vi hjälpa just din organisation med? Hör av dig med en förfrågan till offert@calluna.se.

Aktuella projektresultat och publikationer

Calluna utför många typer av undersökningar och publicerar resultaten till våra kunder eller som populärvetenskapliga sammanställningar och vetenskapliga artiklar. Här tipsar vi om några av våra projekts resultat och publikationer som kanske är aktuella även för dig eller din organisation:

KUNSKAP OM VÄTTERN    Den nya kunskapsportalen Vätternliv.se beskriver landets näst största sjö, det unika livet under ytan och de utmaningar som Vättern står inför. På ett enkelt sätt förklaras fakta och samband utifrån de miljöundersökningar som genomförts sedan början av 1900-talet. Målet är att fler i samhället ska få en djupare förståelse för sjön och dess ekosystem, miljötillstånd och utmaningar över tid. På sidan finns även en Uppgiftsbank som stöd för lärare som vill använda Vättern i sin undervisning inom olika skolämnen. Vätternliv.se har tagits fram på initiativ av Calluna med finansiering från Leader Vättern. Läs om sidan och dess lansering.

EN VÄG FÖR HASSELSNOK   Genom kunskap om hasselsnokens ekologi och svensk artskyddslagstiftning kunde Callunas konsulter hitta en potentiell väg framåt för vägprojektet E22, Förbifart Söderköping. Förslaget innebär bland annat passager och barriärer för att undvika att ormarna omkommer på vägen, men även restaurering av artens livsmiljöer i närområdet. Genom denna lösning har vi kunnat undvika att projektet fått göra en omstart med ny lokalisering för anslutningsvägen och skapar dessutom positiva effekter för den biologiska mångfalden i området. Läs mer om projektets anpassningar för hasselsnokarna.

ILLUSTRERADE SKYLTAR   Stockholms stad har nyligen rustat upp en strandpromenad längs sjön Magelungens strand och denna vår tillkom nya informationstavlor som ska berätta om områdets växt- och djurliv för besökarna. Calluna AB har tagit fram skyltar och tillhörande illustrationer med platsspecifika motiv. Läs om projektet och se exempel från de snygga illustrationerna.

Vi hjälper gärna till med många olika typer av uppdrag. Har du en problemställning, fråga eller projektidé? Hör av dig med en förfrågan till offert@calluna.se.

Föreläsningar och evenemang

Calluna utbildar regelbundet inom flera områden, exempelvis provtagningsmetodik, ekosystemtjänster, strandskydd och biologisk mångfald. Här tipsar vi om några av våra föreläsningar och andra händelser som kanske är aktuella även för dig eller din organisation:

GENBANK I LINKÖPING   Genbanken för Rödlistade växter i Östergötland (GRÖ) vid Linköpings Naturcentrum har genomgått en stor restaurering. I maj återinvigdes denna del av trädgården som nu åter är öppen för besökare. Linköpings Naturcentrum drivs sedan 1999 av Calluna på uppdrag av Linköpings kommun. Läs mer om invigningen eller passa på att själv besöka genbanken i Trädgårdsföreningen om du har vägarna förbi i sommar!

VATTENDAGARNA 2021   För sjätte gången är Calluna med och arrangerar den uppskattade konferensen Vattendagarna, som Svenska Föreningen för Limnologi i år arrangerar den 13-15 oktober tillsammans med Länsstyrelsen i Jämtlands län. Notera datumen redan nu och läs mer om konferensen på föreningens hemsida.

Vi hjälper gärna till med skräddarsydda utbildningar, workshops, guidningar eller föredrag. Har du en idé eller något särskilt utbildningsbehov? Hör av dig med en förfrågan till offert@calluna.se.

Du som får detta som e-post har själv eller genom din organisation haft någon typ av samverkan med Calluna de senaste åren. Känner du andra som vill få Calluna-Nytt så kan de börja prenumerera här. Om du har missat våra tidigare nyhetsbrev hittar du dem under blogginlägg i vårt nyhetsrum, vilket du även kan följa för att inte missa någon kommande publicering.

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Camilla Montén

Camilla Montén

Presskontakt VD 010-303 91 94

Relaterat innehåll

Miljökonsult

Calluna AB är Sveriges ledande naturmiljökonsult med spetskompetens inom biologisk mångfald. Affärsidén är att stötta kunderna i deras arbete för hållbar användning av mark och vatten i enlighet med svenska och globala miljömål. Företaget grundades 1992 och har idag omkring hundra engagerade medarbetare runt om i landet.

Calluna
Linköpings slott
582 28 Linköping
Sverige