Pressmeddelande -

Effektivt verktyg säkrar minoriteters rättigheter

EU har pressat unionens nya och blivande medlemsstater att använda sig av Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter för att säkerställa minoritetsgruppers rättigheter. Många östländer använder konventionen i hög utsträckning. I västländerna används den däremot inte alls lika mycket. Vad beror det på? Är den ett effektivt verktyg eller finns det andra, bättre vägar att gå?

Helsingforskommitténs människorättsjurist Goran Miletic berättar om ramkonventionen och ger konkreta exempel på hur den har använts av minoriteter i Serbien. Han bjuder in svenska minoritetsrepresentanter till en diskussion om konventionens betydelse i Sverige.

Efter ett inledande anförande får publiken möjlighet att ställa frågor och diskutera med Goran Miletic hur konventionen kan användas för att bli ett effektivt verktyg i kampen för minoriteters rättigheter.

Tid: torsdagen den 13 november kl 14.00-15.30
Plats: Stadshuset, Luleå

Medverkande: Goran Miletic, människorättsjurist på Svenska Helsingforskommittén
Seminariet hålls på engelska.
________________________
För mer information eller för att boka intervjuer kontakta:
Natasha Jevtic Esbjörnson, informationsansvarig, 0709-14 63 43
Läs mer om Helsingforskommitténs seminarier på MR-dagarna på www.shc.se

Ämnen

  • Mänskliga rättigheter

Kategorier

  • mänskliga rättigheter
  • nationella minoriteter
  • europarådet

Regioner

  • Luleå

Om Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders är en oberoende människorättsorganisation. Organisationen grundades 1982 under namnet Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter.  I september 2009 bytte vi namn till ett som tydligare säger vilka vi är och vad vi gör – försvarar människors medborgerliga och politiska rättigheter och stärker utsatta människorättsförsvarare. Organisationen är medlemsbaserad och stöds av tusentals enskilda bidragsgivare. Den huvudsakliga finansieringen får vi från Sida.

Relaterat innehåll