Blogginlägg -

Steg 4: Välj Content Manager med ansvar för förvaltning – Sju steg för att lyckas med effektivare IT-support via självbetjäning

För att få en långsiktig effekt av investeringen av självbetjäningstjänsten bör man utse en eller fler personer som är ansvariga för att möta verksamhetens behov, genom att uppdatera och underhålla tjänsten, så kallade Content Managers.

Lägg upp de mest vanligaste frågorna

För att proaktivt möta verksamhetens behov bör Content Managern börja med att lägga upp de mest vanliga och återkommande frågorna till supporten, vilket ofta resulterar i att en stor del av inkommande telefonsamtal upphör. I vissa självbetjäningstjänster finns redan färdigt support-material, samt möjligheter att skapa egna supportguider för verksamhetens specifika behov.

Uppdatera löpande vid behov

Content Managern har en viktig uppgift att uppdatera tjänsten med supportguider vid stora utrull-ningar av nya mjukvaror eller vid...

Följ denna länk för att läsa hela artikeln på vår Wordpressblogg.

Ämnen

  • Vuxenutbildning

Kategorier

  • self service

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Therese Walve

Presskontakt Marketing Manager +46858088631

Relaterat innehåll