Gå direkt till innehåll
CFO Survey: Tecken på optimism trots utmanande klimat

Pressmeddelande -

CFO Survey: Tecken på optimism trots utmanande klimat

Svenska finanschefer ser ljusare på affärsmöjligheter och finansiella utsikter jämfört med i höstas. Organisk tillväxt utgör nu finanschefernas högsta prioritet, medan ekonomisk tillväxt ses som den största risken. Det visar vårens CFO Survey från Deloitte och SEB.

– Makroläget våren 2023 präglas fortfarande av hög inflation, historiskt höga energipriser men också av ett halvår med snabbt stigande räntor. Även om ekonomin fortfarande möter kraftiga motvindar är kunskapsläget bättre och flera risker har ebbat ut, vilket gör det lättare för företagen att se in i framtiden. Det leder till gynnsamma affärsmöjligheter och finansiella utsikter, säger Marcus Widén, ekonom på SEB.

Andelen finanschefer som ser affärsmöjligheterna som fördelaktiga under de kommande sex månaderna ökar i vårens CFO Survey till 41 procent, från 38 procent i höstas. Andelen som ser framtiden som mindre gynnsam har även den ökat till 23 procent, från 17 procent i höstas. Det innebär att indikatorn, eller nettobalansen mellan de som har en positiv syn och de som har en negativ syn, faller till 18 från 20 i höstas. Även om flest svarsalternativ indikerar en positiv bild påverkar en mer negativ syn på läget i branschen för konsumentprodukter så att totalen blir något sämre. Indikatorn för finansiella utsikter stiger däremot och ligger nu på minus 12 procent, från minus 29 procent i höstas.

– Motvinden blåser som hårdast mot hushåll och att företag som möter konsumenter ser mer pessimistiskt på framtiden är därför inte särskilt förvånande. Den stora mängd företag i den branschen gör dock att den påverkar nettotalet negativt samtidigt som många andra branscher ser läget som normalt eller genomsnittligt, säger Robert Bergström, partner på Deloitte.

Prioriteringar och risker

Organisk tillväxt är finanschefernas högsta prioritering, jämfört med kostnadsreducering som rankades högst i höstas. 49 procent av finanscheferna uppger organisk tillväxt som en prioritet. Därefter rankas kostnadsreducering och åtgärder för att förbättra kassaflödet högst.

Vad gäller risker anser 49 procent av finanscheferna att ekonomisk tillväxt utgör en betydande risk de närmaste 12 månaderna. Det gör den till den mest betydande risken även om det också är den som faller tillbaka mest. Vikande inhemsk efterfrågan och pressade priser och marginaler är andra och tredje största risk.

Förändrade strategier

Vårens undersökning ställer även frågor om förändrade strategier i ljuset av de problem som uppstod med värdekedjor under pandemin. På frågan om vad företagen tar för åtgärder sticker användandet av digitala planeringshjälpmedel ut, följt av stresstestning och diversifiering av leverantörer. Undersökningen visar även att frågorna som rör större andel köp lokalt och att öka lagernivåer tydligt har minskat.

Om undersökningen

CFO Survey genomfördes under februari och mars 2023 och bygger på ett antal frågor som presenterats för och besvarats av utvalda deltagare via ett webbaserat formulär. De finanschefer som deltagit i undersökningen representerar ett urval av större svenska företag från olika branscher.

Läs rapporten här.

Ämnen

Kategorier


Deloitte erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher. Deloitte assisterar fyra av fem företag på Fortune Global 500® genom ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, som erbjuder spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. För att få mer information om hur Deloittes mer än 312 000 medarbetare arbetar för att göra verklig skillnad, följ oss på FacebookLinkedIn och Twitter

Kontakter

Maria Kristiansson

Maria Kristiansson

Presskontakt Marknadskommunikatör +46 70 080 35 36
Robert Bergström

Robert Bergström

Partner Strategy & Operations +46 70 080 26 90

Ett av världens största affärsnätverk

Deloitte är en branschledande tjänsteleverantör av revision, redovisning, rådgivning inom skatt och juridik, consulting, finansiell rådgivning och riskhantering, och levererar tjänster till nästan 90% av Fortune Global 500® samt tusentals privatägda företag. Våra medarbetare levererar mätbara och bestående resultat som hjälper till att stärka allmänhetens förtroende för kapitalmarknaderna, gör det möjligt för klienter att transformeras, växa och leda vägen mot en starkare ekonomi, ett mer rättvist samhälle samt en mer hållbar värld. Grundad på vår mer än 175 åriga historia, finns Deloitte i över 150 länder och territorier. Läs mer om hur Deloittes nära 457 000 medarbetare över hela världen gör en meningsfull skillnad på www.deloitte.com.

Deloitte
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm