Gå direkt till innehåll
CFO Survey: Tillväxtoro, kostnadsreduceringar och prisökningar i fokus

Pressmeddelande -

CFO Survey: Tillväxtoro, kostnadsreduceringar och prisökningar i fokus

Svenska finanschefers syn på affärsmöjligheterna framöver har tydligt försämrats, samtidigt som synen på de finansiella utsikterna faller till den lägsta nivån sedan 2013. Kostnadsreduceringar har seglat upp som finanschefernas högsta prioritet, medan ekonomisk tillväxt ses som den största risken. Det visar höstens CFO Survey från Deloitte och SEB.

– En mörk och potentiellt kall vinter väntar ekonomierna i Europa och Norden. Återhämtningen sedan pandemin har visserligen inneburit viss motståndskraft, men när energi och matpriser gräver djupa hål i plånböckerna och centralbanker världen över höjer räntan, faller den ekonomiska aktiviteten. Denna utveckling återspeglas väl i höstens CFO Survey, där synen på affärsmöjligheter de kommande sex månaderna tydligt har försämrats när vårens geopolitiska osäkerhet byts mot förväntan om lägre ekonomisk tillväxt framöver, säger Marcus Widén, ekonom på SEB.

Andelen finanschefer som ser affärsmöjligheterna som fördelaktiga under de kommande sex månaderna minskar i höstens CFO Survey till 38 procent, från 48 procent i våras och 73 procent i undersökningen som gjordes hösten 2021. Andelen finanschefer som nu anser att framtiden är mindre gynnsam har samtidigt ökat till 17 procent, från 11 procent i våras. Det betyder att indikatorn, eller nettobalansen mellan de som har en positiv syn och de som har en negativ syn, faller till 20 från 41 i våras. Även synen på finansiella utsikter backar och nettobalansen ligger nu på minus 29, jämfört med noll i våras. Det är den lägsta nivån sedan undersökningen startade 2013.

– Vi ser skillnader mellan olika branscher, delsegment och enskilda företag både i synen på affärsmöjligheter och finansiella utsikter. Bland de branscher som har den högsta nettobalansen på båda dessa områden återfinns energi, el och gruvor samt teknik, media och telekom, medan den lägsta nettobalansen finns inom verkstad och bygg, säger Robert Bergström, partner på Deloitte.

Prioriteringar och risker

Organisk tillväxt har sedan våren 2021 stått högst på listan över finanschefernas prioriteringar, men i höstens undersökning är kostnadsreduceringar i stället högsta prioritet. Hela 61 procent av finanscheferna uppger kostnadsreduceringar som en prioritet, jämfört med endast 33 procent i våras. Detta område följs av fokus på ett förbättrat kassaflöde samt på organisk tillväxt.

Vad gäller risker anser 58 procent av finanscheferna att ekonomisk tillväxt utgör en betydande risk de närmaste 12 månaderna, vilket gör den till den största risken och också den som ökat mest sedan vårens undersökning. Pressade priser och marginaler respektive minskad inhemsk efterfrågan är andra och tredje största risk på höstens lista. Samtidigt faller geopolitiska risker, vilket ansågs vara den mest betydande risken i vårens undersökning, från 45 till 28 procent.

Inflation

Höstens undersökning ställer även frågor om den stigande inflationen, som sedan i våras blivit både väsentligt högre och kommit att omfatta fler delar av ekonomin. Även om prisuppgången för företagen just nu verkar ha tappat en del fart, visar undersökningen att konsumenterna kommer att känna av ökande priser ett bra tag till. Runt tre fjärdedelar av finanscheferna svarar att de avser att föra över de ökade kostnaderna till konsumenter genom högre priser i stor eller medelstor utsträckning.

Om undersökningen

CFO Survey genomfördes under september 2022 och bygger på ett antal frågor som presenterats för och besvarats av utvalda deltagare via ett webbaserat formulär. De finanschefer som deltagit i undersökningen representerar ett urval av större svenska företag från olika branscher.

Mer information om undersökningen finns här.

Ämnen

Kategorier


Deloitte erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher. Deloitte assisterar fyra av fem företag på Fortune Global 500® genom ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, som erbjuder spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. För att få mer information om hur Deloittes mer än 312 000 medarbetare arbetar för att göra verklig skillnad, följ oss på FacebookLinkedIn och Twitter

Kontakter

Maria Kristiansson

Maria Kristiansson

Presskontakt Marknadskommunikatör +46 70 080 35 36
Robert Bergström

Robert Bergström

Partner Strategy & Operations +46 70 080 26 90

Ett av världens största affärsnätverk

Deloitte är en branschledande tjänsteleverantör av revision, redovisning, rådgivning inom skatt och juridik, consulting, finansiell rådgivning och riskhantering, och levererar tjänster till nästan 90% av Fortune Global 500® samt tusentals privatägda företag. Våra medarbetare levererar mätbara och bestående resultat som hjälper till att stärka allmänhetens förtroende för kapitalmarknaderna, gör det möjligt för klienter att transformeras, växa och leda vägen mot en starkare ekonomi, ett mer rättvist samhälle samt en mer hållbar värld. Grundad på vår mer än 175 åriga historia, finns Deloitte i över 150 länder och territorier. Läs mer om hur Deloittes nära 457 000 medarbetare över hela världen gör en meningsfull skillnad på www.deloitte.com.

Deloitte
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm