Gå direkt till innehåll
Svenska CFO:er visar optimism och investeringsvilja
Svenska CFO:er visar optimism och investeringsvilja

Pressmeddelande -

Svenska företag visar stark framtidstro – men kompetensbrist utmanar

CFO:ers optimism inför framtiden fortsatt hög, men den uppåtgående trenden saktar något. I Sverige ligger investerings- och anställningsagendan på topp jämfört med övriga EU-länder. Organisk tillväxt är högsta prioritet medan bristen på kvalificerad arbetskraft är den största oron. Det visar vårens Deloitte/SEB CFO Survey.

CFO Survey genomförs två gånger per år och syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer. Vårens rapport visar att CFO:ers optimism inför det kommande året stiger för fjärde undersökningen i rad, vilket är den mest konstanta ökningen sedan tiden efter finanskrisen. Dock ökar Svenska CFO:ers optimism något mindre än i övriga Europa och Norden. "CFO:er i övriga Europa utgår från lägre tillväxtnivåer och knappar därför in på Sverige i sin syn på utvecklingen framåt. Men än så länge verkar de svenska företagens optimism inte visa på någon avmattning i närtid utan det handlar mer om att de höga förväntningarna på framtiden håller en mer konstant nivå", säger Henrik Nilsson, partner på Deloitte.

Sverige återfinns fortfarande i toppskiktet av de 20 länder som ingår i den europiska undersökningen både vad gäller förväntan på investeringar samt planer på att anställa. "Investeringsviljan bland de svenska företagen fortsätter att vara mycket god. Fokus har flyttats till att främst omfatta organisk och inhemsk tillväxt. Det medför också en rejäl ökning, från redan höga nivåer, i planer på att anställa personal", säger Karl Steiner, ekonom på SEB. "Ett problem för den expansiva agendan är att oron för brist på kvalificerad arbetskraft ökat. Det ses som den främsta utmaningen bland Sveriges företag", tillägger Henrik Nilsson.

Inställningen skiljer sig mellan sektorer

Inför vårens undersökning fanns en risk för att CFO:er i företag med främst inhemsk exponering, framförallt byggsektorn, skulle ha blivit pessimistiska givet husprisfallen som började efter höstens undersökning. En sådan förändring återfinns dock inte i svaren – istället ser branschen fortsatt positivt på framtiden. Däremot visar rapporten en annan problematik: sektorn detaljhandel och konsumentprodukter återfinns bland de mest pessimistiska sektorerna vad gäller de flesta frågorna i undersökningen. "Detaljhandeln och konsumentprodukter är som bekant utsatta för tuff utländsk konkurrens främst driven inom näthandeln", säger Henrik Nilsson. "Utöver det påverkar troligen den väldigt svaga kronan också dessa företags marginaler negativt", fortsätter Karl Steiner.

Möjligheter och risker

Digital teknologi inkorporeras mer och mer i strategiskt beslutfattande och investeringar i digital utveckling planeras inom de flesta områden. Vad gäller framtida risk-scenarion så ser tycks inte svenska CFO:er känna sig särskilt hotade. Politiska beslut ses som det mest sannolika hotet, men detta anses inte ha stor inverkan på företagen. Misstag av centralbanker eller stora fall på finansmarknaderna bedöms kunna ha stor inverkan, men lägre sannolikhet att inträffa.

Om Deloitte/SEB CFO Survey

Deloitte/SEB Survey syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer, olika sektorer samt i förhållande till stämningsläget i övriga Europa och därigenom skapa förståelse för ekonomiska och finansiella trender. Den publiceras två gånger per år och genomförs i Sverige samt 19 andra Europeiska länder. Se den fullständiga rapporten på cfosurvey.se.

Har du frågor eller synpunkter gällande CFO Survey? Välkommen att kontakta oss!

Kontaktperson Deloitte: Henrik Nilsson, 073 397 1102, henrik.nilsson@deloitte.se
Kontaktperson SEB: Frank Hojem, 070 763 9947, frank.hojem@seb.se

Ämnen

Kategorier


Deloitte erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher. Deloitte assisterar fyra av fem företag på Fortune Global 500® genom ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, som erbjuder spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. För att få mer information om hur Deloittes mer än 264 000 medarbetare arbetar för att göra verklig skillnad, följ oss på FacebookLinkedIn och Twitter

Kontakter

Henrik Nilsson

Henrik Nilsson

Partner Audit +46 73 397 11 02
Christer Ahlgren

Christer Ahlgren

Presskontakt Presskontakt. Councellor. 0708-14 23 20

Ett av världens största affärsnätverk

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher. Deloitte assisterar fyra av fem företag på Fortune Global 500® genom ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, som erbjuder spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. För att få mer information om hur Deloittes mer än 312 000 medarbetare arbetar för att göra verklig skillnad, följ oss på LinkedIn och Twitter.

Med Deloitte avses en eller flera av Deloitte Touche Tohmatsu Limited, en brittisk juridisk person ("DTTL"), och dess nätverk av medlemsfirmor. DTTL och var en av medlemsfirmorna är juridiskt åtskilda och oberoende enheter. DTTL (även benämnt "Deloitte Global") utför inte tjänster till klienter. För en mer detaljerad beskrivning av den legala strukturen för DTTL och dess medlemsfirmor, besök www.deloitte.com/about.

Deloitte
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm