Gå direkt till innehåll
Foto: Daimler AG; Joshua Sortino - unsplash
Foto: Daimler AG; Joshua Sortino - unsplash

Pressmeddelande -

Vinner fördelar genom datainsamling

Mercedes-AMG Petronas Motorsport kan hela tiden göra sina F1-bilar lite snabbare på banan, och ebm-papst kan utveckla allt effektivare fläktar och intelligenta fläktlösningar. En gemensam nämnare är avancerad datainsamling för att vidareutveckla och optimera både racingbilar och fläktar. Intelligent styrning, övervakning och integration av fläktar är något av kärnan i ebm-papst utvecklingsfilosofi GreenIntelligence. Målet är att hjälpa kunderna till energieffektiva, driftsäkra, applikationsanpassade och kostnadseffektiva fläktlösningar. Ett sätt att uppnå detta är genom sensorer och kraftfull elektronik som gör det möjligt att samla in och bearbeta data. Thomas Sauer, koncerndirektör för digitalisering och elektronik på ebm-papst, förklarar: ”Vårt fokus har skiftat från analoga lösningar till produkter med stort elektronikinnehåll. Idag arbetar vi också mycket med att ta fram lösningar som gör det möjligt att samla in och analysera den information som de intelligenta fläktarna kan leverera”.

Mercedes-AMG Petronas Motorsport förbereder sig också för framtiden och kommande F1-tävlingar genom att samla in och analysera stora mängder data. Under tävlingar använder teamet de uppgifter som det samlar in för att omedelbart upptäcka om något inte går som planerat. ”Insamlingen av händelseloggar och information om exempelvis motorerna är avgörande vid alla tidpunkter under en tävlingshelg. Utan datainsamlingen skulle vi inte klara av att prestera optimalt vare sig ute på banan eller i depån när bilarna kommer in för service och ändringar av inställningar”, säger Matt Harris som är chef för IT på Mercedes-AMG Petronas Motorsport.

Fläktlösningar med viktiga mervärden
Det tävlingsbanan är för F1-teamet Mercedes-AMG Petronas Motorsport är för ebm-papst många olika kundapplikationer. Även i dessa applikationer är det viktigt att allt går smidigt fram till driftstart, och att installerade lösningar ger ett verkligt mervärde till kunden. Övervakning av fläktar kan till exempel användas för att bedöma om en fläkt körs i det mest optimala intervallet. Detta kan illustreras av axialfläkten AxiBlade som används i förångare, kondensorer och värmeväxlare i ventilations-, kyl- och luftkonditioneringssystem. Att på distans kunna samla in driftsdata och övervaka fläktarna gynnar kunderna när det gäller luftkvalitet, energioptimering och möjligheten till ett proaktivt systemunderhåll. GreenIntelligence hjälper också till att förse kunderna med ny funktionalitet och tjänster som tidigare inte var möjliga att erbjuda. "Äkta mervärde skapas för kunder när digitala produkter löser problem som analoga produkter inte kan”, säger Thomas Sauer.

Optimering mellan F1-tävlingarna
Mercedes-AMG Petronas Motorsport använder tiden mellan tävlingarna för att noggrant analysera de uppgifter som samlats inunder en tävlingshelg. Man gör det dels för att undvika potentiella framtida problem, men också för att ständigt kunna förbättra F1-bilarnas prestanda. ”Kontinuerliga analyser av loggar och händelser efter en tävling är helt avgörande för att vi ska vara så proaktiva som möjligt och komma så väl förberedda som möjligt till en ny tävlingshelg. Analysen kan till exempel leda till att vi byter ut komponenter och gör olika tekniska justeringar. Teamet får också ett direkt stöd från ebm-papst i det här arbetet. ebm-papst hjälper oss att optimera luftflödet i de serverrackar med datorer vi har i tävlingsdepån och det säkerställer att alla beräkningar kan utföras utan problem även under mycket tuffa klimatförhållandena”, förklarar Matt Harris.
Förutom de fläktlösningar för effektiv kylning som ebm-papst erbjuder sin racingpartner tillhandahåller företaget också motsvarande lösningar för andra kunder. Det utvecklingsarbete som sker inom ramarna för GreenIntelligence gör också att ebm-papst i allt större utsträckning kan erbjuda olika koncept och tekniska lösningar för att samla in och analysera data. "Vi är glada över att kunna hjälpa våra kunder att använda sina data på ett meningsfullt sätt och att stödja dem i deras digitala omvandling”, avslutar Thomas Sauer.

Ämnen

Kategorier


ebm-papst är ett världsledande företag inom utveckling, tillverkning och försäljning av energieffektiva fläktar och elmotorer. Spetskompetens inom avancerad motorteknologi, smart elektronik och aerodynamik har banat väg för det framgångsrika fläkt- och motorsortimentet. Kunderna finns bland annat inom ventilation, kyla, värme, telekommunikation, elektronikindustri och fordonsindustri. Företagets GreenTech strategi innebär ett kontinuerligt arbete för hållbar utveckling och i november 2013 utsågs ebm-papst till Tysklands mest hållbara företag då företaget vann den prestigefyllda utmärkelsen The German Sustainability Award.

Kontakter

Björn Jonsson

Presskontakt Marknadschef

Relaterat innehåll

Fläktar och elmotorer för minskad energianvändning

ebm-papst är ett världsledande företag inom utveckling, tillverkning och försäljning av energieffektiva fläktar och elmotorer. Spetskompetens inom avancerad motorteknologi, smart elektronik och aerodynamik har banat väg för det framgångsrika fläkt- och motorsortimentet. Kunderna finns bland annat inom ventilation, kyla, värme, telekommunikation, elektronikindustri och fordonsindustri. Företagets GreenTech strategi innebär ett kontinuerligt arbete för hållbar utveckling och i november 2013 utsågs ebm-papst till Tysklands mest hållbara företag då företaget vann den prestigefyllda utmärkelsen The German Sustainability Award.

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Sverige