Nyhet -

Välbesökt möte om styrning i oförutsägbarhet

Den 14 december arrangerade Ekan Management ett frukostseminarium på temat Beyond Budgeting i praktiken. Ett drygt 20-tal deltagare från olika företag verksamma inom industrin fick lyssna till hur Beyond Budgeting kan stärka företagets konkurrenskraft.

Morgonen startade med frukost och mingel på Lindholmen Conference Center i Göteborg, och därefter inledde Hans-Owe Sjöö, Affärsområdesansvarig för Industri på Ekan Management, med att hälsa välkomna och introducera dagens ämne. Därefter fick vi lyssna på Knut Fahlén, författare av boken Beyond Budgeting i praktiken och managementkonsult på Ekan Management. Knut presenterade hur företag genom att förändra styr- och ledningsprocesserna, organisation och ledarskap kan skapa en mer dynamisk styrmodell anpassad till dagens förutsättningar och affärsrytm. Idéerna bakom konceptet presenterades tillsammans med goda exempel från företag som på olika sätt anpassat sin styrning och ledning till dagens verklighet.

Seminariet fortsatte med en fördjupning inom området med fokus på hur användningen av standardkostnader kan och bör utvecklas i en allt mer oförutsägbar affärsmiljö. Rikard Olsson och Petra Bredehorst-Carlsson, managementkonsulter på Ekan Management, presenterade sina erfarenheter inom området. De lyfte fram fyra stora utmaningar kopplade till hantering av standardkostnader; problemet med att utvärdera prestation, svårigheter med uppdaterade priser, kostsamma processer och bristfällig datahantering. Rikard och Petra presenterade därefter exempel på konkreta åtgärder för att hantera utmaningarna idag och idéer kring standardkostnadernas roll i framtiden.

Morgonen avslutades med en diskussion där deltagarna delade erfarenheter kring hur standardkostnader hanterades av de olika verksamheterna, och tankar om hur man kan utveckla det i framtiden. Ekan Management har startat upp en Think Tank för intresserade där erfarenheter och lösningar inom hantering av standardkostnader ska delas och diskuteras. Är du intresserad av detta, skicka ett mail till petra.bredehorst@ekan.com för att få mer information.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • strategi & styrning

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Dag Larsson

Presskontakt Managementkonsult CMC, VD Ledning + Affärsstöd +46-31-761 60 05

Relaterat innehåll

Svensk industri hanterar morgondagens utmaningar – idag!

Globalisering, ny teknik och ökad miljöhänsyn ställer allt högre krav på svensk industri. För att säkerställa att Sverige står stark på den allt tuffare internationella marknaden driver Teknikföretagen arbetet med att ta fram ett innovationsprogram för fortsatt konkurrenskraft bland svenska teknikföretag. Målet är att Sverige till år 2030 är ett av världens främsta länder inom hållbar produktion.

Ekan officiell representant för Beyond Budgeting i Sverige

Från och med augusti har managementkonsultbolaget Ekan fått förtroendet att utgöra Beyond Budgeting Institutes, BBI:s, officiella representant i Sverige. Dag Larsson, VD för Ekan säger att ”Vi är mycket stolta över denna utmärkelse och ser det som ett kvitto på ett enträget arbete med att på internationell basis utveckla nya former för ledning och styrning som går i takt med nutidens utmaningar”.