Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Åtal för grova ekobrott genom alkoholförsäljning över nätet

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har idag väckt åtal kring en webbtjänst där svenska privatpersoner har kunnat beställa hemleverans av oskattade alkoholvaror. Huvudmannen misstänks för omkring 29 miljoner kronor i undandragen skatt samt en rad andra brott. Ytterligare fem personer åtalas för delaktighet i de olika brottsuppläggen.

Verksamheten har enligt åtalet pågått under perioden 2020 – 2023. Det rör sig om flera olika bolag, både svenska och utländska, varav de tre svenska bolagen har gått i konkurs under 2022 och 2023.

Personerna bakom bolagen har genom olika misstänkta brottsupplägg underlåtit att betala de punktskatter som bland annat omfattar alkoholvaror.

Huvudmannen, tillika grundaren av verksamheten, har låtit andra personer representera bolaget och bulvaner från Storbritannien och Frankrike bosatta på Mallorca och Cypern har stått som ägare och styrelseledamöter i bolagen.

– Jag påstår att det har varit ett sätt för honom att försöka distansera sig från brottsligheten i syfte att försvåra upptäcktsrisken, säger Louise Helleday, förundersökningsledare och kammaråklagare vid EBM i Örebro.

Huvudmannen åtalas också för grovt försvårande av konkurs, grov oredlighet mot borgenärer och grovt penningtvättsbrott.

– Denna del handlar om att cirka 54 miljoner kronor i banktillgodohavande, aktier och andra värdepapper har flyttats utomlands genom olika bulvanförfaranden för att gömmas från konkursförvaltningen, säger Louise Helleday.

I det beloppet inkluderas en värdeökning på 29 miljoner kronor under konkursen, vilket resulterat i att huvudmannen även misstänks för brottet grov oredlighet mot borgenärer.

– Det misstänkta grova penningtvättsbrottet handlar om att han använt cirka 22 miljoner kronor för att lösa en personlig skuld till en bank. Det innebär att pengar som dolts i konkursen har använts på ett sätt som gynnat en viss borgenär och innebär att de andra borgenärerna har blivit utan, säger Louise Helleday.

I denna del åtalas även en affärskompanjon till huvudmannen samt hans advokat för grova näringspenningtvättsbrott. Enligt åtalat misstänks de för att på olika sätt medverkat till att föra över pengar eller anvisa hur pengar ska flyttas över på ett sätt som innebär ett klandervärt risktagande.

Åklagaren yrkar även att tingsrätten ska besluta om sammanlagt 28 års näringsförbud mot de misstänkta.

I utredningen har samverkan skett med skattebrottsenheten vid Skatteverket, Skatteverkets fiskala del, Polismyndigheten samt med Skattestyrelsen i Danmark och danska livsmedelsverket. Även myndigheter i Luxemburg, Schweiz, Bulgarien, Estland och Cypern har biträtt EBM i utredningen.

Örebro tingsrätt, målnummer B 2555-22.

Ämnen

Kategorier


Ekobrottsmyndigheten upptäcker, avbryter, utreder och lagför ekonomiska brott. Vi arbetar aktivt för att återföra vinsterna av brott. Vårt arbete genomsyras av ett brottsförebyggande perspektiv. Brottsbekämpningen förutsätter en nära och systematisk samverkan med andra myndigheter och ett välutvecklat internationellt samarbete.

Kontakter

Niklas Ahlgren

Niklas Ahlgren

Presskontakt Pressansvarig 0707550415

Om Ekobrottsmyndigheten

EBM prioriterar att bekämpa ekonomisk brottslighet som är samhällsskadlig, hotar välfärdssystemen och förtroendet för demokratin samt snedvrider konkurrensen. Dessutom medverkar vi aktivt i de myndighetsgemensamma satsningarna mot organiserad brottslighet och grov ekonomisk brottslighet. EBM bidrar i arbetet inom ramen för EU:s policycykel avseende organiserad och allvarlig internationell brottslighet tillsammans med övriga medlemsstater.

Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndighetens huvudkontor, Hantverkargatan 15, Box 22098
104 22 Stockholm