Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Dom i ärende om aktiefusk genom s.k. ”pump and dump”

Idag meddelar Stockholms tingsrätt dom i ett ärende om misstänkt grov marknadsmanipulation. Det misstänkta brottsupplägget har gått ut på att de två tilltalade vid ett stort antal tillfällen först köpt aktier för att sedan samma dag via en sluten grupp på chatt-appen Discord, spridit information till andra medlemmar i gruppen om aktierna och uppmanat till köp.

– Det blir en intressant dom ur flera aspekter. Dels är det första gången som en domstol i Sverige prövar aktiefusk som skett på Discord, det vill säga i en sluten chattgrupp, dels är det första gången som domstolen prövar om det är vilseledande att i en sådan grupp uppmana deltagare till köp av en viss aktie vid ett visst klockslag, säger Jan Leopoldson, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare.

– Jag är också nyfiken på hur domstolen prövar frågan om antalet brott. Åtalet omfattar 26 stycken brottstillfällen, men om domstolen kommer att bedöma detta som ett brott eller 26 separata brott är oklart, säger Jan Leopoldson.

Domen meddelas idag den 13 februari klockan 11.00. Åklagaren Jan Leopoldson är tillgänglig för media för att kommentera domen från kl. 12:30. Telefon: 010-562 90 37. E-post: jan.leopoldson@ekobrottsmyndigheten.se

Målnummer vid Stockholms tingsrätt: B 18269-21.

Ämnen

Kategorier


Ekobrottsmyndigheten upptäcker, avbryter, utreder och lagför ekonomiska brott. Vi arbetar aktivt för att återföra vinsterna av brott. Vårt arbete genomsyras av ett brottsförebyggande perspektiv. Brottsbekämpningen förutsätter en nära och systematisk samverkan med andra myndigheter och ett välutvecklat internationellt samarbete.

Kontakter

Niklas Ahlgren

Niklas Ahlgren

Presskontakt Pressansvarig 0707550415

Om Ekobrottsmyndigheten

EBM prioriterar att bekämpa ekonomisk brottslighet som är samhällsskadlig, hotar välfärdssystemen och förtroendet för demokratin samt snedvrider konkurrensen. Dessutom medverkar vi aktivt i de myndighetsgemensamma satsningarna mot organiserad brottslighet och grov ekonomisk brottslighet. EBM bidrar i arbetet inom ramen för EU:s policycykel avseende organiserad och allvarlig internationell brottslighet tillsammans med övriga medlemsstater.

Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndighetens huvudkontor, Hantverkargatan 15, Box 22098
104 22 Stockholm