Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stort tillslag mot misstänkt grovt insiderbrott

Sammanlagt tolv personer i olika delar av landet har anhållits misstänkta för grovt insiderbrott. Simultant med insatsen i Sverige har norsk polis gripit fyra misstänkta i Norge på begäran från Ekobrottsmyndigheten (EBM), varav en av dessa har begärts häktad idag. Ytterligare nio misstänkta har hörts av norsk polis.

Brottsmisstankarna kan kopplas till aktiehandel i ett mjukvarubolag innan offentliggörandet av ett uppköpsbud på företaget.

– Vi misstänker att informationen om att det fanns ett bud om att köpa ut bolaget från börsen har läckt och att ett antal personer har handlat på insiderinformationen, alltså information som inte var tillgänglig för marknaden vid den tidpunkten, säger Björn Rygart, poliskommissarie vid Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare i Stockholm.

Gripandena skedde tidigare i veckan och är resultatet av en längre tids utredningsarbete och spaning i en pågående förundersökning ledd av åklagare vid EBM. Insatsen leddes av poliser och utredare från EBM i Stockholm och samverkan skedde med norska motsvarigheten till EBM, Økokrim, samt med Polismyndigheten i Västra Götaland.

I samband med insatsen har beslag tagits från ytterligare tre personer i så kallade bevistillslag. Flera av de misstänkta i ärendet är släkt eller nära anhöriga.

– Just nu fokuserar vi på förhör med de misstänkta. Vi har även gjort ett stort antal beslag vid insatsen som vi nu noga går igenom och analyserar för att säkra ytterligare bevisning. Det kan handla om datorer, telefoner och annat material, säger Björn Rygart.

Senast kl. 12:00 på lördag behöver förundersökningsledaren och kammaråklagaren Pontus Hamilton fatta beslut om de anhållna ska begäras häktade.

Stockholms tingsrätt, målnummer: B 9093-24.

Ämnen

Kategorier


Ekobrottsmyndigheten upptäcker, avbryter, utreder och lagför ekonomiska brott. Vi arbetar aktivt för att återföra vinsterna av brott. Vårt arbete genomsyras av ett brottsförebyggande perspektiv. Brottsbekämpningen förutsätter en nära och systematisk samverkan med andra myndigheter och ett välutvecklat internationellt samarbete.

Kontakter

Niklas Ahlgren

Niklas Ahlgren

Presskontakt Pressansvarig 0707550415

Om Ekobrottsmyndigheten

EBM prioriterar att bekämpa ekonomisk brottslighet som är samhällsskadlig, hotar välfärdssystemen och förtroendet för demokratin samt snedvrider konkurrensen. Dessutom medverkar vi aktivt i de myndighetsgemensamma satsningarna mot organiserad brottslighet och grov ekonomisk brottslighet. EBM bidrar i arbetet inom ramen för EU:s policycykel avseende organiserad och allvarlig internationell brottslighet tillsammans med övriga medlemsstater.

Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndighetens huvudkontor, Hantverkargatan 15, Box 22098
104 22 Stockholm