Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tillslag mot grov ekobrottslighet i Dalarna

Ekobrottsmyndigheten i Linköping/Örebro genomförde den 28-29 jan ett större tillslag på flera adresser i Dalarna. Två huvudmisstänkta personer har anhållits och ytterligare tre personer har hämtats in till förhör. Brottsmisstankarna rör grova bokföringsbrott och grova bedrägerier i ett bolag som handlar med sportartiklar som numera är försatt i konkurs.

– Ekonomisk brottslighet kopplad till fakturahantering förknippas ofta med byggbranschen men förekommer i många branscher, i den här förundersökningen var huvudmännen alltså verksamma i sportbranschen, säger Catharina Linné, åklagare och tillika förundersökningsledare vid Ekobrottsmyndighetens kammare i Örebro.

Bedrägerimisstankarna rör försäljning och belåning av sportföretagets kundfakturor till olika factoringbolag som ingått avtal med sportföretaget. Bland annat misstänks företrädarna i sportföretaget ha belånat och sålt samma fakturor gång på gång till de intet ont anande factoringbolagen, som inte heller känt till att de avlöst varandra.

Factoringbolagen har varken fått betalt av de tre medmisstänkta ”kunderna”, som också varit i sportbranschen, eller av sportföretaget. Hur detta har gått till har dolts under konkursförfarandet, till exempel har ett av sportföretagets bankkonton dolts för konkursförvaltaren.

– Den här typen av brott hade inte upptäckts och utretts om det inte vore för EBM:s speciella uppdrag och specialistkompetens. Det ställs höga krav på utredningsmetodiken och att det ges tid och resurser att komma vidare. Vi har möjlighet att jobba långsiktigt. Våra utredningar är ofta komplexa och kan därför ta tid, men de ger ofta mycket bra resultat, säger Catharina Linné.

Arbetet med att hålla ytterligare förhör och att analysera materialet som tagits i beslag vid tillslaget kommer pågå under de kommande månaderna.

Ämnen

Kategorier


Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet för ekobrottsbekämpning med uppgift att upptäcka, förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet.

Kontakter

Niklas Ahlgren

Niklas Ahlgren

Presskontakt Pressansvarig 0707550415

Om Ekobrottsmyndigheten

EBM prioriterar att bekämpa ekonomisk brottslighet som är samhällsskadlig, hotar välfärdssystemen och förtroendet för demokratin samt snedvrider konkurrensen. Dessutom medverkar vi aktivt i de myndighetsgemensamma satsningarna mot organiserad brottslighet och grov ekonomisk brottslighet. EBM bidrar i arbetet inom ramen för EU:s policycykel avseende organiserad och allvarlig internationell brottslighet tillsammans med övriga medlemsstater.

Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndighetens huvudkontor, Hantverkargatan 15, Box 22098
104 22 Stockholm