Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tillslag mot grova ekobrott kopplat till IPTV

En person misstänks ha sålt illegala IPTV-abonnemang och tillhörande utrustning under fem år. I fredags häktades mannen av Lunds tingsrätt misstänkt på sannolika skäl för flera grova ekobrott.

Brottsmisstankarna som utreds är grova bokföringsbrott, grov försvårande av skattekontroll och grov näringspenningtvätt under åren 2019 tills tidigare i veckan då mannen greps i sitt hem i samband med ett tillslag.

Tillslaget i förra veckan skedde i både bostäder och företagslokaler i Lund och leddes av poliser och civila utredare från Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Malmö.

– Det misstänkta brottsupplägget består i att den numera häktade mannen via en webbsida har sålt IPTV-abonnemang och utrustning såsom digitalboxar. Betalning har skett via Paypal-konton och med kryptovaluta. Den brottsliga omsättningen har överstigit en miljon kronor varje enskilt år, totalt drygt sju miljoner kronor, säger Bo Birgerson, förundersökningsledare och kammaråklagare vid EBM i Malmö.

Verksamheten uppskattas ha haft uppemot 12 000 kunder.

– Vi har gjort en stor mängd beslag som vi nu noga går igenom och analyserar för att säkra ytterligare bevisning. Det kan handla om bokföring, datorer, telefoner och annat material som vi går igenom. Dessutom håller vi fortsatta förhör med den misstänkta samt med andra personer av intresse för utredningen, säger Bo Birgerson.

Lunds tingsrätt, B 3316-24.

Ämnen

Kategorier


Ekobrottsmyndigheten upptäcker, avbryter, utreder och lagför ekonomiska brott. Vi arbetar aktivt för att återföra vinsterna av brott. Vårt arbete genomsyras av ett brottsförebyggande perspektiv. Brottsbekämpningen förutsätter en nära och systematisk samverkan med andra myndigheter och ett välutvecklat internationellt samarbete.

Kontakter

Niklas Ahlgren

Niklas Ahlgren

Presskontakt Pressansvarig 0707550415

Om Ekobrottsmyndigheten

EBM prioriterar att bekämpa ekonomisk brottslighet som är samhällsskadlig, hotar välfärdssystemen och förtroendet för demokratin samt snedvrider konkurrensen. Dessutom medverkar vi aktivt i de myndighetsgemensamma satsningarna mot organiserad brottslighet och grov ekonomisk brottslighet. EBM bidrar i arbetet inom ramen för EU:s policycykel avseende organiserad och allvarlig internationell brottslighet tillsammans med övriga medlemsstater.

Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndighetens huvudkontor, Hantverkargatan 15, Box 22098
104 22 Stockholm