Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tillslag mot misstänkta assistansbedrägerier i Norrköping

I veckan har EBM genomfört ett tillslag mot misstänkta assistansbedrägerier mot Försäkringskassan. Tre personer greps misstänkta för grova bedrägerier och grova bidragsbrott. Norrköpings tingsrätt har idag beslutat att häkta två av de misstänkta. Totalt misstänks drygt 13,5 miljoner kronor ha betalats ut från Försäkringskassan på felaktiga grunder.

En person som greps vid tillslaget har sedan tidigare släppts efter beslut av åklagaren. Brottsmisstankarna kvarstår dock.

Ärendet handläggs vid Ekobrottsmyndigheten i Linköping och utreds av Skattebrottsenheten. Den misstänkta brottslighet som utredningen fokuserar på har pågått under perioden februari 2018 – mars 2021. Men brottsligheten misstänks gå mycket längre tillbaka i tiden.

– Vi misstänker att brottsligheten har pågått längre än så men på grund av bland annat preskription så har vi valt att fokusera på en kortare brottsperiod där vi bedömer att vi har ett gott bevisläge, säger Sabina Eklund, kammaråklagare vid EBM i Linköping.

Kort om det misstänkta brottsupplägget:

Huvudmisstänkt har haft assistansersättning sedan en längre tid och har enligt Försäkringskassans anmälan om bidragsbrott vid fem tillfällen lämnat oriktiga uppgifter i sina ansökningar. Ersättning har betalats ut under perioden 20 juni 2011 till 22 mars 2021.

Assistansbolaget fick kännedom om att en av sina anställda inte arbetade som assistent utan istället arbetade som bilvårdare på huvudmisstänktes bilvårdsfirma. Assistansbolaget underrättade Försäkringskassan som då inledde en granskning. Försäkringskassan har beslutat om återkrav om drygt 13,5 miljoner kronor.

– Det som nu händer är att de beslag som gjordes i samband med tillslaget i veckan gås igenom och analyseras för att kunna säkra bevisning. Det kan handla om telefoner, datorer, bokföring, med mera. Det kommer också att hållas fortsatta förhör med de personer som nu är häktade, säger Sabina Eklund.

Norrköpings tingsrätt, målnummer: B 4039-22.

Ämnen

Kategorier


Ekobrottsmyndigheten upptäcker, avbryter, utreder och lagför ekonomiska brott. Vi arbetar aktivt för att återföra vinsterna av brott. Vårt arbete genomsyras av ett brottsförebyggande perspektiv. Brottsbekämpningen förutsätter en nära och systematisk samverkan med andra myndigheter och ett välutvecklat internationellt samarbete.

Kontakter

Niklas Ahlgren

Niklas Ahlgren

Presskontakt Pressansvarig 0707550415

Om Ekobrottsmyndigheten

EBM prioriterar att bekämpa ekonomisk brottslighet som är samhällsskadlig, hotar välfärdssystemen och förtroendet för demokratin samt snedvrider konkurrensen. Dessutom medverkar vi aktivt i de myndighetsgemensamma satsningarna mot organiserad brottslighet och grov ekonomisk brottslighet. EBM bidrar i arbetet inom ramen för EU:s policycykel avseende organiserad och allvarlig internationell brottslighet tillsammans med övriga medlemsstater.

Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndighetens huvudkontor, Hantverkargatan 15, Box 22098
104 22 Stockholm