Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tillslag mot momsbedrägerihärva i Stockholm

Ekobrottsmyndigheten (EBM) har genomfört ett större tillslag i Stockholms län kopplat till omfattande och systemhotande momsbedrägeri med elektronikprodukter. Tre personer som greps vid tillslaget har häktats av Stockholms tingsrätt på sannolika skäl misstänkta för bland annat grova skattebrott och grov näringspenningtvätt.

Samtliga tre häktade är kopplade till ett logistikföretag i södra Stockholm.

– Det handlar om grov organiserad brottslighet genom ett brottsupplägg som går ut på att lura Skatteverket att betala ut hundratals miljoner kronor i moms som aldrig har betalats in. Detta sker genom en sorts avancerad fiktiv handel med olika kedjor av bolag som påstås handla med elektronikprodukter. Totalt misstänks brottsupplägget i det aktuella ärendet ha genererat uppemot 16,8 miljoner kronor i felaktiga utbetalningar, säger Lars Stävenborg, polis och utredningsledare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.

Det aktuella logistikföretaget har under flera år haft kunder som har varit involverade i momsbedrägerihandel med elektronikprodukter genom till exempel lagerhållning och uthyrning av kontorsrum. De senaste åren har logistikföretaget själva börjat köpa och sälja elektronikprodukter med företag inom elektronikhandeln som är eller har varit föremål för brottsutredningar och Skatteverkets revisioner.

Tillslaget är resultatet av en längre tids utredningsarbete och spaning som Ekobrottsmyndigheten bedrivit i samverkan med Skatteverkets brottsutredande enhet, SBE.

Vid tillslaget, som skedde i förra veckan, gjordes ett stort antal beslag bestående av bland annat elektroniska produkter samt större penningbeslag från både företagets och de misstänktas bankkonton. Utredarna påträffade även ett stort antal e-cigaretter som togs i beslag för misstänkt olovlig befattning av punktskattepliktiga varor.

– Det som händer nu är att de beslag som gjordes vid tillslaget ska noggrant gås igenom för att kunna säkra ytterligare bevisning, säger Lars Stävenborg.

Målnummer vid Stockholms tingsrätt, B 17932-22.

Kontaktuppgifter:

Lars Stävenborg, tel 010-562 9104, lars.stavenborg@ebm.se

Ämnen

Kategorier


Ekobrottsmyndigheten upptäcker, avbryter, utreder och lagför ekonomiska brott. Vi arbetar aktivt för att återföra vinsterna av brott. Vårt arbete genomsyras av ett brottsförebyggande perspektiv. Brottsbekämpningen förutsätter en nära och systematisk samverkan med andra myndigheter och ett välutvecklat internationellt samarbete.

Kontakter

Niklas Ahlgren

Niklas Ahlgren

Presskontakt Pressansvarig 0707550415

Om Ekobrottsmyndigheten

EBM prioriterar att bekämpa ekonomisk brottslighet som är samhällsskadlig, hotar välfärdssystemen och förtroendet för demokratin samt snedvrider konkurrensen. Dessutom medverkar vi aktivt i de myndighetsgemensamma satsningarna mot organiserad brottslighet och grov ekonomisk brottslighet. EBM bidrar i arbetet inom ramen för EU:s policycykel avseende organiserad och allvarlig internationell brottslighet tillsammans med övriga medlemsstater.

Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndighetens huvudkontor, Hantverkargatan 15, Box 22098
104 22 Stockholm