Gå direkt till innehåll
Erik Olson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 20 maj 21

Pressmeddelande -

Erik Olson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 20 maj 21

Erik Olsson Bostadsindex ligger på 46. Det är en hög nivå som visar att visningsbesökarna fortfarande tror på en stark bostadsmarknad med högre priser, trots att index sjunker från 57. Tillförsikten beror på förhoppningar om att pandemins effekter på ekonomin ger låg ränta under lång tid, samtidigt som vaccinationerna är positiva för marknadspsykologin genom minskade negativa effekter av pandemin.

Erik Olsson Bostadsindex, EOBi, visar att visningsbesökarnas förväntningar på bostadspriserna har minskat. Nettot (de som tror på prisökning minus de som tror på sänkning) har minskat med 11 enheter till fortfarande höga 46%. Ökningen jämfört med våren förra året, innan vi visste hur bostadsmarknaden skulle reagera på pandemin, är enorm. Om man exkluderar perioden med effekter från pandemin får man gå tillbaka ända till våren 2017 för att hitta lika höga prisförväntningar som nu i EOBi, trots att bostadspriserna redan är högre än någonsin. Bara 13% räknar med prisnedgångar trots att vi är i en pandemi. En stor majoritet på 86% räknar med prisförändringar upp eller ner på maximalt 10%. De låga bolåneräntorna vi har nu är en mycket viktig faktor. De gynnar alla på bostadsmarknaden, medan arbetslösheten fortfarande främst har drabbat grupper som ändå inte står för så mycket köpkraft på bostadsmarknaden. EOBi visar att visningsbesökarna kalkylerar med rörlig bolåneränta på bara 2,38%. Det är historiskt lågt, men ändåhögre än senaste halvåret med unikt låga nivåer under 2%. Om man jämför med augusti 2019 har kalkylräntan minskat med ungefär 1,6%. Vill man jämföra den skillnaden med något är den i nivå med hela räntekostnaden på ett genomsnittligt bostadslån, trots att den faktiska räntan inte har ändrats så mycket sedan dess. Det är krockkudden i form av marginalen mot verklig ränta som har minskat. Nuvarande marginal på 1,10% jämfört med snitträntan hos Söderberg & Partners Bolån runt 1,3% är historiskt låg. Den låga kalkylräntan är ett tecken på att man räknar med att pandemin ger låga bolåneräntor under lång tid. Med tanke på räntekänsligheten som den låga kalkylräntan skapar är det skönt att EOBi tyder på att trendbrottet med en paus i ökningen av belåningsgrad förra kvartalet består. Det ger bostadsmarknaden mer stabilitet och motståndskraft mot ränteökningar.Ändå är det bara 26% som räknar med att ha en belåningsgrad på maximalt 50%. Det är en ökning, men det betyder att 74% av köparna påverkas av minst en del av amorteringskravet när den tillfälliga dispensen upphör nu sista augusti. Vår undersökning visar dessutom att bara hälften av visningsbesökarna räknar med att amorteringskravet återinförs då.

”Erik Olsson Skräckindex” som mäter nervositeten i marknaden visar att visningsbesökarna inte är särskilt nervösa för försäljningen av den egna bostaden. Nu är det färre som sänker den ekonomiska risken i sin bostadsaffär genom att sälja innan de köper nytt. Fördelen med att sälja innan man köper nytt är just att man aldrig tvingas sälja till ett lägre pris än tänkt mot sin vilja. Nu är det bara 41% (72% i feb) av de som både köper och säljer som säljer först. Fler ser köpet som mer utmanande än försäljningen och väljer att köpa ny bostad innan de säljer den gamla.

Erik Olsson Nyproduktion berättar att försäljning på ritning fortsatt går starkt. Tack vare yteffektiviteten får man ofta ett rum extra inom nyproduktionen jämfört begagnat. Det efterfrågas mer idag än innan pandemin. Ett extra arbets- eller sällskapsrum är värt mycket när fler i familjen spenderar mer tid hemma säger Klas Petersson som är vd på Erik Olsson Nyproduktion.

I Stockholm stabiliserar sig den starka marknaden. Mindre lägenheter är lite trögare än tidigare, medan efterfrågan fortfarande är stor för villor och större lägenheter från tre rum och uppåt. Fler oroar sig för köpet av den nya bostaden än för sin försäljning, trots att priserna är i topp. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Stockholm som säljs redan innan den fyra timmar långa publika huvudvisningen är 27%.

I Göteborg fortsätter bostadsmarknaden att vara stark. Efterfrågan på villor är fortfarande enorm, och den ökar på större lägenheter. En bidragande orsak till att det publika utbudet är lägre än förra året är att fler bostäder säljs redan innan de når dit. Många spekulanter hör av sig till oss för att få komma på förhandsvisning så de kan komma till ett snabbt avslut. Vi räknar med att marknaden fortsätter så här till midsommar. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Göteborg som säljs innan den publika huvudvisningen är fortsatt hög på 33%.

I Malmöområdet säljer vi fler bostäder än någonsin, och tempot verkar inte avta. Trots att utbudet av både bostadsrätter och villor har ökat har vi många visningsbesökare och snabba försäljningar. Kunderna anpassar sig genom att förbereda sig på olika sätt för att kunna agera snabbt när drömbostaden dyker upp. I Skåne ligger andelen bostäder som Erik Olsson förmedlar redan innan den långa publika visningen kvar runt 30%.

Kontakta gärna informationschef Johan Nordenfelt på: 0733-77 84 40 för ytterligare material. 

Ämnen

Kategorier

Regioner


Erik Olsson Fastighetsförmedling startade 1997 med en idé om att utmana branschens konventioner. Att tänka nytt istället för att göra som man alltid gjort. Att jobba metodiskt och proaktivt istället för att annonsera och vänta. Ambitionen var att erbjuda en modern mäklartjänst som minimerar det oroliga pirret i magen för alla inblandade och maximerar möjligheterna till en bra affär.

Presskontakt

Johan Nordenfelt

Johan Nordenfelt

Presskontakt Chef Affärs- & processutveckling Informationschef 073-377 84 40
Erik Olsson

Erik Olsson

Presskontakt Grundare 070-760 66 00

Vår styrka sitter i detaljerna

Erik Olsson Fastighetsförmedling startade 1997 med en idé om att utmana branschens konventioner. Att tänka nytt istället för att göra som man alltid gjort. Att jobba metodiskt och proaktivt istället för att annonsera och vänta. Ambitionen var att erbjuda en modern mäklartjänst som minimerar det oroliga pirret i magen för alla inblandade och maximerar möjligheterna till en bra affär.

Erik Olsson Fastighetsförmedling
Sveavägen 147
113 46 Stockholm