Skip to main content

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 17 maj 2019

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2019 09:00 CEST

Erik Olsson Bostadsindex visar att visningsbesökarna har positivare syn på bostadsprisernas utveckling. De kalkylerar med högre bolåneränta som ger bättre motståndskraft mot ränteökningar och regelförändringar när de planerar sitt bostadsköp. Trots att prisförväntningarna har ökat är förväntningarna fortfarande lågt ställda, och kombineras med oro för den egna ekonomin. På Erik Olsson upplever vi ändå bostadsmarknaden som balanserad och något stabilare än tidigare.

Erik Olsson Bostadsindex, EOBi, visar att visningsbesökarna har en mer positiv syn på bostadsprisernas utveckling. Nettot av dem som tror på prisökning med avdrag för dom som tror på sänkningar har ökat från extremt låga -19 till låga 0 sedan förra kvartalet. Skillnaden i nettot beror främst på att många har gått från att tro på något sänkta till oförändrade priser. Fortfarande räknar hela 97% med en positiv eller negativ prisförändring som är mindre än 10%. Nu är förväntningarna tillbaka på samma nivå som de har varit sedan marknaden stabiliserades i början av 2018 efter prisnedgångarna hösten och vintern 2017, om man undantar den tillfälliga pessimismen förra kvartalet.

Visningsbesökarnas förväntningar på den egna ekonomin är historiskt låga. Det kan bero på att högkonjunkturen börjar klinga av samtidigt som det diskuteras en kombination av ränteökningar och minskad avdragsrätt för bolåneräntor. Flera år med en blandningen av högkonjunktur, låg inflation och negativa räntor gör att det inte krävs så mycket för att försämra hushållsekonomin, från en hög nivå. Det är viktigt att frånvaron av politiska besked och osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen inte gör marknaden allt för avvaktande. Stabiliteten vi har nu är beroende av att det stora utbudet absorberas genom att det säljs många bostäder.

EOBi visar att visningsbesökarna kalkylerar med en högre bolåneränta på 4,02% (2,82%). Skillnaden mot faktiska bolåneräntor har fördubblats till 2,46%. Det är en kraftig ökning till en nivå vi inte haft på många år. Det är lite överraskande att kalkylräntan höjts så mycket samtidigt som Riksbanken signalerar att ränteökningarna blir både mindre och senarelagda. Det är bra med en ordentlig marginal mellan den verkliga bolåneräntan och kalkylräntan som visningsbesökarna baserar sina bostadsköp på. Även om räntan inte stiger så mycket gör det bostadsköparna bättre rustade för lägre ränteavdrag och annat som gör bostadlånen tyngre att bära. Det är sunt att ha en ordentlig marginal som krockkudde när räntorna är så låga som nu. I ett historiskt perspektiv är inte en bolåneränta på 4% särskilt hög, även om det känns så efter över 4 år med negativ ränta. Att visningsbesökarna planerar baserat på höga kalkylräntor är extra skönt eftersom EOBi visar att de avser att ha en ovanligt hög belåningsgrad också. Många kommer nog inte att få låna så mycket som de räknar med. Det kan dämpa prisutvecklingen.

Det rapporteras om ett stort utbud av bostäder i storstäderna. Då är det extra värdefullt att trenden med en högre andel återpublicerade bostäder, som inte sålts i första försöket, har brutits på Hemnet. Att det säljs många bostäder gör det lättare för efterfrågan att matcha utbudet så vi behåller den nuvarande balansen i bostadsmarknaden. Ett stort utbud är bara bra, så länge marknaden är i balans.

I Stockholm ger det stora utbudet färre visningsbesökare och selektiva köpare. Trots det har vi nästan inga osålda bostäder på Erik Olsson, även om det kan ta lång att sälja. Fler säljare accepterar nuvarande prisnivå och säljer med förlust. Skall de själva köpa en större bostad är det en fördel att priserna gått ner om den nya bostaden har gått ner mer än den man säljer. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Stockholm som säljs redan innan den fyra timmar långa publika huvudvisningen är straxt under låga 5%.

I Göteborg möter vi en stabil marknad med positiv prisutveckling på bostäderna vi säljer, trots att utbudet är stort. Utbudet av nyproduktion i Göteborg dämpas på ett sätt som stabiliserar marknaden ytterligare. Vi har många och mer positiva visningsbesökare än tidigare. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Göteborg som säljs innan den publika huvudvisningen är 15%.

I Malmöområdet gör vi många avslut trots att utbudet har ökat. Utbudsökningen är positiv. Köparna får lite mer att välja på så det blir lättare att hitta en ny bostad som passar, samtidigt som marknaden fortfarand är i balans genom att efterfrågan matchar utbudet. Marknadsklimatet ställer fortfarande stora krav på att mäklaren är engagerad och arbetar efter en bra plan. I Skåne är andelen bostäder som Erik Olsson förmedlar redan innan den långa publika visningen fortfarande ovanligt låg. 

Kontakta gärna informationschef Johan Nordenfelt på: 0733-77 84 40 för ytterligare material.
Erik Olsson, grundare av Erik Olsson Fastighetsförmedling, nås på: 070-760 66 00.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.