Skip to main content

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 19 augusti 2019

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2019 06:00 CEST

På Erik Olsson Fastighetsförmedling har vi sålt många bostäder i sommar. Om färre osålda bostäder kommer tillbaka blir utbudsökningen i höst mindre. Det stabiliserar marknaden på ett värdefullt sätt. Marknadsläget i säsongsstarten styr marknadspsykologin på ett sätt som präglar bostadsmarknadens utveckling i höst genom att det avgör om efterfrågan kommer att matcha det stora utbudet eller inte.

På sommaren säljs en större andel svagare bostäder som inte sålts i första försöket. En marknad med ett litet utbud att konkurrera med gör det lättare att sälja. Det är positivt, men drar lite paradoxalt ner prisstatistiken. Man skall inte dra för mycket slutsatser av den begränsade statistiken från sommaren. Det är först nu när utbudet snart exploderar som efterfrågan och marknadens stabilitet sätts på prov.

 Att bara 28% av bostäderna som säljstartades i Stockholm under första halvåret har sålts gör att utbudet av nyproducerade bostäder fortsätter vara stort. Det tar tid innan nyproduktionsmarknaden är i balans. Det visar dessutom, oavsett vad enkätundersökningar säger, att de som skall köpa bostad inte förväntar sig några större prisuppgångar under de närmaste åren. På annat sätt är det svårt att tolka det faktum att det är få som vill köpa nyproducerade bostäder på termin med lång tid till inflyttning där de ansvarar för värdeförändringen fram till inflyttningen. Att det är så mycket lättare att sälja nyproduktion med kort tid till inflytning än på ritning visar att det ses mer som en risk än som en chans att vara den som ansvarar för bostadsprisernas utveckling de närmaste åren när frågan ställs på sin spets med riktiga pengar. En nyproduktionsmarknad med ett stort utbud där man tvingas sänka priserna för att sälja de nyproducerade bostäderna dämpar prisutvecklingen även för bostäderna i det befintliga beståndet. Nyproduktionsmarknaden och successionsmarknaden är kommunicerande kärl.

Vi räknar med att utbudet ökar kraftigt den närmaste tiden. Det beror både på att många bostäder som inte såldes innan sommaren kommer ut på marknaden igen, och på att det finns mycket nyproduktion som är mer eller mindre inflytningsklar till salu. Utöver det gör bankernas krav, och hushållens ovilja att ta risk, att fler säljer den gamla bostaden innan de köper ny. Den beteendeförändringen ökar utbudet på flera sätt. Försäljningarna tar längre tid när den som säljer först kan ta sig tid och vänta med hopp om att få ett högre bud. Dessutom är det lättare att pausa försäljningen och göra ett nytt försök senare om man inte måste sälja för att man redan har köpt. 

Att fler säljer innan de köper nytt leder även till att en aktivitetsökning, som den vi har framför oss nu, inleds med att utbudet ökar mer än efterfrågan. När bostäderna säljs flyttar säljarna sedan till efterfrågesidan och balanserar marknaden. Därför är det viktigt att efterfrågan är tillräckligt stor redan nu i starten så det säljs tillräckligt många bostäder för att hålla utbudet i schack. Får vi väl ett utbudsöverskott är det svårare att få bort det nu med bibehållna priser eftersom köparsidan har svårt att komma ikapp och reducera ett överutbud som bitit sig fast när amorteringsregler och restriktiva banker gör det svårare att finansiera ett bostadsköp nu än tidigare.

I Stockholm har vi sålt många bostäder i sommar. Att Stockholm har mycket nyproduktion och en hög andel osålt som kommer tillbaka gör utbudsökningen vi har framför oss större. Vi har besökare på visningarna, men det stora utbudet med mycket att välja på gör köparna mer avvaktande. Den snabba utbudsökningen gör att andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Stockholm som säljs redan innan den fyra timmar långa publika huvudvisningen är ovanligt låg.

I Göteborg har Erik Olsson haft en stark sommar med 21% fler sålda än förra året och en ökad marknadsandel så att vi är den största mäklaren även i Göteborg nu. Marknaden för mindre bostäder till studenter har varit igång ett tag. Nu kommer resten av marknaden igång. Då gäller det att efterfrågan absorberar den stora utbudsökningen vi förväntar oss så att balansen behålls och köparna vågar agera.Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Göteborg som säljs innan den publika huvudvisningen är 13%.

I Malmöområdet och Lund har vi haft hög aktivitet med fokus på mindre lägenheter till studenter länge. Även resten av bostadsmarknaden känns stark i Malmöområdet, där priserna och därmed utmaningen att finansiera ett köp, inte är lika utmanande som i de andra storstadsregionerna. I Skåne är andelen bostäder som Erik Olsson förmedlar redan innan den långa publika visningen fortfarande låg.

Kontakta gärna informationschef Johan Nordenfelt på: 073-377 84 40 för ytterligare material.
Erik Olsson, grundare av Erik Olsson Fastighetsförmedling, nås på: 070-760 66 00.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.