Gå direkt till innehåll
Globalt projekt ska studera Covid-19s påverkan på personer med intellektuell funktionsnedsättning

Nyhet -

Globalt projekt ska studera Covid-19s påverkan på personer med intellektuell funktionsnedsättning

Coronapandemin har berört oss alla, på olika sätt för olika människor, åldersgrupper, yrken med mera. Men kunskapen är mycket begränsad kring hur personer med intellektuell funktionsnedsättning har påverkats. I ett nytt globalt projekt ska det nu undersökas, där forskare från Ersta Sköndal Bräcke högskola ansvarar för Sveriges medverkan.

Sammanlagt deltar 19 länder i studien där man ska undersöka tillgången till stöd hos personer med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) samt deras stödpersoner under pandemin, men även effekter av den sociala distanseringen och Covid 19:s påverkan på välbefinnandet. Man ska dessutom undersöka kunskap kring effekter för föräldrar, syskon, god man och personal.

– Genom det här globala samarbetet mellan funktionshinderforskare världen över möjliggörs internationella jämförelser av pandemins effekter så här långt för en utsatt grupp. När Coronaviruset slog till i början på året, visste vi inte vad som väntade. Med tiden innebar det flera rekommendationer där vi fick vänja oss vid att hålla avstånd, införa besöksrestriktioner på gruppbostäder och även avstå vissa aktiviteter med mera. Det är viktigt att vi får en ökad kunskap om hur det har påverkar personer med intellektuell funktionsnedsättning så att stödet kan utvecklas och bättre anpassas till olika behov, säger Magnus Tideman, forskare och professor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Studien genomförs genom en webbaserad enkät, för att ta del av erfarenheterna av hur situationen för människor med intellektuell funktionsnedsättning och deras stödjare har fungerat under pandemin.

Resultaten kommer, utöver sedvanlig vetenskaplig publicering, att förmedlas i olika format för att tillgodose behoven hos såväl personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer som personal och chefer inom funktionshinderområdet, beslutsfattare, sociala- och hälso- och sjukvårdsmyndigheter, folkhälsomyndigheten och internationella organ.

Formas har beviljat drygt en halv miljon kronor för det svenska deltagandet i denna globala studie, genom sin akututlysning i samband med Covid-19.

Studien i Sverige genomförs av forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, i samarbete med Högskolan i Halmstad.

För mer information om projektet, kontakta Magnus Tideman.

Vill du delta i studien?Om du är anhörig eller personal som stödjer personer med intellektuell funktionsnedsättning är du välkommen att besvara enkäten. Klicka på länken https://tinyurl.com/COVID19IDD eller skriv in den i din webbläsare. Då kommer du till en sida där du kan välja att besvara enkäten på svenska. Enkäten är öppen till och med den 27 september.

Genom din medverkan bidrar du till att öka kunskapen om hur Coronapandemin påverkar personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga och personal. Med ökad kunskap kan stödet utvecklas och bättre anpassas till olika behov. Det finns inga direkta fördelar för dig med att delta i denna forskningsstudie, men dina svar hjälper till att ge en bild av erfarenheterna av situationen för människor med intellektuell funktionsnedsättning och deras stödjare under pandemin.

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Marie Hedberg

Marie Hedberg

Presskontakt Kommunikatör/pressansvarig 08-555 050 62

Ersta Sköndal Bräcke högskola

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola anordnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap och socialt arbete. Vi har även utbildning i teologi och kyrkomusik samt forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället. Vår uppdragsutbildning vänder sig till yrkesutövare och utgår från ett helhetsperspektiv på människan. Ersta Sköndal Bräcke högskola finns i Stockholm och Göteborg.

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Stigbergsgatan 30
100 61 Stockholm