Nyhet -

Vinnaren av markanvisningstävlingen för Föreningstorget

83 bostadsrätter, en seniordel med 32 lägenheter, stor gemensam takterrass, gård med odlingsmöjligheter, solceller på taket och möjlighet att boka lådcyklar. I bottenplan lokaler för butiker och matställen.

Så ser det vinnande förslaget till Föreningstorget i Eslövs centrum ut.

-Vi vill skapa en öppen och ljus byggnad där utemiljön är lika viktig som bostäderna. Samtidigt binder vårt vinnande förslag ihop Eslövs centrum där hela området kring Föreningstorget och Stora torg ska kännas som en välkomnande och tilltalande mötesplats, säger Per Sandberg, projektutvecklare för GBJ Byggnadsutveckling AB som vunnit Eslövs kommuns markanvisningstävling i samarbete med Möllers Arkitekter.

Föreningstorget ska utformas så att bostadsdelens utemiljö går ihop med torget och skapar en öppen och inbjudande plats.

Parkering under hela torget

Under hela kvarteret blir det ett underjordiskt parkeringshus med gott om plats för både cyklar och över 70 bilar.

– Hållbarhetsperspektivet är viktigt och går igen såväl i den gröna miljön, som val av byggnadsmaterial, solceller, växthus på taket och att vi underlättar för att använda cyklar som transportmedel, säger arkitekterna Pontus Möller och Ilyas Awadh.

23 425 000 kronor betalar den vinnande entreprenören för markanvisningen.

Tio olika bidrag

Tio olika företag från hela landet lämnade in bidrag till den markanvisningstävling Eslövs kommun utlyste i början av året. Tävlingen gäller hela det nya kvarteret för bostäder och centrumverksamhet på Föreningstorget.

Fem av förslagen gick vidare och valdes ut att lämna in färdiga tävlingsbidrag.

En jury bestående av kommunens tillväxtchef Åsa Simonsson, kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson, ledamoten i kommunstyrelsens arbetsutskott Madeleine Atlas, landskapsarkitekt Helene Nordin, planarkitekt Torsten Helander och hållbarhetssamordnare Åse Dannestam valde enhälligt ut bidraget från GBJ Byggnadsutveckling som vinnare. Ett förslag som även kommunstyrelsens arbetsutskott sagt ja till.

Enhälligt val av juryn

Så här lyder juryns motivering:.

”Ett spännande förslag som har en tilltalande helhet. Förslaget, som öppnar sig fint mot torget med sitt semioffentliga rum, har möjlighet att skapa en livfull mötesplats såväl som att erbjuda lugnare gemensamhetsytor för de boende. Dess variation kommer attrahera en blandning av människor i olika åldrar. Det hållbara boendet är tydligt med bland annat solceller, gröna lösningar och fokus på cykelanvändning genom lådcykelpool, rikligt med cykelplatser och gemensam fixarplats.”

Nu ska först ett markanvisningsavtal tecknas och bygglov sökas.

– Vi hoppas att själva bygget ska kunna starta så snart som möjligt. Realistiskt sett kommer det att kunna ske inom två till tre år, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kategorier

  • kommunstyrelsen eslöv
  • eslöv
  • gator & parker
  • trafik
  • bygga bo & miljö
  • kommun & politik

Regioner

  • Eslöv

Kontakter

Johan Andersson

Kommunstyrelsens ordförande 073-098 23 23

Marie Carlberg

Presskontakt Kommunikationschef 0413-622 58

Ann-Charlott Engström

Presskontakt Kommunikationsstrateg 0413-621 38

Relaterat innehåll