Pressmeddelande -

Årets byggnadsvårdspris går till insatser för både byggnadsvården och samhället

Årets byggnadsvårdspris i Eslövs kommun delas mellan två pristagare – Anders och Anne-Marie Borgqvist i Billinge och Eslövs folkhögskola.

Anders och Anne-Marie Borgqvist tilldelas priset för flera byggnader, framförallt hus från Billinges järnvägsepok, som de köpt upp och restaurerat med omsorg.

Byggnadsvård en del av kulturmiljön

Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande, berättar att Byggnadsvårdspriset instiftades av kommunfullmäktige år 2012.

– Kulturmiljön är viktigt för historien och Eslövs kommuns identitet. Arbete inom det här området vill kommunen belöna. Ni tilldelas priset, inte bara för byggnaderna och deras förfinande, utan också för att de bidrar till upplevelsen av en attraktiv bymiljö.

  Motivering: Vissa hus faller i glömska. Vissa skänks istället en fortlevnad och förnyade värden genom omsorg och engagemang. Anders och Anne-Marie Borgqvist har i flera byggnader och sammanhang i Billinge visat en sådan omsorg. De har vårdat och restaurerat byggnader på ett föredömligt sätt, vilket starkt bidrar till upplevelsen av en attraktiv bymiljö i Billinge. 

  För detta tilldelas Anders och Anne-Marie Borgqvist Eslövs kommuns byggnadsvårdspris 2021.

  Mikael Vallberg, planchef, berättar att syftet med priset är att synliggöra och uppmuntra god arkitektur i Eslövs kommun. Förslaget ska avse någon av kategorierna bevara, anpassa eller utveckla, vilket Anders och Anne-Marie Borgqvist har gjort med alla byggnaderna i Billinge.

  – Med omsorg och kunskap har ni gjort Billinge vackrare. Men det krävs också mod och engagemang, vilket är tydligt att ni har, förklarar Mikael och berättar att många av de som nominerat bor i byn eller strax utanför.

  Att paret Borgqvist engagemang för Billinge är stort går det inte att ta miste på. Förutom att de renoverar och hyr ut bostäder är de aktiva inom byalaget med allt från julmarknader till samkvämskvällar.

  – Vi vill att Billinge ska vara en trevlig by att bo i, och det gäller även utseendemässigt. När hus tillåts stå obebodda och förfalla blir det en nedåtgående spiral för hela byn. Och sen tycker vi såklart att det är roligt att se det färdiga resultatet och fortsätta att förvalta husen.

   Multihuset unikt både för Eslövs och Sverige

   Sedan 1897 har Eslövs folkhögskola varit en källa till kunskap för hela samhället. 1902 byggdes Eslövs folkhögskola på den plats där det finns idag.

   Multihuset är det senaste tillskottet på Eslövs folkhögskola. Huset, som huserar musik- och konststudenter, byggdes under pandemin.

   Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande, delade tillsammans med planchef Mikael Vallberg ut priset.

   Motivering: Byggande sker på många sätt. Den senaste tillbyggnaden av Eslövs folkhögskola har bidragit till att skolan ur stadsbyggnads-, arkitektur- och byggnadsvårdssynpunkt successivt och omsorgsfullt förfinats. Det är till glädje för verksamheten, Eslöv och byggnadskonsten. Skickligt infogad på sin plats har byggnaden funnit sig tillrätta. Lågmält och med tydlig identitet visar den hur det går att ytterligare förhöja det som redan är bra. Den kan beskrivas som värdig, enkel, vacker, tidlös, inspirerande, lekfull, trygg och varm.

   Så som en skola ska vara.

   För detta tilldelas Eslövs folkhögskola tillsammans med Lokal XXX Arkitekter Eslövs kommuns byggnadsvårdspris 2021.

   Mikael Vallberg tyckte att samarbetet mellan arkitekterna och skolan utmynnat i en ny byggnad som dels välkomnar skolans tidigare byggnader, dels smälter fint in i Trollsjöns omkringliggande villabebyggelse.

   – Den här byggnaden är både djärvt utformad men också präglad av stor lekfullhet.

   Tillsammans med en arbetsgrupp på Eslövs folkhögskola har Berit Restad och Esbjörn Jonsson på Lokal XXX Arkitekter i Stehag arbetat fram utformningen av Multihuset. Folkhögskolans rektor Ulrika Gleisner och garantiföreningens ordförande Ingemar Jepsson tog emot priset tillsammans med arkitektparet från Stehag.

   – Vi är enormt stolta över priset. Det har varit en lång process och vi har behövt utveckla lokalerna länge. Nu ska lokalerna med dess fantastiska faciliteter vara för Eslövsborna, sade Ingemar Jeppsson.

   Ulrika Gleisner visade runt i lokalerna som har flera ljudstudior, en stor ateljé och möjlighet att göra liveevenemang av olika slag.

   – Huset ska fylla de behov som finns inom folkhögskolans verksamhet, men vi hoppas också att alla som bor och verkar i Eslöv tar byggnaden till sig som sin. Här kommer det hända mycket spännande saker i framtiden!

   Multihuset är unikt i sitt slag och förhoppningen är att det ska göra sig ett namn inte bara i Eslöv och Skåne, utan i hela Sverige.

   Kontaktpersoner:

   Mikael Vallberg, Planchef Tillväxtavdelningen, 0413-624 23mikael.vallberg@eslov.se

   Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande

   Relaterade länkar

   Ämnen

   • Företagande

   Kategorier

   • billinge
   • eslövs kommun
   • eslöv
   • byggnadsvård
   • näringsliv & arbete
   • kommun & politik
   • bygga bo & miljö
   • eslövs folkhögskola
   • arkitektur
   • kultur & fritid
   • kulturmiljö

   Regioner

   • Eslöv

   Eslöv – i hjärtat av Skåne – har drygt 34 000 invånare fördelade på stad, elva tätorter, byar och landsbygd. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur, affärsutbud och många aktiva föreningar.

   Kontakter

   Johan Andersson

   Kommunstyrelsens ordförande 073-098 23 23

   Marie Carlberg

   Presskontakt Kommunikationschef 0413-622 58

   Relaterat innehåll