Pressmeddelande -

Harlösa Donationshus får Eslövs kommuns byggnadsvårdspris 2019

Eslövs kommuns byggnadsvårdspris 2019 går till Stiftelsen Harlösa Donationshus. Tack vare engagemang och ideellt arbete har huset från början av 1800-talet räddats och bevarats åt eftervärlden.

Donationshuset byggdes ursprungligen som fattighus åt människor knutna till Hjularöds och Harlösa säterier. I dag finns ett museum i huset.

Stiftelsens ordförande Lars Berglund hoppas att priset ska ge museet mer uppmärksamhet, locka fler besökare och kanske engagera nya medlemmar i stiftelsen.

Priset delades ut av Eslövs kommuns kommunalråd Johan Andersson som överlämnade ett diplom med juryns motivering. Kommunalråd Catharina Malmborg överlämnade en bronsplakett med inskription.

Stort ideellt arbete

Kommundirektör Eva Hallberg hyllade i sitt tal det engagemang och arbete som stiftelsen lägger ner.

– Att denna arkitektoniskt unika byggnad räddats från rivning och drivs som ett museum öppet för allmänheten, är helt och hållet ett resultat av några enskilda människors engagemang för arkitektur och sin bygds historia. I många år har de också drivit donationshuset som ett museum. Medlemmarna i stiftelsens styrelse lägger ner ett mycket stort ideellt arbete som är väl värt att uppmuntra med kommunens byggnadsvårdspris.

Harlösa donationshus ligger än idag kvar på sin ursprungliga plats, granne med Harlösa kyrka. Donationshuset uppfördes som fattighus 1823–1824 av friherre Carl Gustav von Schwerin, ägare av Hjularöds och Harlösa säterier 1805–1855. Huset består av fyra lägenheter, med plats för två personer i varje, samt en gemensam bakugn.

Räddades från att rivas

Stiftelsens kassör och mångåriga styrelsemedlem Leif Palmqvist berättar att donationshuset användes som bostad ända in på 1960-talet. Den siste som bodde här var hemvärnsmannen Carl Blix. Därefter underhölls huset inte under många år, vilket resulterade i att det i början av 1980-talet var i så dåligt skick att man planerade att riva det.

Några av traktens idealister, varav en fortfarande sitter i stiftelsens styrelse, protesterade, lyfte fram husets stora historiska värde och fick huset byggnadsminnesförklarat.

Det ledde till att Länsstyrelsen anslog pengar för en total renovering av den unika byggnaden.

Sedan dess vårdas donationshuset av Stiftelsen Harlösa Donationshus som nu belönas med Eslövs kommuns byggnadsvårdspris.

Juryns motivering:

"En unik byggnad ur såväl social som historisk och arkitektonisk synvinkel. Byggnaden har tack vare ett pietetsfullt, mångårigt och ideellt arbete räddats och gjorts tillgänglig åt eftervärlden. 2019 års byggnadsvårdspris tilldelas Stiftelsen Harlösa Donationshus för sitt mångåriga engagemang och arbete."

Priset delas sedan 2014 ut årligen till fysisk person, företag eller organisation för att uppmärksamma insatser inom byggnadsvården i kommunen.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

  • kommun & politik
  • eslöv
  • bygga bo & miljö
  • kultur & fritid
  • uppleva & göra

Regioner

  • Eslöv

Eslöv – i hjärtat av Skåne – har 33 500 invånare fördelade på stad, tolv tätorter, byar och landsbygd. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur, affärsutbud och många aktiva föreningar.

Kontakter

Marie Carlberg

Presskontakt Kommunikationschef 0413-622 58

Ann-Charlott Engström

Presskontakt Kommunikationsstrateg 0413-621 38

Relaterat innehåll