Gå direkt till innehåll
Europeiska kommissionen lanserar "Årets EU-huvudstad för rättvis handel"

Nyhet -

Europeiska kommissionen lanserar "Årets EU-huvudstad för rättvis handel"

I samband med Europaparlamentets årliga frukost med fokus på rättvis handelsfrågor, tillkännagav EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström lanseringen av en ny europeisk utmärkelse för rättvis handel.

Den globala rättvis handelsrörelsen välkomnar initiativet och kommer att stötta kommissionen i att göra utmärkelsen till ett verktyg för att fler odlare och anställda ska få möjlighet att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

”Trade for All”-strategin om EU:s handels- och investeringspolitik som kommissionen presenterade 2015, omfattar en skrivning kring “främjande av rättvis och etisk handel”. I samma dokument fanns planer på en möjlig utmärkelse för städer som är goda förebilder för andra i frågan om rättvis handel.

Den 12 oktober lanserade EU-kommissionen, under Europaparlamentets årliga rättvis handelsmöte, utmärkelsen som ett stöd för kommuner i arbetet att öka medvetenheten bland EU:s medborgare om rättvis handel. Utmärkelsen syftar också till att underlätta arbetet för rättvis handel över nationsgränserna så att fler kan lära sig av varandra.

Under mötet närvarade parlamentariker, tjänstemän och representanter från rättvis handelsrörelsen och kommuner från flera av EU:s länder. Från Sverige deltog europaparlamentariker Marita Ulvskog, handelskommissionär Cecilia Malmström, kommunalrådet Erik Pelling från Uppsala, Magdalena Streijffert från Fairtrade International samt Catja Kaloudis från Fairtrade Sverige.

Fler än 1800 kommuner för rättvis handel

Fair Trade Town-rörelsen startade i Garstang, Storbritannien, av Bruce Crowther när Garstang diplomerades som världens första Fairtrade City i april 2000. Rörelsen har sedan dess vuxit till ett brett nätverk av fler än 1800 kommuner som förbundit sig att främja rättvis handel på lokal nivå, genom en kombination av informationsinsatser, offentlig upphandling, engagemang med lokala samt privata sektorn och engagemang i civilsamhället.

”Vi välkomnar detta spännande initiativ från Europeiska kommissionen som åtar sig att göra det till en framgång”, säger Sergi Corbalan, verkställande direktör för Fair Trade Advocacy Office i Bryssel.

“Utmärkelsen kommer att vara ett fantastiskt verktyg för kommuner i Sverige att arbeta än mer med rättvis handel men framför allt kunna inspireras och lära av varandra, säger Catja Kaloudis från Fairtrade Sverige.”

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Agnes Hellström

Presskontakt Pressansvarig 073 756 28 42

Relaterat innehåll

Fairtrade – för en mer hållbar världshandel

Fairtrade är en aktör för en mer hållbar världshandel och en internationell certifiering av råvaror odlade i länder med utbredd fattigdom. Certifieringen innebär bland annat en bättre betalning till odlaren och krav på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Läs mer på www.fairtrade.se

Fairtrade Sverige
Åsögatan 119
116 24 Stockholm