Blogginlägg -

Johan snackar om förluster och kriser i radio P4 Malmöhus onsdag 27 mars

Vilka är de största kriserna par brukar gå igenom? De största kriserna ett par går igenom är när vi sviker varandra på olika sätt. Det är dock ofrånkomlig att vi gör det, men sättet vi gör det på och vem vi gör det mot kan ger olika skador på vår inre människa. Vi lägger hela vårt hjärta i den andras händer när vi går in i en djup kärleksrelation. En färsk berättelse om hur svek i kärleksrelationer kan påverka oss människor är dokumentären om Josefine Nilsson. Det blir så tydligt hur hon bit för bit bröts ned av upprepade svek av sin älskade som ledde till att hennes hjärta till slut brast av sorg och förtvivlan.

+ Hur vanligt är det att kriser kan leda till separation om man inte ser upp? Det är omöjligt att svara på men att kriser ibland leder till skilsmässa vet vi med säkerhet. Det beror på att en kris förändrar oss och det kan göra att paret ställs inför utmaningar som de inte är beredda på. Det är viktigt att jag säger att skilsmässa för vissa par är nödvändigt för att de inte skall förstöra varandras eller barnens liv.

+ Vad är skillnaden på stora, traumatiska händelser som drabbar paret gemensamt (t.ex. att ett gemensamt barn dör) eller en stor sorg som drabbar den ena (ens förälder går bort)? Skillnaden är att en gemensam kris kan man i bästa fall dela med varandra medan en individuell kris kan bara den som drabbas hantera.

Påverkar det relationen på olika sätt? Ja, det påverkar olika eftersom det skapar olika förutsättningar att hantera kriserna. Det innebär inte att det behöver leda till svårigheter alltid utan det kan också leda till att paret kommer varandra närmare.

+ Vilka är de vanligaste sätten att reagera i akut sorg? Vi reagerar olika på sorg. En del skriker rakt ut, andra blir alldeles stumma och kan inte säga nåt. En del gråter offentligt och en del kan inte gråta alls. Det som alla känner är en oerhörd stress och vi får svårt att äta, sova och fungera som tidigare.

Finns det olika stadier de flesta går igenom? Ja, vi går igenom olika faser i samband med en traumatisk kris ex sorg. Den första steget brukar vara chock eller reaktion då en del reagerar med att skrika rakt ut eller bara bli stilla och tysta. Därefter brukar vi förneka det som har hänt. Vi säger eller agerar som om det inte har hänt. Den tredje fasen kallas för bearbetning där vi börjar att återta vårt liv igen, kanske går vi i samtal hos en präst, diakon eller psykoterapeut. Som par kan man behöva gå tillsammans i samtal om det drabbar parförhållandet. Den fjärde fasen kallas för nyorientering och innebär att personen får livsgnistan tillbaks. Ofta kan en ny kärleksrelation inledas i denna fasen.

+ Ponera att ens partners mamma hastigt går bort… vad kan man göra alldeles i början när beskedet kommer? Det räcker med att finnas för partnern. Det betyder mer än man tror att få hålla handen, prata, vara tyst, gråta och att inte bli lämnad. Det är klokt att ta ledigt några dagar från jobbet och bara var nära sin partner. Det är skönt att få hjälp och att hjälpa till med att ordna med kaffe och ta fram vaser till blommor som kommer från släkt, vänner och grannar som vill beklaga och visa medlidande i sorgen.

+ Hur stöttar man bäst tiden efter? Man stöttar bäst genom att finnas tillhands, handla mat, laga mat, tvätta kläder, städa över lägenheten men absolut viktigast är att ge den sörjande tid för samtal. Det är också bra att hjälpa den sörjande att komma ut på kortare promenader eller sitta i solen en stund. Men kom ihåg att den sörjande inte orkar vara med om alltför muntra tillställningar i början. Man får känna efter.

Får man själv vara ledsen eller ska man visa sig stark? Det är bra att dela sorgen med den sörjande. Det är okej att visa att man är ledsen, men man behöver inte ta över den sörjandes sorg. Det kan stoppa den sörjandes sorgeprocess. Det är klokt att se på sorgen som en naturlig reaktion på en förlust och skilja på vems förlusten är.

+ Sorg kan leda till ilska och depressioner, kanske tar den sörjande ut det på sin partner. När får man sätta ner foten om det blir för mycket? I början är sorgen en period av nedsatt lust och oförmåga att fungera, men med tiden skall sorgen övergå i en nyvunnen glädje. Det är viktigt att man hjälper sin partner att inte fastna i sorg och ilska för då kan det leda till depression. Om man lever med en deprimerad partner som är arg mot en så kan man söka hjälp för sin egen del till en början. Man kan gå i Stöd och rådsamtal hos en Beteendevetare för att få hjälp att söka rätt hjälpinsats. När man är klar över vad man behöver så tar man upp det med sin partner och ger två olika förslag till en framkomlig väg. Det ena skall vara en gemensam lösning, tex parterapi och den andra skall vara en individuell lösning ex psykoterapi eller coachning.

+ Vilka råd kan du ge för att man ska ta sig igenom det första året tillsammans? Se året som en början på något nytt. Efter en förlust av en viktig människa i sitt liv så kan inte livet bli likadant igen. Det blir annorlunda. Det innebär inte att det nya livet som kommer blir bra eller dåligt utan annorlunda. Om man kan se det så kan man som partner visa intresse och nyfikenhet att vara med om förändringen hos sin partner och hitta en ny plats i dennes liv. Alla relationer förändras när en i familjen försvinner eller en ny medlem kommer. Var nära samtidigt som man ger plats för egentid. Det är bra att fråga hur det är med jämna mellanrum. Öppna för samtal kring den som har gått förlorad och hur ens partner vill prata om förlusten. En del vill inte prata och då måste man respektera det. 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Mental hälsa

Regioner

  • Utanför Sverige

Kontakter

Johan Hagström

Presskontakt Verksamhetschef Handledning & Utbildning +46768465278

Joanna Knuhtsen

Presskontakt Beteendevetare Råd & stöd samtal, Marknadsansvarig & Personal +46(0)4078211

Vera Holmlund

Presskontakt Marknadsansvarig och administratör

Relaterat innehåll

Vi pratar om Åldrande, Kärlek & Relationer på Seniormässan i Malmö 24-26 april

Inför Seniormässan 24-26 april 2019 på Malmömässan har vi intervjuat Johan Hagström, familjeterapeuten och präst, legitimerad psykoterapeut. Här delar han med sig av sina 25 år med par- och familjesamtal.
1. Är det fult att bli gammal? Det är en fråga som tydligt hör ihop med svenskens åldersfixering, vi kategoriserar människor utifrån när de är födda. Vissa saker hör ungdomen, respektive medel

Johan snackar "bråka-bra" i radio P4 Malmöhus med Hanna Palm och Ola Selmén

Hur man lär sig att bråka schysst.
- Vad ÄR ett bråk egentligen? Räcker det med att man inte kommer överens om något eller krävs höjda röster och ilska?
Bråk kan vara så olika för oss. Men bråk för en familjerådgivare är att två parter inte kommer överens i betydelsen har en konflikt.
- Vad är de vanligaste orsakerna till konflikter i ett förhållande?
Olika syn på ekonomi, barnuppfost

Johan snackar om hur man kommer överens inför barnen efter en skilsmässa i radio P4 Malmöhus onsdag 3 april 2019

Tema för dagens program är, hur kommer man överens inför barnen efter en skilsmässa?
Hur vanligt upplever du att problem med att inte vilja träffas efter skilsmässan t ex på barndop, vigsel studentexamen etc.?
Det är ovanligt. Det är dock vanligt att det känns obekvämt och krystat att träffas efter skilsmässan. 
-Den första tiden efter en separation är säkerligen extra tuff, hur ska man k

johan snackar om jämlik fördelning i familjen på Radio P4 Malmöhus 3 juli kl 08.45

Hur gör man om ena parten blir mer projektledare än jämlik?
Det löser man genom att sätta ord på sina känslor kring ojämlikheten. Det är viktigt att göra sig förstådd och bli förstådd av sin partner när det gäller ojämlik fördelning.
Finns det något förhållande som faktiskt är 100% jämlikt när det kommer till hushåll och ansvar?
Nej, det finns inget förhållande som är 100 % jämlikt och ka

När semestern börjar närma sig slutet - några tips och tankar från Familjerådgivaren

Tips för att behålla det lugn som man hade under semestern, in i hösten?
Flytta med dig någon händelse, erfarenhet eller lärdom från viloperioden in i hösten. Du kan ha varit med om en stark upplevelse, blivit förälskad, fått barn eller barnbarn som kan komma betyda mycket för dig i höst. Glöm inte att kvällarna fortfarande är ljumma och ljusa. Var ute och träffa fortsatt dina vänner ute på caf

Johan pratar om relationer och skilsmässa efter sommarledigheten i radio P4 Malmöhus morgonsändning

Varför tror du att skilsmässorna ökar efter semester och ledigheter?
Under längre ledigheter får vi mera tid att umgås. Vi ser då mera av varandras olika sidor på gott och ont. Vi bråkar oftast mer under ledigheter särskilt i början av den för att längre in i ledigheten ha kommit fram till en koncensus vad vi vill ägna vår gemensamma ledighet åt. Men om man lever i ett förhållande som redan är

Johan pratar om hur familjen påverkas av sjukdom i radio P4 Malmöhus morgonsändning

Är det viktigt att familjer eller par söker hjälp hos en familjerådgivare om sjukdom eller funktionshinder finns i familjen?
Ja, det är en viktig anledning för att komma till familjerådgivning eller parterapi för att få hjälp.
Vilka slags problem kan uppstå om någon i familjen blir plötsligt sjuk eller visar sig ha ett funktionshinder?
Familjerelationerna förändras och därmed villkoren fö

Johan pratar om Anknytning och relationer i radio P4 Malmöhus morgonsändninging

Vad är Anknytning?
Begreppet anknytning i psykoterapisammanhang beskriver hur vi människor knyter an till varandra. John Bowlby och Mary Ainsworth är två grundare av den sk Anknytningsteorin som beskriver hur spädbarnet och anknytningspersonen (modern oftast) startar en relation med olika kvaliteter och som sedan påverkar hur vi som vuxna knyter an till andra viktiga personer.
Hur fungerar a

Johan pratar om Julen i radio P4 Malmöhus morgonsändning

Julen är familjernas högtid, ändå finns det knappt en enda släkt där det inte gnisslar alls. Hur kommer det sig att det år efter år är så svårt för många att få till det? 
Det beror på att vi har höga förväntningar på att umgås med varandra på julen. De förväntningarna kan vi inte alltid infria och då blir vi besvikna, arga och ledsna.
Vilka är de vanligaste problemen som kan leda till konfl