Blogginlägg -

Johan snackar om förluster och kriser i radio P4 Malmöhus onsdag 27 mars

Vilka är de största kriserna par brukar gå igenom? De största kriserna ett par går igenom är när vi sviker varandra på olika sätt. Det är dock ofrånkomlig att vi gör det, men sättet vi gör det på och vem vi gör det mot kan ger olika skador på vår inre människa. Vi lägger hela vårt hjärta i den andras händer när vi går in i en djup kärleksrelation. En färsk berättelse om hur svek i kärleksrelationer kan påverka oss människor är dokumentären om Josefine Nilsson. Det blir så tydligt hur hon bit för bit bröts ned av upprepade svek av sin älskade som ledde till att hennes hjärta till slut brast av sorg och förtvivlan.

+ Hur vanligt är det att kriser kan leda till separation om man inte ser upp? Det är omöjligt att svara på men att kriser ibland leder till skilsmässa vet vi med säkerhet. Det beror på att en kris förändrar oss och det kan göra att paret ställs inför utmaningar som de inte är beredda på. Det är viktigt att jag säger att skilsmässa för vissa par är nödvändigt för att de inte skall förstöra varandras eller barnens liv.

+ Vad är skillnaden på stora, traumatiska händelser som drabbar paret gemensamt (t.ex. att ett gemensamt barn dör) eller en stor sorg som drabbar den ena (ens förälder går bort)? Skillnaden är att en gemensam kris kan man i bästa fall dela med varandra medan en individuell kris kan bara den som drabbas hantera.

Påverkar det relationen på olika sätt? Ja, det påverkar olika eftersom det skapar olika förutsättningar att hantera kriserna. Det innebär inte att det behöver leda till svårigheter alltid utan det kan också leda till att paret kommer varandra närmare.

+ Vilka är de vanligaste sätten att reagera i akut sorg? Vi reagerar olika på sorg. En del skriker rakt ut, andra blir alldeles stumma och kan inte säga nåt. En del gråter offentligt och en del kan inte gråta alls. Det som alla känner är en oerhörd stress och vi får svårt att äta, sova och fungera som tidigare.

Finns det olika stadier de flesta går igenom? Ja, vi går igenom olika faser i samband med en traumatisk kris ex sorg. Den första steget brukar vara chock eller reaktion då en del reagerar med att skrika rakt ut eller bara bli stilla och tysta. Därefter brukar vi förneka det som har hänt. Vi säger eller agerar som om det inte har hänt. Den tredje fasen kallas för bearbetning där vi börjar att återta vårt liv igen, kanske går vi i samtal hos en präst, diakon eller psykoterapeut. Som par kan man behöva gå tillsammans i samtal om det drabbar parförhållandet. Den fjärde fasen kallas för nyorientering och innebär att personen får livsgnistan tillbaks. Ofta kan en ny kärleksrelation inledas i denna fasen.

+ Ponera att ens partners mamma hastigt går bort… vad kan man göra alldeles i början när beskedet kommer? Det räcker med att finnas för partnern. Det betyder mer än man tror att få hålla handen, prata, vara tyst, gråta och att inte bli lämnad. Det är klokt att ta ledigt några dagar från jobbet och bara var nära sin partner. Det är skönt att få hjälp och att hjälpa till med att ordna med kaffe och ta fram vaser till blommor som kommer från släkt, vänner och grannar som vill beklaga och visa medlidande i sorgen.

+ Hur stöttar man bäst tiden efter? Man stöttar bäst genom att finnas tillhands, handla mat, laga mat, tvätta kläder, städa över lägenheten men absolut viktigast är att ge den sörjande tid för samtal. Det är också bra att hjälpa den sörjande att komma ut på kortare promenader eller sitta i solen en stund. Men kom ihåg att den sörjande inte orkar vara med om alltför muntra tillställningar i början. Man får känna efter.

Får man själv vara ledsen eller ska man visa sig stark? Det är bra att dela sorgen med den sörjande. Det är okej att visa att man är ledsen, men man behöver inte ta över den sörjandes sorg. Det kan stoppa den sörjandes sorgeprocess. Det är klokt att se på sorgen som en naturlig reaktion på en förlust och skilja på vems förlusten är.

+ Sorg kan leda till ilska och depressioner, kanske tar den sörjande ut det på sin partner. När får man sätta ner foten om det blir för mycket? I början är sorgen en period av nedsatt lust och oförmåga att fungera, men med tiden skall sorgen övergå i en nyvunnen glädje. Det är viktigt att man hjälper sin partner att inte fastna i sorg och ilska för då kan det leda till depression. Om man lever med en deprimerad partner som är arg mot en så kan man söka hjälp för sin egen del till en början. Man kan gå i Stöd och rådsamtal hos en Beteendevetare för att få hjälp att söka rätt hjälpinsats. När man är klar över vad man behöver så tar man upp det med sin partner och ger två olika förslag till en framkomlig väg. Det ena skall vara en gemensam lösning, tex parterapi och den andra skall vara en individuell lösning ex psykoterapi eller coachning.

+ Vilka råd kan du ge för att man ska ta sig igenom det första året tillsammans? Se året som en början på något nytt. Efter en förlust av en viktig människa i sitt liv så kan inte livet bli likadant igen. Det blir annorlunda. Det innebär inte att det nya livet som kommer blir bra eller dåligt utan annorlunda. Om man kan se det så kan man som partner visa intresse och nyfikenhet att vara med om förändringen hos sin partner och hitta en ny plats i dennes liv. Alla relationer förändras när en i familjen försvinner eller en ny medlem kommer. Var nära samtidigt som man ger plats för egentid. Det är bra att fråga hur det är med jämna mellanrum. Öppna för samtal kring den som har gått förlorad och hur ens partner vill prata om förlusten. En del vill inte prata och då måste man respektera det. 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Mental hälsa

Regioner

  • Utanför Sverige

Kontakter

Johan Hagström

Presskontakt Verksamhetschef Handledning & Utbildning +46768465278

Joanna Knuhtsen

Presskontakt Beteendevetare Råd & stöd samtal, Marknadsansvarig & Personal +46(0)4078211

Vera Holmlund

Presskontakt Marknadsansvarig och administratör

Relaterat innehåll