Pressmeddelande -

FAO:s matprisindex avslutar året nedåt

Rekordhöga priser kännetecknar dock året som helhet

Livsmedelspriserna föll med 2,4 procent, eller fem punkter, från november till december 2011, meddelar FAO idag. Indexets nuvarande nivå på 211 punkter, är 11,3 procent (27 punkter) under toppnoteringen i februari 2011.

Nedgången grundas i kraftiga internationella prisnedgångar på spannmål, socker och oljor. Orsaken bakom prisfallen är goda skördar under 2011, samtidigt som efterfrågan har saktat ned och den amerikanska dollarn stärkts. De flesta varugrupper påverkades av detta.

Även om priserna har sjunkit stadigt under den andra halvan av 2011, var genomsnittsnivån för året 228 punkter. Det är det högsta genomsnittet som uppmätts sedan FAO började mäta de internationella livsmedelspriserna 1990. Den tidigare högsta noteringen var 200 punkter under 2008.

En period präglad av osäkerhet

FAO:s ekonom och spannmålsanalytiker Abdolreza Abbassian säger i en kommenterar att det är svårt att göra en tillförlitlig prognos för pristrenderna de kommande månaderna.

”Internationella priser på många livsmedel har sjunkit de senaste månaderna, men det osäkra läget i världsekonomin samt på valuta- och energimarknaden gör framtiden svår att förutspå”, säger Abbassian.

Bland de varugrupper som ingår i FAO:s matprisindex, sjönk spannmålspriserna mest. FAO:s spannmålsprisindex gick ned med 4,8 procent till 218 punkter i december. Rekordhög avkastning och förbättrade utsikter för tillgången gjorde att priserna föll betänkligt bland de viktigaste spannmålen. Majspriserna sjönk med sex procent, vete med fyra och ris med tre procent. Under 2011 låg FAO:s spannmålsprisindex i genomsnitt på 247 punkter. Det är en uppgång med cirka 35 procent sedan 2010 och är den högsta nivån sedan 1970-talet.

Priset på oljor och fetter sjönk

FAO:s prisindex för oljor och fetter låg i december på 227 punkter. Det är en nedgång med tre procent sedan november och långt under nivån för ett år sedan på 264. En högre tillgång än förväntat på vegetabiliska oljor ledde till att lagernivåerna steg (framförallt för palm- och solrosolja). Detta, i kombination med en svag internationell efterfrågan på sojabönor, gjorde att priserna sjönk kraftigt.

FAO:s prisindex för köttprodukter snittade på 179 punkter, alltså något lägre än i november. Nedgången drevs av att priserna på griskött sjönk med 2,2 procent, tillsammans med en mindre nedgång på fårkött. Det vägdes dock delvis upp av en liten uppgång i priserna på fågel och nötkött. Om man ser till hela 2011 låg köttpriserna 16 procent högre än 2010.

De flesta mejeriprodukterna ökade

FAO:s prisindex för mejeriprodukter låg i genomsnitt på 202 punkter, vilket är nästan oförändrat sedan i november. Alla mejeriprodukter gick upp något, förutom smörpriserna som sjönk med en procent. För hela året var mejeriprodukterna i genomsnitt tio procent dyrare än 2010. Ökningen gäller framförallt lättmjölkspulver och kasein som båda gått upp med 17 procent. Mindre ökningar har också noterats för smör och helmjölkspulver, som gick upp med elva procent, liksom för ost med en ökning på åtta procent.

FAO:s sockerprisindex sjönk för femte månaden i rad och landade i december på 327 punkter, en nedgång med fyra procent sedan november och 18 procent sedan toppnoteringen i juli 2011. De senaste månadernas sjunkande index återspeglar förväntningarna på ett stort produktionsöverskott i världen denna säsong. Prognoserna baseras på goda skördar i Indien, EU, Thailand och Ryssland.

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

FAO Norden

FAO:s matprisindex

Översikt över tillståndet för världens livsmedel

Ämnen

 • Ekonomi, finans

Kategorier

 • livsmedelsförsörjning
 • skördeprognos
 • lagernivåer
 • lagernivå
 • spannmålspriser
 • december 2011
 • matprisindex
 • matpriser
 • livsmedelsprisindex
 • livsmedelspriser
 • matkrisen
 • tryggad tillgång till mat
 • jordbruk
 • hunger
 • ekonomisk kris
 • fao

Kontakter

Jakob Lundberg

Ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation Ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation 08-204842

Relaterat innehåll