Gå direkt till innehåll

Ämnen: Hållbarhetsfrågor/CSR

Finbetong i regnbågsfärgad säck

Finjas Finbetong i regnbågsfärgad säck för mångfald, tolerans och respekt

Som ett led i Finjas fortsatta sociala hållbarhetsarbete kommer företaget inom kort att erbjuda sin Finbetong i en regnbågsfärgad säck. Projektet med säcken ligger i linje med företagets policy kring jämställdhet och mångfald, vilket är något som även återfinns i företagets värderingar. Säcken står för allas rätt att vara sig själv och har tagits fram tillsammans med Björn numera Lee Christiernsso

Finja Betongs nya torrbruksanläggning i Hässleholm.

Finja Betongs nya torrbruksanläggning, där krossballast ersätter naturgrus, är nu igång

Satsningen på den nya torrbruksanläggningen i Hässleholm är nu i hamn och därmed tar företaget ytterligare ett steg framåt i sin stora miljö- och hållbarhetssatsning. Att minska användningen av naturgrus är betydelsefullt då det värnar om rullstensåsarna och grundvattnet. Finja Betong är den första torrbruksproducenten i Norden som har lyckats med skiftet till krossballast i storsäljarna.

På bild: Robert Larsson, produktionschef, Mattias Jonasson, maskinoperatör, Anders Johannesson, maskinoperatör, Daniel Olsson, försteman, Lennie Eliasson, maskinoperatör och Andréas Selander, fabriksansvarig.

Första spadtaget till Finja Betongs nya torrbruksanläggning som möjliggör det banbrytande skiftet

Nu tas det första spadtaget för Finja Betongs nya torrbruksanläggning i Hässleholm. Fabriken blir den andra i sitt slag där företaget genomför det banbrytande skiftet att ersätta naturgrus med krossballast i de storsäljande torrbruksprodukterna, Finbetong och Grovbetong. Företagets klimatpositiva byggprodukt Grovbetong ECO, som lanserades i januari, är redan från start fri från naturgrus.

Grovbetong ECO – ny klimatpositiv byggprodukt från Finja Betong

Grovbetong ECO – ny klimatpositiv byggprodukt från Finja Betong

Finja Betong fortsätter satsa på klimatpositiva byggprodukter och lanserar nu nästa produkt i den gröna ECO-linjen, Grovbetong ECO. Företaget minskar årligen sina CO2-utsläpp genom en rad olika miljöinsatser och utöver detta kompenserar företaget för resterande utsläpp samt ytterligare 15 procent för att produkterna i ECO-linjen ska bli klimatpositiva, d.v.s. bidra till minskad mängd växthusgas.

Visa mer

Utvecklar, tillverkar och levererar betong i dess mest förädlade form

Finja är ett svenskt familjeföretag grundat 1957 och ett av landets främsta inom betongbranschen. Verksamheten innefattar allt ifrån konstruktionslösningar för murat och putsat byggande till sand och specialbruk.