Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

PRESSMEDDELANDE - 2010-05-07 Fiskbranschens Riksförbund

Fiskbranschens Riksförbund

 

PRESSMEDDELANDE   2010 05 07

 

”Fiskbranschen väljer miljömärkning i stället för rödmärkning”

säger Yngve Björkman, ordförande i Fiskbranschens Riksförbund, som i dag har årsstämma på Smögens Havsbad

 

”Vi är kritiska till utformningen av flera ”rödlistor” – baserat på dessa kan man få den felaktiga uppfattningen  att alla bestånd av vissa arter är hotade. Som exempel diskuteras ofta det svenska torskfiskets förutsättningar - men det utgör bara 2% av allt torskfiske. Det svenska fisket i Skagerack, Kattegatt och Nordsjön är sammanlagt mindre än 1.000 ton per år.

 Ca 600.000 ton  - fiskas årligen  i  Barents Hav. Alla forskare är eniga om att det beståndet är i gott skick.

 

Det östra torskbeståndet i Östersjön har ökat betydligt snabbare än förväntat. Anledningen är med största sannolikhet att vi nu, genom gemensamma insatser och ett gott samarbete mellan forskning, näring och förvaltning, har fått till stånd en väl fungerande förvaltningsplan. Totalt fiskas i år ca 75.000 ton i Östersjön

Fiskbranschens Riksförbund  har tillsammans med Sveriges Fiskares Riksförbund tagit initiativ till miljömärkning av torsken i östersjön

 

Vi tror att miljömärkning genom Krav och MSC på sikt är den bästa vägen för våra medlemmar att informera konsumenterna om särskilt miljövänliga alternativ då det gäller fisk o skaldjur.

 I Norge, som är vår viktigaste råvaruleverantör, når man snart 75% miljömärkt,  där alla de viktigaste råvarorna finns med.

 

Flera av de viktigaste bestånden varifrån vi får våra råvaror har förbättrats och vi kommer i dag också, med hjälp av våra kompetenta gäster, att kunna redovisa att fisk och skaldjur har  fördelar som kanske inte tillräckligt uppmärksammats

 

-          Fisk och skaldjur belastar miljön mindre än många andra livsmedel och är ett ”klimatsmart” alternativ.

 

-          Bland annat sillen är både nyttig och miljövänlig  och är nyttig för hjärta och kärl och är dessutom mycket billig, och fisket anses vara ekologiskt hållbart.

-          Det finns antioxidanter i sill som man går miste om ifall man ersätter fisken med fiskoljekapslar.

 

”Det finns gott om fisk och skaldjur som förvaltas på ett bra sätt”, säger Yngve Björkman– ”nu kan fisk och skaldjur och produkter därav, som saluförs i Sverige, köpas och konsumeras med gott samvete.”

 

Jordbruksminister Eskil Erlandsson talar i dag på Riksförbundets stämma på Smögen under rubriken ”Förtroendefull fiskepolitik” och Norges fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen har valt rubriken "Fisk For Framtiden - strategier for en bærekraftig norsk sjømatproduksjon"

 

 

För information kontakta Yngve Björkman, tel 0522 393 69 –

 eller E-post  yngve.bjorkman@fiskbranschen.se – www.fiskbranschen.se

 

Fiskbranschens Riksförbund, Box 24, S - 451 15 Uddevalla Tel. 0522 39369, Fax 0522 10031, E-post:  yngve.bjorkman@fiskbranschen.se

 

 

Ämnen

Kategorier


Vi består av flera organisationer som verkar för en hållbar blå näring från hav till bord.


De viktigaste frågorna vi driver är:

  • Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet för branschen
  • Ökad konsumtion av nyttig och god sjömat
  • Ökad användning av sjömat i den offentliga måltiden
  • Att synliggöra den blå livsmedelskedjans värde för Sverige
  • En effektiv och hållbar lagstiftning som ska gynna såväl branschen som konsumenter och andra berörda
  • Att arbeta för en konkurrenskraftig tillförsel av råvaror för en lönsam och attraktiv näring
  • Samverkan med organisationer, myndigheter samt intressenter inom och utom branschens är avgörande för en hållbar utveckling samt för att tillgodose medlemmarnas intressen

Kontakter

Wenche Hansen

Wenche Hansen

Presskontakt VD Matfiskodlarna Sverige AB +4673-09 59 839

Karin Fagerståhl

Presskontakt Sjömatsfrämjandet +46 31 85 00 54
Roger Thilander

Roger Thilander

Presskontakt VD Göteborgs Fiskauktion +46 705 62 40 19
Peter Linder

Peter Linder

Presskontakt Verksamhetsansvarig Fiskbranschens Riksförbund 0708-131886

En gemensam röst för hela branschen från hav till bord

Vi utvecklar den blå näringen genom samverkan. Vi arbetar för en hållbar blå livsmedelskedja. Vi inspirerar till att tillaga god och hälsosam sjömat. Vi förser Sverige med fantastiska råvaror från sjö och hav.