Gå direkt till innehåll
Ny studie samlar metoder och praktiska material för bättre arbetsmiljö inom sjöfarten

Pressmeddelande -

Ny studie samlar metoder och praktiska material för bättre arbetsmiljö inom sjöfarten

Metodmaterial för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön finns – men hittills har en liten del andel testats och utvärderats. Det saknas även prevalensstudier i frågor som trakasserier och kränkande särbehandlingar, men de få studier som finns visar att observatörsingripande, regelbundna utbildningsinsatser, ledarskap, regelverk, arbetsbelastning och anställningsvillkor har viss evidens för förbättrad arbetsmiljö. Detta kommer en ny litteraturstudie fram till som genomförts inom forskningsprojektet REDO 2.0.

– Svensk Sjöfart deltar aktivt i forskningsprojekt REDO 2.0 som syftar till att ge ombordanställda inom sjöfarten verktyg att jobba systematiskt med den sociala arbetsmiljön och består av fem olika arbetspaket, där Svensk Sjöfart varit projektledare för ett arbetspaket som vi kallar för ”Årshjulet”, vilket handlar om att utveckla och testa material som förbättrar den sociala och organisatoriska arbetsmiljön ombord. Inom arbetspaketet har vi bland annat arbetat med en litteraturstudie som ger oss inspel och underlag till det metodmaterial som tas fram i projektet och som vi testat och utvecklat med ombordanställda och landanställda inom sjöfarten, säger Carolina Kihlström, nuvarande projektledare för arbetspaketet.

– I litteraturstudien ser vi att det finns en hel del kunskapsluckor där mycket av det praktiska metodmaterialet exempelvis inte utvärderas eller testas om det faktiskt funkar. Ofta saknas även incitament att faktiskt använda sig av befintliga metodmaterial och de är heller sällan anpassade för sjöfarten och ombordmiljön. Samtidigt ser vi från forskningen att det är just långsiktighet och regelbundenhet som är två viktiga ingredienser för att lyckas med det förebyggande arbetet och bibehålla en god arbetsmiljö, varför det material vi nu testar och tar fram är format som ett årshjul, säger Carolina Kihlström.

Nästa steg i projektet är utveckla och testa materialet ytterligare och även inkorporera spelifiering i materialet, något som görs av RISE.

– Hittills har fem rederier testat materialet och gett värdefulla insikter som har legat till grund för utvecklingen av materialet och som kommer att leda fram till en rapport som publiceras i slutet av år 2024 då projektet avslutas. Det är ett oerhört viktigt arbete som har möjliggjorts tack vare den drivkraft som finns inom sjöfartsbranschen och engagemanget från projektets fokusrederier med över 500 personer som har testat materialet, säger Madeleine Säll som tillträder som projektledare för arbetspaketet den 1 december.

Fakta REDO 2.0

REDO 2.0 är en satsning finansierad av Trafikverket som syftar till att ge ombordanställda inom sjöfarten verktyg att jobba systematiskt med den sociala arbetsmiljön. Projektet leds av forskningsinstitutet RISE, där Svensk Sjöfart tillsammans med Sjöfartsverket, Chalmers och
MÄN bidrar till att skapa kunskap och stötta svenska rederier. De rederier som deltar är Furetank, Destination Gotland, Terntank, Viking Supply Ships och Stena Line. Projektet består av fem olika arbetspaket; Psykologisk trygghet, Våldsprevention, Årshjulet, Verktyg för att stötta kvinnor och Work Life Balance Policy Lab.

Läs hela litteraturstudien här: FINAL_Litteraturstudie REDO 2.0

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation med uppdraget att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Våra viktigaste fokusområden är miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation samt konkurrenskraft för ökad tillväxt.

Föreningen bildades år 1906 som en bransch- och arbetsgivareorganisation. Sedan 2001 hanteras arbetsgivarfrågorna av Sjöfartens Arbetsgivareförbund, SARF. Föreningen Svensk Sjöfart är därmed en renodlad branschförening som representerar ett 60-tal svenska rederier med verksamhet över hela världen.

Kontakter

Andrea Roempke

Andrea Roempke

Presskontakt Kommunikationsansvarig 0707 - 72 99 14

Föreningen Svensk Sjöfart - Svensk sjöfart transporterar samhället framåt

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation med uppdraget att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Våra viktigaste fokusområden är miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation samt konkurrenskraft för ökad tillväxt.

Föreningen Svensk Sjöfart
Kungsgatan 45
41115 Göteborg
Sverige