Gå direkt till innehåll

Regioner: Gotland

26 miljoner ton koldioxid utelämnas från EU:s utsläppsrättshandelssystem – Svensk Sjöfart kräver ändring

26 miljoner ton koldioxid utelämnas från EU:s utsläppsrättshandelssystem – Svensk Sjöfart kräver ändring

EU-kommissionens förslag om att inkludera sjöfarten i EU:s handel med utsläppsrätter innehåller flera stora brister. Detta konstateras i en rapport av den Bryssel-baserade organisationen Transport & Environment (T&E) som arbetar för renare transporter i Europa. Branschorganisationen Svensk Sjöfart är oroade över EU-kommissionens förslag som riskerar att få negativa konsekvenser för klimate

Svensk Sjöfart förvånade över Sjöfartsverkets ambitioner att äga och köra färjor till och från Gotland

Svensk Sjöfart förvånade över Sjöfartsverkets ambitioner att äga och köra färjor till och från Gotland

I Sveriges Radio uttalade sig Sjöfartsverket den 14 september om den ännu inte publicerade rapporten från Trafikverket kring alternativ för hur Gotlandstrafiken kan bedrivas där ett förslag är att låta Sjöfartsverket äga och köra färjorna till och från Gotland. Från Svensk Sjöfarts uttrycks förvåning både över Sjöfartsverkets ambitioner att handla upp, bygga Ro-pax fartyg samt operera fartygen.

Bild: Viking Lines fartyg Viking Grace som installerat rotorsegel

Sjöfarten överlämnar Färdplan för fossilfri konkurrenskraft

Idag överlämnas ”Sjöfartsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft” till miljöminister Isabella Lövin (MP), näringsminister Ibrahim Baylan (S) samt partiledaren Annie Lööf (C). Färdplanen är framtagen av Svensk Sjöfart, Skärgårdsredarna och Sveriges Hamnar.
- Sjöfarten har en viktig roll att fylla i ett fossilfritt transportsystem. Vi behöver nu både incitament för att flytta över godstr

Föreningen Svensk Sjöfart - Svensk sjöfart transporterar samhället framåt

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation med uppdraget att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Våra viktigaste fokusområden är miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation samt konkurrenskraft för ökad tillväxt.

Föreningen Svensk Sjöfart

Kungsgatan 45
41115 Göteborg
Sverige