Gå direkt till innehåll
Regeringen måste agera för att stoppa höjda avgifter för sjöfarten

Pressmeddelande -

Regeringen måste agera för att stoppa höjda avgifter för sjöfarten

Sjöfartsverket har lagt fram förslag om höjda avgifter för år 2024, både gällande lots- och farledsavgifter. Samtidigt föreslår nu Finland att halveringen av avgifterna i Finland ska bli permanent.

- Vi är mycket bekymrade över att Sjöfartsverket ännu en gång lägger fram förslag om höjda avgifter. Vi förstår att det är på grund av det ekonomiska läge man befinner sig i men det är viktigt att regeringen agerar för att stoppa höjda avgifter gentemot sjöfarten. Särskilt då sjöfarten är extra viktig för Sveriges försörjningsberedskap. Att höja avgifterna i nuläget innebär dessutom en sämre svensk konkurrenskraft, säger Anders Hermansson, VD Svensk Sjöfart.

Statskontoret har i en rapport kritiserat såväl verksamhetsformen som finansieringsformen för Sjöfartsverket.

- Det är känt sedan länge att Sjöfartsverkets har en bekymmersam ekonomisk situation, vilket är orsaken till de höjda avgifterna som i sin tur påverkar hela samhället i stort. Höjda avgifter på transporter leder till en kostnadsökning i samhället i stort och bidrar till ökade kostnader för export-, import- och insatsvaror. De stora ökningarna av avgifterna motverkar dessutom den både av riksdag och regering önskade överflyttning av gods från land till sjö, säger Anders Hermansson.

Läs hela Svensk Sjöfarts remissvar här.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation med uppdraget att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Våra viktigaste fokusområden är miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation samt konkurrenskraft för ökad tillväxt.

Föreningen bildades år 1906 som en bransch- och arbetsgivareorganisation. Sedan 2001 hanteras arbetsgivarfrågorna av Sjöfartens Arbetsgivareförbund, SARF. Föreningen Svensk Sjöfart är därmed en renodlad branschförening som representerar ett 60-tal svenska rederier med verksamhet över hela världen.

Kontakter

Andrea Roempke

Andrea Roempke

Presskontakt Kommunikationsansvarig 0707 - 72 99 14

Föreningen Svensk Sjöfart - Svensk sjöfart transporterar samhället framåt

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation med uppdraget att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Våra viktigaste fokusområden är miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation samt konkurrenskraft för ökad tillväxt.

Föreningen Svensk Sjöfart
Kungsgatan 45
41115 Göteborg
Sverige