Gå direkt till innehåll

Ämnen: Ekonomi

Svensk Sjöfart välkomnar förslag för att stärka sjöfartens konkurrenskraft

Svensk Sjöfart välkomnar förslag för att stärka sjöfartens konkurrenskraft

Utredningen som har haft i uppdrag att se över tonnage- och stämpelskatten har idag presenterat sina förslag. Svensk Sjöfart välkomnar regeringens tydliga ambition att stärka den svenska sjöfartens konkurrenskraft och att få fler svenskflaggade fartyg. Det är ett positivt steg att utredningen föreslår ett avskaffande av stämpelskatten, det bidrar till att öka attraktiviteten för att registrera fa

Sjöfartens betydelse för Sverige lyftes under Rikskonferensen 2024

Sjöfartens betydelse för Sverige lyftes under Rikskonferensen 2024

Sedan i söndags har Folk och Försvars årliga rikskonferens pågått i Sälen och intresset har varit mycket stort för temat som uppmärksammas, det vill säga hur både det militära och civila försvaret är grundpelarna för den gemensamma säkerheten och hur de samspelar. På schemat under tisdagens första block stod temat ”Ekonomiskt försvar: Flöden och kedjor” och bland talarna fanns Svensk Sjöfarts vd A

Svensk Sjöfart välkomnar Statskontorets uppdrag att utreda förutsättningarna för Sjöfartsverkets verksamhets- och finansieringsform

Svensk Sjöfart välkomnar Statskontorets uppdrag att utreda förutsättningarna för Sjöfartsverkets verksamhets- och finansieringsform

Våren 2020 beslutade riksdagen att genomföra en översyn av Sjöfartsverkets verksamhetsform och finansiering. Nu har regeringen gett Statskontoret i uppdrag att genomföra utredning. Branschorganisationen Svensk Sjöfart är positiva till beslutet.
- Vi välkomnar att Sjöfartsverkets verksamhetsform och finansieringsform nu äntligen ska utredas efter att Riksdagen tog beslut om detta år 2020. Det är

Föreningen Svensk Sjöfart - Svensk sjöfart transporterar samhället framåt

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation med uppdraget att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Våra viktigaste fokusområden är miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation samt konkurrenskraft för ökad tillväxt.

Föreningen Svensk Sjöfart

Kungsgatan 45
41115 Göteborg
Sverige