Gå direkt till innehåll

Ämnen: Forskning

Ny studie samlar metoder och praktiska material för bättre arbetsmiljö inom sjöfarten

Ny studie samlar metoder och praktiska material för bättre arbetsmiljö inom sjöfarten

Metodmaterial för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön finns – men hittills har en liten del andel testats och utvärderats. Det saknas även prevalensstudier i frågor som trakasserier och kränkande särbehandlingar, men de få studier som finns visar att observatörsingripande, regelbundna utbildningsinsatser, ledarskap, regelverk, arbetsbelastning och anställningsvillkor har viss evidens för

Fairway Forward seminar navigates the maritime cluster's green transition through a new security landscape

Fairway Forward seminar navigates the maritime cluster's green transition through a new security landscape

To spread knowledge and promote cooperation in Finland and Sweden, Fairway Forward is organizing a seminar for green and sustainable shipping on 19 October in Gothenburg. On the schedule for the day are best practice cases from each country with a focus on the green transition, the fuels of the future, digitalisation, and safe vessels. In a panel discussion, representatives from the industry, acad

FN:s sjöfartsorganisation beslutar om miljö- och klimatfrågor för sjöfarten

FN:s sjöfartsorganisation beslutar om miljö- och klimatfrågor för sjöfarten

Den 16-20 november arrangerades International Maritime Organisations (IMO) miljökommittés 75:e möte och bland annat diskuterades regler kring barlastvatten, etablerandet av en maritim forskning- och innovationsfond samt energieffektiviseringskrav för den befintliga världshandelsflottan.
Den svenska sjöfarten har en vision om noll skadliga utsläpp till luft och vatten till år 2050 och Fredrik La

Föreningen Svensk Sjöfart - Svensk sjöfart transporterar samhället framåt

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation med uppdraget att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Våra viktigaste fokusområden är miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation samt konkurrenskraft för ökad tillväxt.

Föreningen Svensk Sjöfart

Kungsgatan 45
41115 Göteborg
Sverige