Gå direkt till innehåll

Ämnen: Klimatfrågor

Fairway Forward seminar navigates the maritime cluster's green transition through a new security landscape

Fairway Forward seminar navigates the maritime cluster's green transition through a new security landscape

To spread knowledge and promote cooperation in Finland and Sweden, Fairway Forward is organizing a seminar for green and sustainable shipping on 19 October in Gothenburg. On the schedule for the day are best practice cases from each country with a focus on the green transition, the fuels of the future, digitalisation, and safe vessels. In a panel discussion, representatives from the industry, acad

Historiskt beslut om ”sjöfartens parisavtal” antaget av FN:s sjöfartsorganisation IMO

Historiskt beslut om ”sjöfartens parisavtal” antaget av FN:s sjöfartsorganisation IMO

Hårda förhandlingar har idag avslutats på FN:s sjöfartsorganisation, IMO, som tagit beslut om en ny växthusgasstrategi och ett nytt mål för reduktion av växthusgaser från den internationella sjöfartsindustrin. Strategin innehåller ett mål om netto-noll utsläpp av växthusgaser till mitten av detta sekel samt att dom totala växthusgasutsläppen från internationell sjöfart ska reduceras med åtminstone

FuelEU Maritime klart: ”EU:s överenskommelse är ett steg i rätt riktning”

FuelEU Maritime klart: ”EU:s överenskommelse är ett steg i rätt riktning”

Förhandlingar och intensiva diskussioner har pågått över lång tid men den 23 mars kom beskedet att Europaparlamentet och EU:s ministerråd nått en politisk överenskommelse om att gradvis reducera växthusgasutsläpp från europeisk sjöfart genom regelverket FuelEU Maritime. Parterna har enats om att växthusgasintensiteteten från energi som används ombord ska reduceras med 2 procent från år 2025 och 80

Svensk Sjöfart i GP Debatt: ”Förstår samhället vilka enorma mängder fossilfri el som behövs?”

Svensk Sjöfart i GP Debatt: ”Förstår samhället vilka enorma mängder fossilfri el som behövs?”

Idag skriver Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart, en debattartikel i GP Debatt om utmaningen med att få fram tillräckligt med fossilfri el för att möta klimatmålen. Aktörer inom sjöfartsbranschen i Sverige arbetar ständigt med att minska klimatavtryck och har en vision om noll skadliga utsläpp till luft och vatten år 2050 för internationell sjöfart och 2045 för

Bild: Älvtank

Svensk Sjöfart i Energigas Debatt: Sätt ett pris på utsläppen av växthusgaser

Svensk Sjöfart skriver i Energigas Debatt om vikten av att sätta ett pris på utsläppen av växthusgaser. Läs artikeln i tidningen Energigas nr 3 2022 här.
Antalet fartyg i världshandelsflottan är i runda slängar 80 000 och beräknas ­årligen generera ungefär 1000 miljoner ton koldioxid per år, vilket motsvarar cirka tre procent av de antropocena utsläppen. De flesta är eniga i att detta måste få

Svensk Sjöfart beklagar Sjöfartsverkets beslut att gå vidare med avgiftshöjningar

Svensk Sjöfart beklagar Sjöfartsverkets beslut att gå vidare med avgiftshöjningar

Sjöfartsverket har beslutat höja farledsavgifterna med 5,1% samt lotsavgifterna med 10% från och med 1 januari 2023. Svensk Sjöfart anser att beslutet är ytterst beklagligt och att beslutet gällande höjda avgifter dessutom kommer samtidigt som den svenska ekonomin ser ut att bromsa in och flera bedömare varnar för en kommande lågkonjunktur.
– Att genomföra så här kraftiga höjningar av farleds-

Fairway Forward – en blick mot framtida energi- och miljölösningar för sjöfartssektorn

Fairway Forward – en blick mot framtida energi- och miljölösningar för sjöfartssektorn

Blickarna riktades mot sjöfartssektorns framtid vid Fairway Forward seminariet som arrangerades av de finska och svenska sjöfartsklustren den 1 september 2022. Seminariet väckte stort intresse och salen fylldes av sjöfartsproffs vid Nordsjö hamncentrum i Helsingfors.
Den här gången låg fokus för seminariet på medlen för att uppnå sjöfartssektorns klimat- och miljömål, samt på framtidens energik

Missa inte livesändningen av ”Fairway Forward 2022: Towards zero emissions”!

Missa inte livesändningen av ”Fairway Forward 2022: Towards zero emissions”!

Nu på torsdag, den 1 september, är det äntligen dags för årets Fairway Forward-seminarium i Helsingfors. Med temat ”Towards zero emissions” blickar vi framåt för att se hur framtiden för sjöfartssektorn ser ut under de kommande åren. Branschen har satt upp ambitiösa miljömål – hur ska vi nå minskade utsläpp till 2030 och vidare koldioxidneutralitet till år 2050? Vilka är de senaste trenderna inom

Svensk Sjöfart positiva till miljömålsberedningens förslag om mål för utrikes sjöfart

Svensk Sjöfart positiva till miljömålsberedningens förslag om mål för utrikes sjöfart

Miljömålsberedningen som inrättats av regeringen har i en ny rapport lagt fram ett förslag om mål för konsumtionsbaserade utsläpp samt för utrikes sjöfart och flyg. Tidigare har beredningens förslag resultatet i en svensk klimatlag. Miljömålsberedningen består av flera experter och bland annat medverkar Fredrik Larsson från Svensk Sjöfart som välkomnar den rapport och de förslag som nu publicerats

26 miljoner ton koldioxid utelämnas från EU:s utsläppsrättshandelssystem – Svensk Sjöfart kräver ändring

26 miljoner ton koldioxid utelämnas från EU:s utsläppsrättshandelssystem – Svensk Sjöfart kräver ändring

EU-kommissionens förslag om att inkludera sjöfarten i EU:s handel med utsläppsrätter innehåller flera stora brister. Detta konstateras i en rapport av den Bryssel-baserade organisationen Transport & Environment (T&E) som arbetar för renare transporter i Europa. Branschorganisationen Svensk Sjöfart är oroade över EU-kommissionens förslag som riskerar att få negativa konsekvenser för klimate

FN:s sjöfartsorganisation beslutar om miljö- och klimatfrågor för sjöfarten

FN:s sjöfartsorganisation beslutar om miljö- och klimatfrågor för sjöfarten

Den 16-20 november arrangerades International Maritime Organisations (IMO) miljökommittés 75:e möte och bland annat diskuterades regler kring barlastvatten, etablerandet av en maritim forskning- och innovationsfond samt energieffektiviseringskrav för den befintliga världshandelsflottan.
Den svenska sjöfarten har en vision om noll skadliga utsläpp till luft och vatten till år 2050 och Fredrik La

Visa mer

Föreningen Svensk Sjöfart - Svensk sjöfart transporterar samhället framåt

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation med uppdraget att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Våra viktigaste fokusområden är miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation samt konkurrenskraft för ökad tillväxt.

Föreningen Svensk Sjöfart

Kungsgatan 45
41115 Göteborg
Sverige