Gå direkt till innehåll

Ämnen: Rapporter

Projekt har utrett digitaliseringens påverkan ombord på fartyg

Projekt har utrett digitaliseringens påverkan ombord på fartyg

Sedan våren 2022 har Svensk Sjöfart drivit projektet ”Digitaliseringens påverkan på sjösäkerhet och besättningens arbetsmiljö” i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola. Projektets syfte var att bidra till förståelsen av omfattningen, karaktären och konsekvenserna av incidenter och problem kopplade till införandet av digitalisering och automatisering ombord på fartyg. Representanter från rederier

Lärorika föreläsningar under Svensk Sjöfarts utbildningsvecka

Lärorika föreläsningar under Svensk Sjöfarts utbildningsvecka

Under fyra dagar förra veckan anordnade Svensk Sjöfart den årliga digitala utbildningsveckan för myndighetspersonal och nyanställda inom sjöfarten. Deltagarna fick ta del av många spännande presentationer och lära sig mer om sjöfartens aktörer och fokusområden, myndigheternas roll, politiska målsättningar och sjöfartens framtid.
Veckan inleddes av Svensk Sjöfarts VD Anders Hermansson som gav en

Svensk Sjöfart positiva till miljömålsberedningens förslag om mål för utrikes sjöfart

Svensk Sjöfart positiva till miljömålsberedningens förslag om mål för utrikes sjöfart

Miljömålsberedningen som inrättats av regeringen har i en ny rapport lagt fram ett förslag om mål för konsumtionsbaserade utsläpp samt för utrikes sjöfart och flyg. Tidigare har beredningens förslag resultatet i en svensk klimatlag. Miljömålsberedningen består av flera experter och bland annat medverkar Fredrik Larsson från Svensk Sjöfart som välkomnar den rapport och de förslag som nu publicerats

Sjöfarten tipsar - såhär kan du jobba med arbetsmiljön året runt

Sjöfarten tipsar - såhär kan du jobba med arbetsmiljön året runt

Branschorganisationen Svensk Sjöfarts likabehandlingsgrupp och referensgrupp med ombordanställda har tagit fram en kalender med inspiration för ökad trivsel och en bättre arbetsmiljö. Kalendern finns tillgänglig digitalt på både svenska och engelska. Kalendern skickas även till de av Svensk Sjöfarts medlemmar som önskar få kalendern till sin organisation.
- Syftet med kalendern är att ge tips o

Ny rapport: ”Förändring av sjöfartens stämpelskatt ger fler svenskflaggade fartyg”

Ny rapport: ”Förändring av sjöfartens stämpelskatt ger fler svenskflaggade fartyg”

En ny rapport visar att en förändring av stämpelskatten kan öka antalet svenskflaggade fartyg och därmed bidra till att säkra svensk industris konkurrenskraft, ökade intäkter till staten och samtidigt styra mot miljö- och klimatvänlig sjöfart.
Rapporten bygger bland annat på en enkät till Sveriges rederier där hela 70 procent menar att stämpelskatten är ett hinder för att flagga svenskt.

Föreningen Svensk Sjöfart - Svensk sjöfart transporterar samhället framåt

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation med uppdraget att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Våra viktigaste fokusområden är miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation samt konkurrenskraft för ökad tillväxt.

Föreningen Svensk Sjöfart

Kungsgatan 45
41115 Göteborg
Sverige