Gå direkt till innehåll

Ämnen: Vatten/havsmiljö

Missa inte livesändningen av ”Fairway Forward 2022: Towards zero emissions”!

Missa inte livesändningen av ”Fairway Forward 2022: Towards zero emissions”!

Nu på torsdag, den 1 september, är det äntligen dags för årets Fairway Forward-seminarium i Helsingfors. Med temat ”Towards zero emissions” blickar vi framåt för att se hur framtiden för sjöfartssektorn ser ut under de kommande åren. Branschen har satt upp ambitiösa miljömål – hur ska vi nå minskade utsläpp till 2030 och vidare koldioxidneutralitet till år 2050? Vilka är de senaste trenderna inom

Svensk Sjöfart välkomnar nya isbrytare i nationell plan och rekordstor satsning på sjöfarten

Svensk Sjöfart välkomnar nya isbrytare i nationell plan och rekordstor satsning på sjöfarten

Regeringen anslår inom ramen för den nationella infrastrukturplanen medel för investering i två nya isbrytare och öppnar också upp för investering i en tredje isbrytare. Viktiga satsningar sker också för den nationella sjöfarten genom sen satsning på ombyggnad av Hjulstabron och utbyggnad av slussarna i Södertälje för trafiken i Mälaren och för Vänerntrafiken en uppgradering av slussarna i Trollhä

Bild: Viking Lines fartyg Viking Grace som installerat rotorsegel

Sjöfarten överlämnar Färdplan för fossilfri konkurrenskraft

Idag överlämnas ”Sjöfartsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft” till miljöminister Isabella Lövin (MP), näringsminister Ibrahim Baylan (S) samt partiledaren Annie Lööf (C). Färdplanen är framtagen av Svensk Sjöfart, Skärgårdsredarna och Sveriges Hamnar.
- Sjöfarten har en viktig roll att fylla i ett fossilfritt transportsystem. Vi behöver nu både incitament för att flytta över godstr

Historiskt beslut om ”sjöfartens Parisavtal” antaget av FN:s sjöfartsorganisation IMO

Historiskt beslut om ”sjöfartens Parisavtal” antaget av FN:s sjöfartsorganisation IMO

Hårda förhandlingar under 20 år har idag avslutats med glädjeutrop då FN:s sjöfartsorganisation, IMO, har tagit beslut om en initial strategi för reduktion av växthusgaser från internationell sjöfart. Strategin innehåller målet att minska sjöfartens totala växthusgasutsläpp med minst 50% till år 2050 jämfört med 2008 samtidigt som man skall sträva efter nollutsläpp så snart som möjligt.

Föreningen Svensk Sjöfart - Svensk sjöfart transporterar samhället framåt

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation med uppdraget att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Våra viktigaste fokusområden är miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation samt konkurrenskraft för ökad tillväxt.

Föreningen Svensk Sjöfart

Kungsgatan 45
41115 Göteborg
Sverige