Gå direkt till innehåll

Kategorier: näringspolitik

Svensk Sjöfart välkomnar efterlängtad förordningsförändring

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet har beslutat att genomföra ändringen för en mer flexibel väg för utbildning till fartygsbefäl klass VII i förordningen om behörigheter för sjöpersonal. Föreningen Svensk Sjöfart välkomnar beslutet och ser det som ett mycket positivt steg för att säkerställa en hållbar kompetensförsörjning inom sjöfartssektorn.
– Framtiden för svensk sjöfart påverkas av

Fond för utsläppsfri sjöfart ska uppnå sjöfartens nettonollmål

Fond för utsläppsfri sjöfart ska uppnå sjöfartens nettonollmål

Den internationella redareföreningen International Chamber of Shipping (ICS) har tillsammans med Liberia lämnat in ett detaljerat förslag till FN:s sjöfartsorganisation International Maritime Organization (IMO) om en fond för utsläppsfri sjöfart. Syftet är att nå den globala sjöfartens nettonollmål senast 2050.
Fonden kommer att ge incitament till snabbare produktion och användning av marina br

Svensk Sjöfart positiva till riksdagsledamöternas förslag under allmänna motionstiden

Svensk Sjöfart positiva till riksdagsledamöternas förslag under allmänna motionstiden

Under den allmänna motionstiden, när riksdagspolitikerna får ge förslag på åtgärder i olika delar av samhället, lades cirka 40 förslag om sjöfart fram. Svensk Sjöfart är positiva till flera av de motioner som riksdagsledamöterna lämnat in.
- Flera av de motioner som riksdagsledamöterna skrivit är i linje med vad Svensk Sjöfart tidigare lyft för att stärka sjöfartens förutsättningar som trafiksl

Svensk Sjöfart välkomnar regeringens satsningar på sjöfarten

Svensk Sjöfart välkomnar regeringens satsningar på sjöfarten

I regeringens budgetproposition presenteras två viktiga satsningar för sjöfarten. Inledningsvis slår regeringen fast investeringsplanen för Sjöfartsverket. Planen innehåller bl.a. investering i två nya isbrytare.
– Att regeringen går vidare med den plan för förnyelse av den svenska isbrytarflottan som tidigare arbetats fram är helt avgörande för att säkerställa förutsättningarna för sjöfart i h

Svensk Sjöfart beklagar Sjöfartsverkets beslut att gå vidare med avgiftshöjningar

Svensk Sjöfart beklagar Sjöfartsverkets beslut att gå vidare med avgiftshöjningar

Sjöfartsverket har beslutat höja farledsavgifterna med 5,1% samt lotsavgifterna med 10% från och med 1 januari 2023. Svensk Sjöfart anser att beslutet är ytterst beklagligt och att beslutet gällande höjda avgifter dessutom kommer samtidigt som den svenska ekonomin ser ut att bromsa in och flera bedömare varnar för en kommande lågkonjunktur.
– Att genomföra så här kraftiga höjningar av farleds-

Svensk Sjöfart skriver till regeringen: privata aktörer bör ej utföra polisiära uppgifter

Svensk Sjöfart skriver till regeringen: privata aktörer bör ej utföra polisiära uppgifter

Regeringen har beslutat att införa ID-kontroller för samtliga passagerare vid längre resor med passagerarfartyg, något som branschorganisationen Svensk Sjöfart motsätter sig.
- Det är inte rimligt att företag ska utföra uppgifter som i vanliga fall utförs av exempelvis gränspolis. Dessutom innebär det sätt på vilket det genomförs att Sverige får särkrav gentemot resten av EU då inget annat land

Pressmeddelande: Sjöfarten skriver till finansministern – ett förstärkt korttidspermitteringsstöd behövs återigen

Pressmeddelande: Sjöfarten skriver till finansministern – ett förstärkt korttidspermitteringsstöd behövs återigen

Sjöfarten, och speciellt färjesjöfarten, har ekonomiskt drabbats mycket hårt under coronapandemin på grund av de restriktioner som stoppat en stor del av resandet. Tidigare har branschen hjälpts något av regeringens förstärkta korttidspermitteringsstöd. När det förstärkta stödet inte finns att söka riskerar delar av sjöfarten att hamna i en krissituation, detta skriver branschorganisationen Svensk

Hansa Destinations ny medlem i branschorganisationen Svensk Sjöfart

Hansa Destinations ny medlem i branschorganisationen Svensk Sjöfart

Hansa Destinations är det nystartade rederiet som ägs av Destination Gotland. Nu har rederiet blivit medlemmar i Föreningen Svensk Sjöfart, något dess styrelseordförande Håkan Johansson ser som en självklarhet.
– Det är självklart för oss att bli medlemmar i föreningen. Vi tycker att man bör stärka sjöfarten som näring och skapa bättre förutsättningar för sjöfarten. Det handlar både om att på d

Sjöfarten har svårt att ta del av omställningsstöd - efterfrågar korttidspermittering

Sjöfarten har svårt att ta del av omställningsstöd - efterfrågar korttidspermittering

Under fredagen presenterade regeringen en återaktivering av coronastöd till företag, till följd av den ökande smittspridningen. Bland annat föreslås att omställningsstödet återkommer för december. Stöden är dock utformade så att stora delar av sjöfarten inte kan ta del av dem, något som oroar branschorganisationen Svensk Sjöfart som efterfrågar korttidspermitteringsstöd.

Brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth: "En långsiktig lösning vad avser Sjöfartsverkets finansiering och avgifter"

Brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth: "En långsiktig lösning vad avser Sjöfartsverkets finansiering och avgifter"

Idag har Näringslivets transportråd, Sveriges Skeppsmäklareförening, Transportföretagen och Föreningen Svensk Sjöfart skickat ett brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth om att regeringen bör säkerställa att Sjöfartsverket har tillräckligt med medel för att inte genomföra avgiftshöjningarna samt att regeringen bör uppdra åt Sjöfartsverket att se över beslutet att höja farleds- och lotsavgift

Visa mer

Föreningen Svensk Sjöfart - Svensk sjöfart transporterar samhället framåt

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation med uppdraget att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Våra viktigaste fokusområden är miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation samt konkurrenskraft för ökad tillväxt.

Föreningen Svensk Sjöfart

Kungsgatan 45
41115 Göteborg
Sverige