Gå direkt till innehåll

Kategorier: sjöfartsverket

Fond för utsläppsfri sjöfart ska uppnå sjöfartens nettonollmål

Fond för utsläppsfri sjöfart ska uppnå sjöfartens nettonollmål

Den internationella redareföreningen International Chamber of Shipping (ICS) har tillsammans med Liberia lämnat in ett detaljerat förslag till FN:s sjöfartsorganisation International Maritime Organization (IMO) om en fond för utsläppsfri sjöfart. Syftet är att nå den globala sjöfartens nettonollmål senast 2050.
Fonden kommer att ge incitament till snabbare produktion och användning av marina br

Finansiering och gröna sjöfartskorridorer i fokus på Sjöfartsverkets branschråd 2022

Finansiering och gröna sjöfartskorridorer i fokus på Sjöfartsverkets branschråd 2022

Igår ägde Sjöfartsverkets branschråd rum och fokus låg på finansering, European Maritime Single Window evironment (EMSWe), gröna sjöfartskorridorer och navigationsstöd från land.
Branschrådet inleddes av generaldirektör Katarina Norén som bland annat lyfte regeringens satsning på sjöfarten i budgetpropositionen för 2023.
– Vi är mycket glada för att vi fick medel för våra två nya isbrytare i

Svensk Sjöfart välkomnar regeringens satsningar på sjöfarten

Svensk Sjöfart välkomnar regeringens satsningar på sjöfarten

I regeringens budgetproposition presenteras två viktiga satsningar för sjöfarten. Inledningsvis slår regeringen fast investeringsplanen för Sjöfartsverket. Planen innehåller bl.a. investering i två nya isbrytare.
– Att regeringen går vidare med den plan för förnyelse av den svenska isbrytarflottan som tidigare arbetats fram är helt avgörande för att säkerställa förutsättningarna för sjöfart i h

Svensk Sjöfart välkomnar upphandlingen av nya isbrytare

Svensk Sjöfart välkomnar upphandlingen av nya isbrytare

Sjöfartsverket har påbörjat upphandlingen av nya isbrytare med en prekvalificeringsfas. Att processen har påbörjats är något som Föreningen Svensk Sjöfart välkomnar.
- Det är mycket glädjande. Att vi får nya isbrytare på plats är helt avgörande för att säkerställa förutsättningarna för sjöfart i hela Sverige året om. Med hänsyn till de satsningar som svensk industri och svenska rederier nu geno

Svensk Sjöfart beklagar Sjöfartsverkets beslut att gå vidare med avgiftshöjningar

Svensk Sjöfart beklagar Sjöfartsverkets beslut att gå vidare med avgiftshöjningar

Sjöfartsverket har beslutat höja farledsavgifterna med 5,1% samt lotsavgifterna med 10% från och med 1 januari 2023. Svensk Sjöfart anser att beslutet är ytterst beklagligt och att beslutet gällande höjda avgifter dessutom kommer samtidigt som den svenska ekonomin ser ut att bromsa in och flera bedömare varnar för en kommande lågkonjunktur.
– Att genomföra så här kraftiga höjningar av farleds-

Svensk Sjöfart: "Sjöfartsverkets förslag till höjning av lotsavgifterna är orimligt"

Svensk Sjöfart: "Sjöfartsverkets förslag till höjning av lotsavgifterna är orimligt"

Att lotsa fartyg är en viktig uppgift där lotsningen ser till att fartyg kommer fram tryggt och säkert när exempelvis fartygets besättning själva inte har kunskap om den specifika lotsleden in till hamn. Varje år genomförs ungefär 35 000 lotsningar till svenska hamnar. Lotsavgifterna betalas av handelssjöfarten. Nu föreslår Sjöfartsverket återigen en omfattande höjning av avgifterna med så mycket

”Möjliggör sänkningen av farledsavgifter med 25 procent”

”Möjliggör sänkningen av farledsavgifter med 25 procent”

Sjöfartsverket förutsätter i sin treårsplan som verket nyligen lämnat till regeringen att investering i nya isbrytare anslagsfinansieras. Vidare föreslår Sjöfartsverket att den klimatkompensation om 300 miljoner som redan beslutats för 2023 och 2024 förlängs efter år 2024 genom att driften av isbrytning jämställs med vinterväghållningen på väg och järnväg – som sedan lång tid tillbaka är statligt

Svensk Sjöfart välkomnar Statskontorets uppdrag att utreda förutsättningarna för Sjöfartsverkets verksamhets- och finansieringsform

Svensk Sjöfart välkomnar Statskontorets uppdrag att utreda förutsättningarna för Sjöfartsverkets verksamhets- och finansieringsform

Våren 2020 beslutade riksdagen att genomföra en översyn av Sjöfartsverkets verksamhetsform och finansiering. Nu har regeringen gett Statskontoret i uppdrag att genomföra utredning. Branschorganisationen Svensk Sjöfart är positiva till beslutet.
- Vi välkomnar att Sjöfartsverkets verksamhetsform och finansieringsform nu äntligen ska utredas efter att Riksdagen tog beslut om detta år 2020. Det är

Brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth: "En långsiktig lösning vad avser Sjöfartsverkets finansiering och avgifter"

Brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth: "En långsiktig lösning vad avser Sjöfartsverkets finansiering och avgifter"

Idag har Näringslivets transportråd, Sveriges Skeppsmäklareförening, Transportföretagen och Föreningen Svensk Sjöfart skickat ett brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth om att regeringen bör säkerställa att Sjöfartsverket har tillräckligt med medel för att inte genomföra avgiftshöjningarna samt att regeringen bör uppdra åt Sjöfartsverket att se över beslutet att höja farleds- och lotsavgift

Svensk Sjöfart förvånade över Sjöfartsverkets ambitioner att äga och köra färjor till och från Gotland

Svensk Sjöfart förvånade över Sjöfartsverkets ambitioner att äga och köra färjor till och från Gotland

I Sveriges Radio uttalade sig Sjöfartsverket den 14 september om den ännu inte publicerade rapporten från Trafikverket kring alternativ för hur Gotlandstrafiken kan bedrivas där ett förslag är att låta Sjöfartsverket äga och köra färjorna till och från Gotland. Från Svensk Sjöfarts uttrycks förvåning både över Sjöfartsverkets ambitioner att handla upp, bygga Ro-pax fartyg samt operera fartygen.

Sjöfartsverket föreslår avgiftshöjningar för den hårt drabbade sjöfarten – motverkar nationella mål

Sjöfartsverket föreslår avgiftshöjningar för den hårt drabbade sjöfarten – motverkar nationella mål

Sjöfartsverket föreslår en avgiftshöjning för sjöfartens farleds- och lotsavgifter, något som branschorganisationen Svensk Sjöfart menar är orimligt i tider då coronapandemin drabbat sjöfarten, och speciellt färjesjöfarten, mycket hårt. Myndigheten själv menar i tidigare uttalanden att avgifterna måste höjas då de statliga anslagen är för låga för att kunna bedriva verksamheten utan avgiftshöjning

Visa mer

Föreningen Svensk Sjöfart - Svensk sjöfart transporterar samhället framåt

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation med uppdraget att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Våra viktigaste fokusområden är miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation samt konkurrenskraft för ökad tillväxt.

Föreningen Svensk Sjöfart

Kungsgatan 45
41115 Göteborg
Sverige