Skip to main content

ForSea blir första rederi i Sverige och Danmark som MSC- och ASC-certifieras och världens första rederi som enbart erbjuder MSC-och ASC-märkt fisk- och skaldjur.

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2020 10:00 CET

Nu serveras enbart certifierad fisk och skaldjur ombord på ForSea. Med en MSC och ASC-certifiering garanterar man ett hållbart fiske och ansvarsfulla fiskodlingar.

ForSea blir första rederi i Sverige och Danmark som MSC- och ASC-certifieras och världens första rederi som enbart erbjuder MSC-och ASC-märkt fisk- och skaldjur.

Sedan drygt ett år har ForSea drivit världens första högintensiva batteridrivna färjelinje. Miljömålen har hela tiden varit ambitiösa och fortsätter så att vara. Nu sjösätts nästa mål, att enbart servera MSC-och ASC-märkt fisk och skaldjur ombord på färjorna.

Omställningen till batteridrift hos ForSea har inneburit stora miljövinster för havs- och luftmiljön i regionen och skapat rubriker världen över. Arbetet med att fortsätta driva och utveckla en hållbar framdrift av färjorna fortsätter parallellt med att tydliga mål ställs inom andra funktioner hos ForSea. Det gäller bland annat hur man på bästa sätt kanminska energiförbrukningen och inte minst hur man kan erbjuda en klimatsmart och hållbar meny till sina gäster. Ett tydligt mål har varit ambitionen att certifiera sig för MSC/ASC samt att uteslutande erbjuda MSC- och ASC-märkt fisk och skaldjur. Ett mål man kan konstatera är nått. ForSea är nu certifierade i enlighet med MSC/ASC spårbarhetsstandard och från och med januari 2020 kommer ForSea som första rederi i världen att enbart servera certifierad fisk och skaldjur från hållbart fiske. Detta innebär i praktiken att man kan spåra fisken hela vägen tillbaka till havet och processen inkluderar bla kontroller av leverantörer, särskilda rutiner ombord samt utbildning av personalen. Allt för att fullt ut kunna efterleva de krav som certifieringen ställer och samtidigt kunna verka som goda ambassadörer för hållbart fiske.

Det är med stolthet vi kan konstatera att vi nått ännu ett av våra mål. Vi har hela tiden arbetat med parallella mål på vår hållbara resa. Att vi nu, som första rederi i såväl Sverige som Danmark, blivit certifierade känns otroligt bra. Att vi dessutom är första rederi i världen att enbart servera MSC-och ASC-märkt fisk, inga undantag, känns stort. Vårt sjömanshjärta gläds åt alla framsteg vi kan göra för att fullt ut kunna efterleva vår ambition att göra ett så litet avtryck som möjligt på miljön för framtida generationer, säger Johan Röstin, CEO på ForSea.

Undersökningar* visar tydligt att den svenska och danska konsumenten sätter såväl nedskräpning av haven som överfiske som de två främsta hoten mot våra världshav. Med en MSC och ASC-certifiering garanterar man ett hållbart fiske och ansvarsfulla fiskodlingar. Linnéa Engström, Programdirektör för MSC Skandinavien och Östersjöregionen säger:

MSC välkomnar att ForSea väljer göra skillnad genom att certifiera sina restauranger och hoppas att fler följer efter. Det är viktigt att företag tar sitt ansvar och bidrar till levande hav för framtida generationer.

Helsingør-Helsingborg överfarten är regionens flytande bro bestående av de fem färjorna Aurora, Tycho Brahe, Hamlet, Mercandia IV och Mercandia VIII. Färjorna är miljövänliga och utrustade med katalysatorer. I tillägg till detta är Aurora och Tycho Brahe båda konverterade till batteridrift för en total investeringskostnad om ca MSEK 300. INEA, ett förvaltningsorgan för innovation och nätverk inom EU har stöttat investeringen med ca MSEK 120. 2018 transporterade ForSea 7,0 miljoner passagerare samt 1,3 miljoner personbilar, 453 000 lastbilar och 16 600 bussar. Detta motsvarar 20% av de fordon som passerade över Öresund 2018. Överfarten främjar integrationen och tillväxten i Öresundsregionen och drivs av 630 medarbetare som dagligen arbetar för en säker och effektiv förbindelse mellan Sverige och Danmark med målsättning att göra resandet så behaglig som möjligt. Förbindelsen bidrar därutöver med att skapa omkring 2000 arbeten i regionen. Johan Röstin är CEO för ForSea AB som ägs av det långsiktiga investmentbolaget First State Investments.

Bifogade filer

PDF-dokument