Gå direkt till innehåll
Det var i höstas som ForSea invigde världens största batterifärjor. Vid full batteridrift minskas koldioxidutsläppen med ungefär 65 procent eller motsvarande 23 000 ton koldioxid per år.
Det var i höstas som ForSea invigde världens största batterifärjor. Vid full batteridrift minskas koldioxidutsläppen med ungefär 65 procent eller motsvarande 23 000 ton koldioxid per år.

Pressmeddelande -

Hållbara hela vägen

Övergången till batteridrift minskar ForSeas utsläpp och har fått mycket uppmärksamhet. Samtidigt genomsyrar hållbarhetsarbetet hela företaget och tar sikte på allt från energibesparingar och avfallshantering till certifierade råvaror och socialt ansvarstagande.

Det var i höstas som ForSea invigde världens största batterifärjor. Vid full batteridrift minskas koldioxidutsläppen med ungefär 65 procent eller motsvarande 23 000 ton koldioxid per år.

- Självklar är vi stolta över batteriprojektet som hjälper oss att nå vårt viktigaste mål om noll utsläpp i färjetrafiken, säger Jan Bagger, Head of Safety & Environment inom ForSea. Jag är också stolt över att vi fått en så fin respons internt i företaget. Många vill vara med och bidra med egna insatser på den hållbarhetsresa vi gör tillsammans.

Gemensam hållbarhetsresa

Även om batterikonverteringen kraftigt minskat utsläppen så har resan mot en hållbarare verksamhet pågått längre än många kanske känner till. Redan 2007 var företaget bland de första i världen med att använda katalysatorrening på samtliga maskiner.

- Och sedan tidigt 1990-tal seglar våra fartyg på ett bränsle med lägre svavelhalt än vad dagens nya regelverk kräver, berättar Anna Prytz, Head of Sustainability inom ForSea. En annan milstolpe var ISO-certifieringen 2016, som hjälpte oss ta ett strategiskt grepp på hållbarhetsområdet.

- Idag har vi höga ambitioner och arbetar brett, exempelvis med att begränsa kemikaliehanteringen, minska matsvinnet i restaurangerna, öka andelen certifierade råvaror, men även ta ett socialt ansvar för de 750 medarbetarna och deras hälsa, fortsätter hon.

I ett företag som varje år transporterar miljontals passagerare och mängder av gods är säkerheten givetvis i centrum. Det är också orsaken till att säkerhets- och hållbarhetsarbetet är tätt integrerat.

- Liksom för utsläppen har vi en nollvision gällande olyckor och skador, förklarar Jan Bagger. Jämfört med genomsnittet för andra branscher har vi också få olyckor. Nu under juni månad inträffande inte någon en enda arbetsolycka, vilket känns mycket positivt.

I fokus 2019

Under 2019 fortsätter arbetet med minskade utsläpp, bland annat genom att sänka energiförbrukningen ytterligare och att skifta över till ”Grön el” i hela verksamheten. Arbetet med att minska energiförbrukningen sker på tvärs i alla avdelningar och spänner ifrån allt från att byta till LED, frekvensstyrda pumpar till bränsleeffektivare körstrategier så kallad ECO-driving. Ett nytt hjälpmedel i hållbarhetsarbetet blir också energiledningssystemet ISO 50001:2011, som ForSea 2018 tog beslut om att införa.

-Energiledningssystemet ska vara på plats 2019 medan själva certifieringen görs 2020. Det här systemet hjälper oss att prioritera rätt och underlättar också arbetet med uppföljningar och förbättringar. På så vis kan vi höja energiprestandan ytterligare, konstaterar Jan Bagger.

- Ser vi till några andra områden så planerar vi i höst att certifiera hanteringen av fisk och skaldjur enligt MSC och ASC, berättar Anna Prytz. Dessutom har vi just börjat att sortera bioavfall från restaurangerna ombord och kommer att utvidga detta även till land under hösten. Bioavfall förvandlas sedan till biogas eller biogödsel.

- De insatser vi gör för att bli mer hållbara bekräftar att ForSea är ett aktivt och modernt företag i en traditionell bransch, sammanfattar Johan Röstin, CEO för ForSea. Det gör oss till attraktivare arbetsgivare, vilket är också en viktig framtidsfråga för oss.

Ämnen


Helsingør-Helsingborg överfarten är regionens flytande bro bestående av de fem färjorna Aurora, Tycho Brahe, Hamlet, Mercandia IV och Mercandia VIII. Färjorna är miljövänliga och utrustade med katalysatorer. I tillägg till detta är Aurora och Tycho Brahe båda konverterade till batteridrift för en total investeringskostnad om ca MSEK 300. INEA, ett förvaltningsorgan för innovation och nätverk inom EU har stöttat investeringen med ca MSEK 120. 2018 transporterade ForSea 7,0 miljoner passagerare samt 1,3 miljoner personbilar, 452 000 lastbilar och 16 600 bussar. Detta motsvarar 20% av de fordon som passerade över Öresund 2018. Överfarten främjar integrationen och tillväxten i Öresundsregionen och drivs av 750 medarbetare som dagligen arbetar för en säker och effektiv förbindelse mellan Sverige och Danmark med målsättning att göra resandet så behaglig som möjligt. Förbindelsen bidrar därutöver med att skapa omkring 2000 arbeten i regionen. Johan Röstin är CEO för ForSea AB som ägs av investmentbolaget First State Investments.

Presskontakt

Relaterat innehåll

Nytt namn, samma linje och ännu grönare.

Färjelinjen mellan Helsingborg och Helsingör är livsviktig för regionen och en omtyckt, rörlig silhuett synlig från båda sidor om sundet. Nu byter bolaget namn till ett som tydligt visar att man menar allvar med satsningen att bli regionens mest hållbara transportföretag. Med det nya namnet ForSea speglas passionen för havet men också rederiets önskan om att aktivt vara med och bidra till regionens framtid.
Den blå vägen är också den grönaste. Genom täta turer, punktliga avgångar och i alla slags väder trafikerar ForSea vårt älskade sund så att människor kan mötas och regionen utvecklas. Vår satsning på helt batteridrivna färjor gör att vi inte bara är det mest effektiva transportalternativet, utan också det mest hållbara. Vi utvecklar ständigt vårt erbjudande för att möta både kunder och framtidens behov. Vi är en verksamhet i ständig rörelse.

ForSea
Bredgatan 5
252 25 Helsingborg
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum