Pressmeddelande -

Frihetspartiet svarar Maria Wetterstrand i bensinskattefrågan!

Maria Wetterstrand, Miljöpartiets ena språkrör, skriver idag på Nättidningen Sourze om behovet av en bensinskattehöjningen. Se: http://www.sourze.se/__10711437.asp

Tyvärr, Maria, måste jag säga att du verkar leva i en lite skyddad verkstad utan kontakt med verkligheten eller det svenska folket du är vald att representera. Hela ditt resonemang utgår ifrån vissa givna förutsättningar som dock inte är generellt applicerbara på hela den Svenska befolkningen. Därför blir också hela ditt resonemang fel i sak. Låt mig ta ett antal exempel:

Låt oss titta på dina uppgifter i artikeln. Bilarna har blivit bränslesnålare varför du förutsätter att det totalt blivit billigare att framföra en bil. Bensinkostnaden är, oberoende vad du uppger om priset på varan, bara en liten del av ett motorfordons totala kostnad per mil. Du måste också räkna in exempelvis försäkring, skatt, besiktningskostnad, servicekostnad, reparationskostnad m.m. Därför är heller inte ditt resonemang sant då det bygger på en ofullständig jämförelse, grundad uteslutande på en delkostnad och inte en totalkostnad.

Vidare uppger du att bilarna blivit bränslesnålare. Återigen, Maria, har du helt rätt i sak men du räknar inte med verklighetsfaktorn. Verkligheten är att många människor ute i Sverige har en ekonomi som gör att de aldrig haft råd att köpa en nyare och bränslesnålare bil och att de tvingas prioritera exempelvis huslånsamorteringar. Bara för att en vara, såsom bränslesnålare bilar, existerar innebär det inte att alla har råd att införskaffa varan!

Därmed faller också ditt uppifrånresonemang, Maria, att man kan förutsätta att de som klagar åtminstone kunde köpt en så snål bil som möjligt. Det är lätt att uttala sådana saker såsom alltför välbetald riksdagsledamot men verkligheten är en annan för den vanliga människan ute i Sverige. Alla har inte råd att köpa nya, bränslesnåla bilar, Maria!

Nästa argument du använder, Maria, är att det är nödvändigt att höja bensinskatten för att fasa ut bensin och diesel, och då inte minst för de bilberoendes skull. Här uppvisar du återigen en häpnadsväckande oförståelse för exempelvis glesbygdsbefolkningen. Vi lever i en tid då stat och kommun säljer ut offentlig verksamhet och där privata aktörer tar ett allt mindre samhällsansvar speciellt om en verksamhet inte är lönsam. I glesbygden finns det inte allmänna kommunikationer överallt som alla kan utnyttja för att ta sig till och från arbetet. Vad är ditt råd till de som bor i obygden och där man och hustru kanske har tio mil var till arbetet – åt motsatt håll och där offentliga kommunikationsmedel saknas? Det är ett extremt exempel men de existerar och det saknas faktiskt offentliga kommunikationer på många ställen i Sverige. Alla har inte Stockholm som hemmabas med tunnelbana och utbyggd lokaltrafik. Jag skulle önska att det vore så men världen är inte som vare sig du eller jag önskar, Maria!

För övrigt kan jag säga att Frihetspartiet kommer innan valet att presentera ett förslag med motsatt innehåll, nämligen en bensinskattesänkning. De exakta villkoren för förslaget är ännu inte färdigutarbetade varför presentationen kommer att ske vid ett senare tillfälle.

Peter Schjerva, ordförande Frihetspartiet

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • frihetspartiet - en folkrörelse!
  • bensinskatten
  • moral och sunt förnuft
  • val 2010
  • riksdagsvalet 2010
  • frihetspartiet

Frihetspartiet är inget enfrågesparti. Frihetspartiet kommer inte heller att ta ställning för vare sig det ena eller andra blocket. Frihetspartiet kommer att föra en politik som vare sig kan definieras såsom socialistisk eller kapitalistisk. Frihetspartiets politik sätter istället den enskilda, lilla och illa förtrampade människan i centrum av tillvaron. Vår politik formar och bygger ett nytt samhällssystem runt den enskilda vanliga människan som vilar på en trygg värdegrund av "Moral och Sunt Förnuft", utan att snegla på vare sig den ena politiska ideologin eller den andra.

Kontakter

Martin Arvidsson

Presskontakt Sekreterare och Vice talesman Svarar för partiets framträdanden och intervjuer 0738- 08 81 72

Relaterat innehåll