Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 46 träffar

​Regeringens förslag dråpslag mot friskolor

​Regeringens förslag dråpslag mot friskolor

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2018 13:00 CET

- Det är häpnadsväckande att regeringen nu går vidare med det hårt kritiserade utredningsförslaget. PWC har visat att det innebär orimliga ekonomiska marginaler och det blir ointressant att starta och driva förskolor och skolor, säger Ulla Hamilton.

​Friskola får SIQs kvalitetsutmärkelse Bättre Skola 2017

​Friskola får SIQs kvalitetsutmärkelse Bättre Skola 2017

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 11:30 CET

Det blir en friskola som får SIQs kvalitetsutmärkelse även 2107, LBS Kreativa Gymnasiet i Halmstad. Utmärkelsen går till Kreativa Gymnasiet för deras föredömliga systematiska kvalitetsarbete.

​Friskolorna presterar bäst oavsett elevernas bakgrund

​Friskolorna presterar bäst oavsett elevernas bakgrund

Pressmeddelanden   •   Nov 03, 2017 09:47 CET

Bland de grundskolor som presterar allra bäst är 33 friskolor och 19 kommunala. Det visar Skolverkets uppgifter om skolors viktade meritvärde (SALSA) som Friskolornas riksförbund sammanställt i en ny rapport.

Skolkommissionen nedprioriterar kunskapsuppdraget

Skolkommissionen nedprioriterar kunskapsuppdraget

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2017 14:41 CEST

Idag lämnar Friskolornas riksförbund in sitt yttrande över Skolkommissionens betänkande. Förbundet beklagar att Skolkommissionen kommer med förslag som försvagar skolans kunskapsuppdrag, men välkomnar ökat fokus på professionen och på ledarskapet i skolan samt förslaget om ett aktivt skolval för alla.

Evenemang 4 träffar

Likvärdig skola handlar om organisation

Likvärdig skola handlar om organisation

Evenemang   •   Apr 19, 2017 15:50 CEST

Välkommen till ett frukostseminarium tisdagen den 9 maj om betydelsen av hur en skola arbetar för att eleverna ska nå goda resultat. Varför når skolor med likartade förutsättningar olika resultat? Medverkar gör Maria Jarl, Göteborgs Universitet och Fredrik Bergström, WSP, som presenterar sina färska studier. Frukost serveras från 07.30. Seminariet arrangeras tillsammans med Svenskt Näringsliv.

2017-05-09, 08:00 - 09:00 CEST

Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm

Skolkvalitetsdagen 2013

Evenemang   •   Sep 05, 2013 15:25 CEST

Friskolornas riksförbunds bjuder in till Skolkvalitetsdagen 2013. Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler berättar om myndighetens arbete under 5 år. Vi får också lyssna på föredrag om skolans framtida utmaningar och verksamhetsutveckling. Framgångsrika friskolor medverkar och berättar om sitt arbete, bland annat om hur de klarat Skolinspektionens tillsyn utan anmärkning!

2013-09-27, 09:00 - 14:30 CEST

Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm

Konkurrens för kvalitet i skolan

Evenemang   •   Nov 05, 2012 13:07 CET

Välkommen till ett lunchseminarium där friskolornas betydelse för den organisatoriska och pedagogiska utvecklingen i skolsystemet diskuteras utifrån konkreta erfarenheter i kommuner som länge haft en stor andel elever i fristående grundskolor. På seminariet presenteras rapporten Kvalitetshöjande konkurrens i grundskolan. Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på en lättare lunch. Mer info...

2012-11-30, 12:00 - 13:30 CET

Radisson Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1 i Stockholm (vid Centralen)

Lönsam kvalitet i skolan

Evenemang   •   Jul 02, 2012 14:33 CEST

Vad menar vi när vi talar om kvalitet i skolan? Och hur bör huvudmännen arbeta för att säkra och utveckla kvaliteten på undervisningen? Med utgångspunkt i en ny rapport som beskriver kvalitetsarbetet i ett antal friskoleföretag – både stora och små – diskuterar vi målsättningar, metoder och möjligheter. Seminariet sänds direkt på http://bambuser.com/channel/friskola Medverkar gör: Gunv...

2012-07-06, 10:00 - 11:30 CEST

Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen (Almegatältet, Bloggplats H12 Wisby Strand)

Dokument Visa alla 8 träffar

Sveriges bästa och sämsta grundskolor 2017

För andra året i rad presenterar Friskolornas riksförbund en rapport som redovisar de bästa och sämsta svenska grundskolorna enligt Skolverkets SALSA-statistik. Rapporten visar att friskolor är tydligt överrepresenterade bland de skolor som återfinns i toppen av grundskolor med bäst resultat med hänsyn tagen till elevernas bakgrundsfaktorer.

Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning, Dnr U2017/03082/UH

Förbundet anser att förslaget inte tar tag i grundproblemet och därmed inte heller är en lösning för att bredda rekryteringen. Det finns en uppenbar risk för att förslaget tolkas som att universitet och högskolor ska sänka kraven. Det vore förödande för den svenska akademiska utbildningens konkurrenskraft.

Remissvar: Friskolornas riksförbunds yttrande över delbetänkandet Utbildning, undervisning och ledning – reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51)

Det är positivt att det har gjorts en översyn av legitimations- och behörighetssystemet samt att det föreslås ändringar för att lösa problem som finns på grund av hur reglerna idag är utformade i syfte att möta behov och ta tillvara på kompetens.

Friskolornas riksförbunds yttrande över betänkandet Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44)

Friskolornas riksförbund välkomnar de förslag som kan leda till bättre elevresultat, effektivare resursanvändning och bättre flexibilitet kring undervisningen. Men utredningen ser tyvärr mer problem med ny teknik än goda möjligheter. Rädslan är för stor för det som är nytt och som inte tidigare prövats. Förslagen är heller inte tillräckliga för att avhjälpa lärarbristen.